Bàn giao nhà anh Long – Phú Thượng, Tây Hồ – Quạt trần KDK 4 cánh