Quạt thông gió gắn tường KDK 20RGF

1.390.000

Quạt thông gió gắn tường 20RGF là lựa chọn cho các gia đình hiện đại.