Máy Lọc Nước Lợ Karofi KBW-8RO

8.990.000 5.490.000

  • Sản phẩm chuyên biệt để lọc nước lợ (TDS < 1500 ppm)
  • 8 Cấp (Lõi PP DUO PRO, Lõi Cation, Lõi CTO, Màng RO 75 GPD, Lõi T33, Lõi Khoáng đá, Lõi Nano Silver )
  • Màng RO Mỹ BW60 1812-75 FILMTEC
  • Lưu lượng lọc 12 L/H
0395519899