Quạt Trần Mitsubishi C60-GY WH

1.200.000

  • Chiều dài ti: 49cm
  • Công suất: 68W
  • Tốc độ gió: 4 tốc độ
  • Số cánh quạt: 3 cánh