Quạt thông gió gắn trần KDK 24CDF

  • Động cơ tu điện với cầu chì quá nhiệt.
  • Vòng bi có sẵn mỡ bôi trơn có độ bền cao.
  • Gắn trần nhà.
  • Cấu trúc hấp thụ tiếng ồn.
  • Cánh quạt lồng sóc hiệu suất cao.