Showing all 8 results

Điều khiển với các nút bấm linh hoạt Sử dụng cho quạt trần KDK P30KH
-74%
Điều khiển nhỏ gọn Sử dụng cho quạt trần KDK N30NH Remote gắn vào chân đế của sản phẩm 1.990.000 520.000
-74%
Điều khiển màn hình LCD Sử dụng cho quạt trần KDK V60WK 1.990.000 520.000
-64%
Điều khiển màn hình LCD Sử dụng cho quạt trần KDK Z60WS 1.990.000 720.000
-62%
  Điều khiển màn hình LCD Sử dụng cho quạt trần KDK V60WK 1.990.000 758.000
-31%
Điều khiển màn hình LCD Sử dụng cho quạt trần KDK R60VW 1.000.000 690.000

Gọi Ngay