Điều khiển quạt trần KDK P30KH

  • Điều khiển với các nút bấm linh hoạt
  • Sử dụng cho quạt trần KDK P30KH
Danh mục: