Lịch cắt điện Điện lực Thanh Hóa hôm nay ngày mai tuần này 10-16/7/2023

Lịch cắt điện Điện lực Thanh Hóa hôm nay ngày mai tuần này

Quạt Nhật 2T trân trọng gửi tới quý khách Lịch cắt điện Điện lực Thanh Hóa hôm nay ngày mai tuần này 10-16/7/2023 để khách hàng tiện theo dõi sắp xếp công việc.

Lịch cắt điện Điện lực Thanh Hóa hôm nay ngày mai tuần này

Mục lục

1. Lịch cắt điện Điện lực TX Bỉm Sơn – Hà Trung ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-09 20:30:00.000 2023-07-09 21:30:00.000 Một phần các xã Hà Ngọc và Bình lâm , công ty thuốc lá, công ty kim khí HT, Hồng Ngọc , Hải Hà , Bơm cống phủ , bơm Hà Ngọc Hà Trung
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-11 07:00:00.000 2023-07-11 09:00:00.000 : Một phần xã Hà Bình +Một phần xã Hà Tân , Lâm Trường Hà Trung + khu làng đá Hà Tân Hà Trung
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-11 09:00:00.000 2023-07-11 17:00:00.000 :Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa + Xã Hà Lan + Xã Hà Thanh + Xã Hà Vinh Huyện Hà Trung
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-11 09:00:00.000 2023-07-11 17:00:00.000 : Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-12 07:00:00.000 2023-07-12 17:00:00.000 :Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa + Xã Hà Lan + Xã Hà Thanh + Xã Hà Vinh Huyện Hà Trung
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-12 07:00:00.000 2023-07-12 17:00:00.000 Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-13 04:00:00.000 2023-07-13 18:30:00.000 Một phần Thị Trấn Hà Trung + Một phần Xã hà Lĩnh + một phần Xã Hà Đông
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-13 04:00:00.000 2023-07-13 18:30:00.000 Một phần Hà Đông +Hà Lĩnh + Thị Trấn Hà Trung
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-13 04:00:00.000 2023-07-13 06:30:00.000 Một phần Hà Đông +Hà Lĩnh
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-13 04:00:00.000 2023-07-13 05:00:00.000 Một phần thị trấn Hà Trung + Hà Đông + Hà Lĩnh
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-13 05:00:00.000 2023-07-13 09:00:00.000 Một phần xã Hà Ngọc + Bơm Vạn Đề
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-13 07:00:00.000 2023-07-13 17:00:00.000 Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-13 18:00:00.000 2023-07-13 18:30:00.000 Xã Hà Lĩnh + Hà Đông + Thị Trấn hà trung
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-14 04:00:00.000 2023-07-14 18:30:00.000 Lộ 376 E 9.4
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-14 04:00:00.000 2023-07-14 05:00:00.000 Một phần thị trấn Hà Trung + Hà Đông + Hà Lĩnh
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-14 04:00:00.000 2023-07-14 18:30:00.000 Một phần Thị Trấn Hà trung + Một phần Xã Hà Đông + Một phần xã Hà Lĩnh
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung 2023-07-14 18:00:00.000 2023-07-14 18:30:00.000 Một phần thị trấn Hà Trung + Hà Đông + Hà Lĩnh

2. Lịch cắt điện Điện lực Bá Thước ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bá Thước 2023-07-11 07:30:00.000 2023-07-11 09:30:00.000 TBA Cành Nàng 4 – Lộ 373E9.12.
Điện lực Bá Thước 2023-07-11 10:00:00.000 2023-07-11 12:00:00.000 TBA Điền Trung 2 – Lộ 373E9.12.
Điện lực Bá Thước 2023-07-11 13:30:00.000 2023-07-11 15:00:00.000 TBA Điền Trung 3 – Lộ 373E9.12.
Điện lực Bá Thước 2023-07-11 15:30:00.000 2023-07-11 17:00:00.000 TBA Lương Ngoại 7 – Lộ 373E9.12.

3. Lịch cắt điện Điện lực Cẩm Thủy ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Cẩm Thuỷ 2023-07-11 08:00:00.000 2023-07-11 16:00:00.000 Toàn bộ khách hàng sau TBA Làng Ngán-180kVA
Điện lực Cẩm Thuỷ 2023-07-11 08:00:00.000 2023-07-11 12:00:00.000 Toàn bộ k/h TBA Cẩm Thạch 1 (Thôn Bùi)-180kVA
Điện lực Cẩm Thuỷ 2023-07-05 08:00:00.000 2023-07-05 11:00:00.000 Toàn bộ khách hàng sauTBA số 2: Bom Mìn (SX)-160kVA
Điện lực Cẩm Thuỷ 2023-07-05 08:00:00.000 2023-07-05 11:00:00.000 Toàn bộ khách hàng sauTBA Lữ đoàn 279 – TBA số 2 Bom Mìn -(sx)
Điện lực Cẩm Thuỷ 2023-07-08 08:00:00.000 2023-07-08 15:00:00.000 Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Vân 2-100kVA
Điện lực Cẩm Thuỷ 2023-07-08 08:00:00.000 2023-07-08 15:00:00.000 Toàn bộ khách hàng sau TBA Bơm Cẩm Vân 2
Điện lực Cẩm Thuỷ 2023-07-11 08:00:00.000 2023-07-11 16:00:00.000 Toàn bộ khách hàng sau TBA Làng Ngán-180kVA

 

 

4. Lịch cắt điện Điện lực Đông Sơn ngày 10-16/7/2023

  • Chưa có thông tin

 

5. Lịch cắt điện Điện lực Hoằng Hóa ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-09 07:00:00.000 2023-07-09 07:30:00.000 Lộ 373 E9.14
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-09 07:00:00.000 2023-07-09 07:30:00.000 Lộ 373 E9.14
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-09 21:00:00.000 2023-07-09 21:30:00.000 Gồm các TBA:Hoằng Kim 6- Xã Hoằng Kim,C.Ty Bến Thắm,C.Ty DHA, C.Ty Tiến Nông 1+2+3,C.Ty Mai Hương, C.Ty Bông Sen,Nhà máy Z111 cơ sở 2,Hạ tầng khu công nghiệp, Xử lý nước sạch KCN, C.Ty SAKURAI, Hoằng Phú 5+6+8- Xã Hoằng Phú, Hoằng Quý 3- Xã Hoằng Quý, C.Ty Quang Kim Tuyến, C.Ty Thành Hưng, C.Ty Thành Đạt 1+2, C.ty ô Tô 19/5, C.Ty Bình Phát, Ông Hè, C.Ty Đoan Uyên, C.Ty Sơn Đại Việt, C.Ty Chăn nuôi Hoằng Quỳ, C.Ty Việt A VIS, Hoằng Quỳ 1+2+3+4+8+9+10- Xã Hoăng Quỳ, C.Ty Hoa Mai, C.Ty Trường Hải, Đèn đường QL 1A 1+2,Bưu điện Hoằng Quỳ, C.Ty Trường Duy, Bệnh Viện Hàm Rồng,Trường Lưu Đình Chất, C.Ty Hoàng Hà, Hoằng Lý 3- Phường Tào Xuyên, C.Ty Phú Cường, C.Ty Giầy WIN NER Việt Nam. C.Ty Cẩn Hoa.
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-11 07:30:00.000 2023-07-11 08:30:00.000 TBA công ty Sao Hải Tiến
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-11 09:00:00.000 2023-07-11 10:00:00.000 TBA công ty An Sơn (C.Ty Tuấn Linh 1).
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-11 14:00:00.000 2023-07-11 15:00:00.000 TBA Chi cục Thuế Hoằng Hóa
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-11 15:30:00.000 2023-07-11 16:30:00.000 TBA Bệnh Viện Đa khoa Hoằng Hóa
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-12 07:30:00.000 2023-07-12 08:30:00.000 TBA Trường THPT Hoằng Hóa 4
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-12 08:00:00.000 2023-07-12 10:30:00.000 TBA Hoằng Quỳ 10- Xã Hoằng Quỳ
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-12 08:00:00.000 2023-07-12 10:30:00.000 TBA Hoằng Quỳ 8- Xã Hoằng Quỳ
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-12 09:10:00.000 2023-07-12 10:30:00.000 TBA Công Ty Lê Gia Phát
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-12 13:30:00.000 2023-07-12 14:45:00.000 TBA Bơm Hoằng Xuyên
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-12 14:00:00.000 2023-07-12 16:30:00.000 TBA Hoằng Quý 2- Xã Hoằng Quý
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-13 07:30:00.000 2023-07-13 08:30:00.000 TBA Hoằng Khánh 1- Xã Hoằng Xuân
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-13 09:00:00.000 2023-07-13 10:00:00.000 TBA Bơm Trung Xuân
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-13 10:30:00.000 2023-07-13 11:30:00.000 TBA Hoằng Trinh 4- Xã Hoằng Trinh
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-14 07:30:00.000 2023-07-14 08:30:00.000 TBA Hoằng Đồng 1- Xã Hoằng Đồng
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-14 09:00:00.000 2023-07-14 10:00:00.000 TBA Hoằng Đồng 3- Xã Hoằng Đồng
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-14 14:00:00.000 2023-07-14 15:00:00.000 TBA Hoằng Đồng 4- Xã Hoằng Đồng
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-15 07:30:00.000 2023-07-15 08:30:00.000 TBA Hoằng Trạch 3- Xã Hoằng Trạch
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-15 09:00:00.000 2023-07-15 10:00:00.000 TBA Lê Anh Tuấn- Lộ 474 E9.14
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-15 14:00:00.000 2023-07-15 15:00:00.000 TBA Hoằng Minh 1- Xã Hoằng Minh
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-17 07:30:00.000 2023-07-17 08:30:00.000 TBA Trường THPT Hoằng Hóa 2
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-17 09:00:00.000 2023-07-17 10:00:00.000 TBA Hoằng Kim 7- Xã Hoằng Kim
Điện lực Hoằng Hoá 2023-07-17 14:00:00.000 2023-07-17 15:00:00.000 TBA Hoằng Kim 5- Xã Hoằng Kim

 

6. Lịch cắt điện Điện lực Hậu Lộc ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Hậu Lộc 2023-07-09 03:30:00.000 2023-07-09 04:00:00.000 Xã Tiến Lộc, Lộc sơn, Lộc tân, 1 phần thị trấn, Thịnh Lộc, Hoa Lộc, Liên Lộc, 1 phần xã Phú Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc
Điện lực Hậu Lộc 2023-07-09 03:30:00.000 2023-07-09 04:00:00.000 Một phần xã Hoa Lộc, một phần xã Liên Lộc, xã Tuy Lộc, xã Quang Lộc, xã Phong Lộc và xã Cầu Lộc 1 phần xã Phú Lộc và Thị Trấn, Xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Thuần Lộc, Văn Lộc,Xã Phú Lộc và xã Hòa Lộc
Điện lực Hậu Lộc 2023-07-09 04:00:00.000 2023-07-09 07:30:00.000 TBA Gạch Sơn Trang, TBA Petec, TBA VinFast, TBA Triệu Lộc 4
Điện lực Hậu Lộc 2023-07-09 04:00:00.000 2023-07-09 07:30:00.000 TBA Triệu Lộc 3
Điện lực Hậu Lộc 2023-07-09 04:00:00.000 2023-07-09 07:30:00.000 TBA Đồng Eo, TBA Ny Hoa Việt, TBA Gạch FLC
Điện lực Hậu Lộc 2023-07-09 07:00:00.000 2023-07-09 07:30:00.000 Xã Tiến Lộc, Lộc sơn, Lộc tân, 1 phần thị trấn, Thịnh Lộc, Hoa Lộc, Liên Lộc, 1 phần xã Phú Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc
Điện lực Hậu Lộc 2023-07-09 07:00:00.000 2023-07-09 07:30:00.000 Một phần xã Hoa Lộc, một phần xã Liên Lộc, xã Tuy Lộc, xã Quang Lộc, xã Phong Lộc và xã Cầu Lộc 1 phần xã Phú Lộc và Thị Trấn, Xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Thuần Lộc, Văn Lộc,Xã Phú Lộc và xã Hòa Lộc
Điện lực Hậu Lộc 2023-07-09 20:30:00.000 2023-07-09 21:00:00.000 Một phần xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Thành Lộc

 

 

7. Lịch cắt điện Điện lực Ngọc Lặc – Lang Chánh ngày 10-16/7/2023

Chưa có thông tin

8. Lịch cắt điện Điện lực Mường Lát ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Mường Lát 2023-07-10 07:00:00.000 2023-07-10 10:30:00.000 Bản Nàng – Mường Lý – Mường Lát.

 

9. Lịch cắt điện Điện lực Nông Cống ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Nông Cống 2023-07-10 07:00:00.000 2023-07-10 08:30:00.000 TBA Xã Trung Ý 1
Điện lực Nông Cống 2023-07-10 08:30:00.000 2023-07-10 10:00:00.000 TBA Xã Trung Ý 2
Điện lực Nông Cống 2023-07-10 10:00:00.000 2023-07-10 10:30:00.000 TBA Bơm Phú Mỹ
Điện lực Nông Cống 2023-07-10 14:00:00.000 2023-07-10 15:30:00.000 TBA Trung Thành 4
Điện lực Nông Cống 2023-07-10 15:30:00.000 2023-07-10 17:00:00.000 TBA Trung Thành 6
Điện lực Nông Cống 2023-07-16 06:00:00.000 2023-07-16 06:30:00.000 Các xã: Công Chính, Công Liêm, Thăng Bình, Thăng Long, Thăng Thọ, Thị Trấn Nông Cống, Vạn Hòa, Vạn Thắng, Vạn Thiện, Yên Mỹ, Thanh Tân huyện Nông Cống; Các xã: Xuân Phúc, Yên Lạc huyện Như Thanh
Điện lực Nông Cống 2023-07-16 06:00:00.000 2023-07-16 12:30:00.000 Các xã: Công Chính, Công Liêm, Thăng Bình, Thăng Thọ, Yên Mỹ, Yên Lạc.
Điện lực Nông Cống 2023-07-16 07:00:00.000 2023-07-16 07:30:00.000 Các xã: Quảng Trạch, Quảng Yên, Đông Nam, Đông Vinh, Đông Quang.
Điện lực Nông Cống 2023-07-16 07:00:00.000 2023-07-16 09:00:00.000 Các xã: Quảng Yên, Tân Phúc, Hoàng Sơn, Hoàng Giang.
Điện lực Nông Cống 2023-07-16 09:00:00.000 2023-07-16 09:30:00.000 Xã Minh Khôi; Tế Nông; Tế Tân; Hoàng Giang
Điện lực Nông Cống 2023-07-16 12:00:00.000 2023-07-16 12:30:00.000 Các xã: Công Chính, Công Liêm, Thăng Bình, Thăng Long, Thăng Thọ, Thị Trấn Nông Cống, Vạn Hòa, Vạn Thắng, Vạn Thiện, Yên Mỹ, Thanh Tân huyện Nông Cống; Các xã: Xuân Phúc, Yên Lạc huyện Như Thanh

10. Lịch cắt điện Điện lực Nga Sơn ngày 10-16/7/2023

Chưa có thông tin

11. Lịch cắt điện Điện lực Như Thanh – Như Xuân ngày 10-16/7/2023

Chưa có thông tin

 

12. Lịch cắt điện Điện lực Quan Hóa ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Quan Hoá 2023-07-11 05:30:00.000 2023-07-11 06:00:00.000 Bao gồm một phần TT Hồi Xuân, các xã Thanh Xuân, Phú Sơn, Phú Thanh, Phú Lệ, Trung Thành, Thành Sơn, Trung Sơn
Điện lực Quan Hoá 2023-07-16 05:00:00.000 2023-07-16 09:30:00.000 Bao gồm KH sử dụng điện tại các xã Thiết Kế – huyện Bá Thước và xã Phú Nghiêm – huyện Quan Hóa
Điện lực Quan Hoá 2023-07-16 05:00:00.000 2023-07-16 05:30:00.000 Bao gồm KH sử dụng điện tại các khu vực: TT Hồi Xuân, các xã Nam Xuân, Nam Tiến, Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Thanh Xuân, Phú Sơn, Phú Thanh huyện Quan Hóa
Điện lực Quan Hoá 2023-07-16 09:00:00.000 2023-07-16 09:30:00.000 Bao gồm KH sử dụng điện tại các khu vực: TT Hồi Xuân, các xã Nam Xuân, Nam Tiến, Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Thanh Xuân, Phú Sơn, Phú Thanh huyện Quan Hóa

 

 

13. Lịch cắt điện Điện lực Quan Sơn ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Quan Sơn 2023-07-11 06:30:00.000 2023-07-11 08:00:00.000 Bản HẠ -Xã Trung hạ
Điện lực Quan Sơn 2023-07-11 08:30:00.000 2023-07-11 09:30:00.000 Bản Lang _ Xã Trung HẠ
Điện lực Quan Sơn 2023-07-11 10:00:00.000 2023-07-11 11:30:00.000 Bản Khãng _ Xã Văn nho
Điện lực Quan Sơn 2023-07-11 14:00:00.000 2023-07-11 15:30:00.000 Bẩn Hao _ THị Trấn Sơn Lư
Điện lực Quan Sơn 2023-07-11 16:00:00.000 2023-07-11 17:30:00.000 Bẩn Bo – Xã Na mèo
Điện lực Quan Sơn 2023-07-12 03:00:00.000 2023-07-12 07:00:00.000 Sau CDPĐ 371-7/296
Điện lực Quan Sơn 2023-07-14 07:00:00.000 2023-07-14 17:30:00.000 Phố 1- Xã Thiết ống
Điện lực Quan Sơn 2023-07-14 07:00:00.000 2023-07-14 17:30:00.000 Phố 3- Xã Thiết ống

14. Lịch cắt điện Điện lực Quảng Xương ngày 10-16/7/2023

 

15. Lịch cắt điện Điện lực TP Sầm Sơn ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Thành phố Sầm Sơn 2023-07-11 05:30:00.000 2023-07-11 07:30:00.000 Một phần khu phố Hải Thành, một phần khu phố Long Sơn và một phần khu phố Khánh Sơn, phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn.
Điện lực Thành phố Sầm Sơn 2023-07-11 05:30:00.000 2023-07-11 07:30:00.000 Một phần khu phố Long Sơn, một phần khu phố Khánh Sơn và một phần khu phố Hải Thành, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.
Điện lực Thành phố Sầm Sơn 2023-07-11 07:30:00.000 2023-07-11 09:00:00.000 Một phần khu phố Bình Sơn và một phần khu phố Hòa Sơn, phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn.
Điện lực Thành phố Sầm Sơn 2023-07-17 14:00:00.000 2023-07-17 16:00:00.000 Công ty TNHH Vinh Quang – Số 23 Lập Công – Bà Triệu – TP Sầm Sơn
Điện lực Thành phố Sầm Sơn 2023-07-17 16:00:00.000 2023-07-17 18:00:00.000 TBA Đức Hạnh – Công ty TNHH DVDL và TM Thắng lợi – Sô15 Đường Bà triệu – Phường Bắc sơn – TP Sầm sơn
Điện lực Thành phố Sầm Sơn 2023-07-18 08:00:00.000 2023-07-18 11:00:00.000 Trạm Bơm Đồng xuân – Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn- Số 242 – Đ.Nguyễn Trãi – P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn
Điện lực Thành phố Sầm Sơn 2023-07-18 14:00:00.000 2023-07-18 16:00:00.000 Trạm Xí nghiệp 838 – Trịnh Thị Mỵ+DOANH NGHIỆP TN DL&KS BIỂN ĐÔNG+CN Khách sạn Thanh Hưng thuộc CTCP KLC tại Thanh hoá – P.Bắc sơn – TP.Sầm sơn.
Điện lực Thành phố Sầm Sơn 2023-07-18 16:00:00.000 2023-07-18 18:00:00.000 Trạm Hà Nội mới – Công ty TNHH Đầu Tư và Du Lịch THC – KP Hồng thắng, P.Quảng cư, TP Sầm Sơn.

16. Lịch cắt điện Điện lực Triệu Sơn ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Triệu Sơn 2023-07-12 04:00:00.000 2023-07-12 06:00:00.000 Các xã Thái Hòa, Tân Ninh, Khuyến Nông, Nông Trường, Vân Sơn

 

17. Lịch cắt điện Điện lực Thạch Thành ngày 10-16/7/2023

 

18. Lịch cắt điện Điện lực Thọ Xuân ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-10 21:30:00.000 2023-07-10 22:00:00.000 Thị Trấn Lam Sơn, Thị Trấn Thọ Xuân, Xã Thọ Lâm, Thọ Diên, Xuân Giang, Xuân Hưng, Xuân Sinh, Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Trường, Thọ Hải
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-11 05:00:00.000 2023-07-11 17:00:00.000 TBA Xăbf dầu Xuân Thắng, TBA Anh Phát Minh, TBA Vitory
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-11 05:00:00.000 2023-07-11 06:30:00.000 Thị Trấn Sao Vàng, xã Thọ Lâm, Xuân SInh, Xuân Phú.
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-11 06:30:00.000 2023-07-11 07:00:00.000 Thị Trấn Lam Sơn, Thị Trấn Thọ Xuân, Xã Thọ Lâm, Thọ Diên, Xuân Giang, Xuân Hưng, Xuân Sinh, Tây Hồ, Xuân Hòa, Xuân Trường, Thọ Hải
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-11 17:00:00.000 2023-07-11 17:30:00.000 Thị Trấn Sao Vàng, xã Thọ Lâm, Xuân SInh, Xuân Phú.
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-12 04:00:00.000 2023-07-12 04:30:00.000 Xã Thọ Diên, xã Xuân Hưng, xã Xuân Giang, TT Thọ Xuân, xã Thọ Hải, xã Xuân Trường, xã Xuân Hòa, xã Bắc Lương, xã Xuân Hồng và một phần xã Tây Hồ
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-12 04:30:00.000 2023-07-12 18:00:00.000 Một phần TT Lam Sơn, xã Thọ Lâm.
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-12 16:30:00.000 2023-07-12 17:00:00.000 Xã Thọ Lâm, Xuân SInh, Xuân Phú, TT Sao Vàng, Tây Hồ…
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-12 18:00:00.000 2023-07-12 18:30:00.000 Xã Thọ Lâm, Xuân SInh, Xuân Phú, TT Sao Vàng, Tây Hồ…
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-12 18:00:00.000 2023-07-12 18:30:00.000 Xã Thọ Diên, xã Xuân Hưng, xã Xuân Giang, TT Thọ Xuân, xã Thọ Hải, xã Xuân Trường, xã Xuân Hòa, xã Bắc Lương, xã Xuân Hồng và một phần xã Tây Hồ
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-13 05:30:00.000 2023-07-13 06:30:00.000 Công ty đường Lam Sơn
Điện lực Thọ Xuân 2023-07-14 17:00:00.000 2023-07-14 18:00:00.000 Công ty đường Lam Sơn

19. Lịch cắt điện Điện lực Vĩnh Lộc ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Vĩnh Lộc 2023-07-11 06:00:00.000 2023-07-11 11:30:00.000 VĨNH TIẾN 3 – 180
Điện lực Vĩnh Lộc 2023-07-14 18:30:00.000 2023-07-14 19:30:00.000 Một phần xã Minh Tân , Vĩnh Thịnh

20. Lịch cắt điện Điện lực Thường Xuân ngày 10-16/7/2023

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN TỪ THỜI GIAN ĐẾN KHU VỰC LÝ DO
Điện lực Thường Xuân 2023-06-20 07:30:00.000 2023-06-20 20:00:00.000 Một phần xã Tân Thành gồm trạm (Tân Thành 2, 3, 4, 5, 6), Thạch Bảo Phong; tất cả các trạm biến áp xã Luận Khê, xã Xuân Thắng, xã Xuân lộc, xã Vạn Xuân, xã Xuân Lẹ, xã Xuân Chinh, trạm biến áp Hà Văn Tằm, trạm biến áp Trường THPT Cấp 3 Vạn Xuân, trạm biến áp Phạm Văn Dân, trạm biến áp K72, HD.1.K7, trạm biến áp CT TNHH SX Vạn Xuân và trạm biến áp Tân Xuân
Điện lực Thường Xuân 2023-06-20 07:30:00.000 2023-06-20 20:00:00.000 xã Xuân Cẩm cũ trạm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Phạm Thị Loan, Bảo Tồn Xuân Liên, Dậy Nghề, các TBA Cửa Đạt 2, 4, 7, 8.
Điện lực Thường Xuân 2023-06-20 07:30:00.000 2023-06-20 20:00:00.000 một phần xã Ngọc Phụng gồm (Ngọc Phụng 10, Quyết Tiến, Xuân Liên, Xuân Thắng 35, Vi Văn Hòa, Bùi Khắc Vương Anh, Tuấn Hùng, Trần Anh, Dốc Cáy, tất cả các trạm xã Lương Sơn, xã Yên Nhân, xã Bát Mọt
Điện lực Thường Xuân 2023-06-21 07:30:00.000 2023-06-21 20:00:00.000 Một phần Thị trấn huyện Thường Xuân, tất cả các TBA xã Xuân Dương, Các TBA Thọ Thanh trừ (TBA7).
Điện lực Thường Xuân 2023-06-21 07:30:00.000 2023-06-21 20:00:00.000 Một phần trạm biến áp Thị Trấn huyện Thường Xuân, một phần trạm biến áp xã Ngọc Phụng

21. Lịch cắt điện Điện lực Yên Định ngày 10-16/7/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Yên Định 2023-07-10 07:00:00.000 2023-07-10 17:00:00.000 Một phần xã Yên Trường huyện Yên Định
Điện Lực Yên Định 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 15:00:00.000 Một phần xã Yên Thọ và xã Quý Lộc huyện Yên Định
Điện Lực Yên Định 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 15:00:00.000 Một phần xã Yên Trung, Một phần xã Yên Hùng, xã Yên Thịnh, xã Yên Phú huyện Yên Định
Điện Lực Yên Định 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-20 23:30:00.000 Các xã Định Tân, Định Tiến, Định Hưng, Định Hải và một phần TT Quán Lào huyện Yên Định
Điện Lực Yên Định 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-20 23:59:00.000 Công ty giày ALENA
Điện Lực Yên Định 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 15:00:00.000 Một phần xã Định Long, một phần xã Định Liên huyện Yên Định
Điện Lực Yên Định 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 15:00:00.000 Một phần xã Yên Phú, một phần xã Yên Tâm, một phần TT Thống Nhất huyện Yên Định, Xã Lộc Thịnh và một phần xã Cao Thịnh huyện Ngọc Lặc
Điện Lực Yên Định 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 15:00:00.000 Một phần TT Thống Nhất huyện Yên Định, một phần xã Cao Thịnh huyện Ngọc Lặc
Điện Lực Yên Định 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 22:00:00.000 Công ty JASAN, Công ty giày WELINA
Điện Lực Yên Định 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 22:00:00.000 Các xã Yên Phong, Yên Thái, một phần xã Yên Trường, một phần xã Định Liên và một phần khu công nghiệp Định Liên huyện Yên Định
Điện Lực Yên Định 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-21 23:30:00.000 Các xã Định Hoà, Định Thành, Định Công, một phần TT Quán Lào và một phần Xã Định Bình huyện Yên Định, xã Thiệu Quang và một phần xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hoá
Điện Lực Yên Định 2023-06-22 00:00:00.000 2023-06-22 23:59:00.000 Các xã Quý Lộc, Yên Thọ, Yên Trung, Yên Thịnh, Yên Tâm, Yên Phú, TT Thống Nhất, một phần xã Yên Trường, một phần xã Yên Hùng huyện Yên Định, xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc
Điện Lực Yên Định 2023-06-22 00:00:00.000 2023-06-22 23:59:00.000 Các xã Yên Hùng, Yên Ninh, một phần xã Yên Phong, một phần xã Yên Trường, một phần xã Yên Thịnh huyện Yên Định

 

22. Lịch cắt điện Điện lực TX Nghi Sơn ngày 10-16/7/2023

 

23. Lịch cắt điện Điện lực Thiệu Hóa ngày 10-16/7/2023

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN TỪ THỜI GIAN ĐẾN KHU VỰC LÝ DO
Điện lực Thiệu Hóa 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 15:00:00.000 Lộ 974 TGTH
Điện lực Thiệu Hóa 2023-06-20 10:00:00.000 2023-06-20 18:00:00.000 Lộ 477 E9.48
Điện lực Thiệu Hóa 2023-06-20 15:00:00.000 2023-06-20 23:00:00.000 971 TGTH
Điện lực Thiệu Hóa 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-20 23:59:00.000 Lộ 971 TGTT
Điện lực Thiệu Hóa 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 15:00:00.000 Một phần xã Thiệu Long, Thiệu Phú, Thiệu Duy.
Điện lực Thiệu Hóa 2023-06-21 15:00:00.000 2023-06-21 23:00:00.000 Xã Thiệu Giang, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh và một phần xã Thiệu Duy.
Điện lực Thiệu Hóa 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-21 23:59:00.000 Xã Thiệu Nguyên một phần thị trấn Thiệu Hóa ( trong đó có cấp điện cho Chi nhánh cấp nước Vạn Hà)

24. Lịch cắt điện Điện lực TP Thanh Hóa ngày 10-16/7/2023

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN TỪ THỜI GIAN ĐẾN KHU VỰC LÝ DO
Điện lực Thành phố Thanh Hoá 2023-07-04 07:30:00.000 2023-07-04 11:00:00.000 Đường Trần Hương Đạo
Điện lực Thành phố Thanh Hoá 2023-07-07 07:00:00.000 2023-07-07 11:30:00.000 Đường Bến Ngự, Lò Chum
Điện lực Thành phố Thanh Hoá 2023-07-08 07:00:00.000 2023-07-08 07:30:00.000 phường Đông Hải
Điện lực Thành phố Thanh Hoá 2023-07-08 07:00:00.000 2023-07-08 12:00:00.000 phường Đông Hải
Điện lực Thành phố Thanh Hoá 2023-07-08 11:30:00.000 2023-07-08 12:00:00.000 phường Đông Hương, Đông Hải
Điện lực Thành phố Thanh Hoá 2023-07-09 06:00:00.000 2023-07-09 07:00:00.000 phường Đông Hải, Đông Hương
Điện lực Thành phố Thanh Hoá 2023-07-09 06:00:00.000 2023-07-09 06:15:00.000 phường Đông Hải, Đông Hương
Điện lực Thành phố Thanh Hoá 2023-07-09 07:00:00.000 2023-07-09 07:15:00.000 phường Đông Hải, Đông Hương
Điện lực Thành phố Thanh Hoá 2023-07-09 07:00:00.000 2023-07-09 10:00:00.000 Khu CN Lễ Môn

 

 

25. Một số mẹo tránh hư hại thiết bị điện khi bị cắt điện đột ngột

Trên đây là Lịch cắt điện Điện lực Thanh Hóa hôm nay ngày mai tuần này 10-16/7/2023. Vui lòng inbox fanpage Quạt Nhật 2T.

5/5 (1 Review)
5/5 (1 Review)