Bàn giao văn phòng công ty tại Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy – Quạt trần 3 cánh KDK