Quạt thông gió gắn trần KDK 24JAB

  • Tiết kiệm năng lượng với động cơ DC.
  • Duy trì dòng không khí liên tục.
  • Lựa chọn nhiều mức lưu lượng không khí.
  • Bộ định thời trễ 15 phút.
  • Thiết kế độc đáo giảm thiểu tiếng ồn.
  • Cánh quạt lồng sóc hiệu suất cao.