Lắp đặt nhà chị Thanh – KĐT IEC Tứ Hiệp, Thanh Trì – Quạt trần KDK 4 cánh