Quạt thông gió âm trần KDK 20CQT1

820.000

  • Thiết kế gắn trần với thời gian liên tục và thời gian bảo trì dài hơn.
  • Lưu lượng không khí cao.
  • Dễ dàng lắp đặt.
  • Cánh quạt chân vịt.
  • Được trang bì cầu chì nhiệt.