Bàn giao nhà anh Quang – Phú Lãm, Hà Đông – Quạt trần 3 cánh KDK