Quạt trần 5 cánh Hokyto Airfusion Windy 56B/56W

  • Điều khiển từ xa 6 chế độ.
  • Số cánh: 5
  • Kích thước: 1420mm
  • Công suất: DC (60W) tiết kiệm điện
  • Bảo hành: 2 năm.
Danh mục: