Lịch cắt điện Điện lực Thái Bình hôm nay ngày mai 12-13/6/2023

Lịch cắt điện Điện lực Thái Bình hôm nay ngày mai

Quạt Nhật 2T trân trọng gửi tới quý khách Lịch cắt điện Điện lực Thái Bình hôm nay ngày mai để tiện cho việc sắp xếp công việc.

Lịch cắt điện Điện lực Thái Bình hôm nay ngày mai

1. Lịch cắt điện Điện lực Thành phố Thái Bình ngày 12-13/6:

Điện lực Thành Phố 2023-06-12 05:30:00.000 2023-06-12 06:30:00.000 1 phần đường lê quý đôn
Điện lực Thành Phố 2023-06-12 06:45:00.000 2023-06-12 07:45:00.000 1 phần đường trần thái tông
Điện lực Thành Phố 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 09:00:00.000 1 phần đường trần thái tông
Điện lực Thành Phố 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 1 phần phường hoàng diệu, xã vũ lạc, vũ đông
Điện lực Thành Phố 2023-06-12 09:10:00.000 2023-06-12 10:30:00.000 1 phần đường phạm đôn lễ
Điện lực Thành Phố 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 1 phần xã vũ lạc, vũ đông
Điện lực Thành Phố 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 1 phần xã đông hòa, đông thọ
Điện lực Thành Phố 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 1 phần phường hoàng diệu, xã vũ lạc, vũ đông

2. Lịch cắt điện Điện lực huyện Vũ Thư ngày 12-13/6:

Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 07:00:00.000 2023-06-12 11:30:00.000 1 phần xã TQuang
Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 07:00:00.000 2023-06-12 11:30:00.000 1 phần xã Tân lập
Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 07:00:00.000 2023-06-12 11:30:00.000 1 phần xã Dũng nghĩa
Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 một phần các xã Minh Quang, Minh Khai, Tam Quang, xã Dũng Nghĩa, Việt Hùng, Song Lãng
Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 một phần các xã Tự Tân và một số Cty
Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 một phần các xã Nguyên xá , Vũ Đoài , Việt Thuận và một số Cty
Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Một phần các xã Hòa Bình , Tự Tân , Nguyên Xá
Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Một phần các xã Phúc Thành , Minh Lãng , Song Lãng , Hiệp Hòa, Xuân hoà , Việt Hùng, Minh khai , Minh Quang
Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 14:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Một phần xã xuân hòa
Điện lực Vũ Thư 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Một phần các xã Vũ Tiến , Vũ Đoài và một số Cty
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 07:00:00.000 2023-06-13 11:30:00.000 1 phần xã Vũ Tiến
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 09:00:00.000 TBA H Thịnh Phát
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 Một phần các xã Tân Lập , Bách Thuận,Dũng Nghĩa Việt Hùng và một số Cty
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Một phần các xã Minh Khai, Tam Quang , Dũng Nghĩa , Song Lãng , Việt Hùng, Minh Quang
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Xã Tự Tân và một số Cty
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Một phần xã Nguyên xá , Trung An , Việt Thuận , Vũ Đoài
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Một phần xã Song An , Thị Trấn Vũ Thư và KCN Vũ Thư
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Một phần xã Song An , Trung An
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-13 23:59:00.000 Một phần xã Tân Hòa , Minh Quang, Thị Trấn và Một số Cty, DN
Điện lực Vũ Thư 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-13 23:59:00.000 Một phần xã Vũ Tiến , Vũ Đoài và Một số DN
Điện lực Vũ Thư 2023-06-14 06:30:00.000 2023-06-14 09:00:00.000 1 phần xã Minh lãng
Điện lực Vũ Thư 2023-06-14 06:30:00.000 2023-06-14 09:00:00.000 1 phần xã Minh Quang
Điện lực Vũ Thư 2023-06-14 09:00:00.000 2023-06-14 11:30:00.000 1 phần xã Minh lãng
Điện lực Vũ Thư 2023-06-14 09:00:00.000 2023-06-14 11:30:00.000 1 phần xã Minh Khai
Điện lực Vũ Thư 2023-06-14 13:30:00.000 2023-06-14 16:00:00.000 1 phần xã hồng lý
Điện lực Vũ Thư 2023-06-14 13:30:00.000 2023-06-14 16:00:00.000 1 phần xã Đồng Thanh
Điện lực Vũ Thư 2023-06-15 07:00:00.000 2023-06-15 11:30:00.000 1 phần xã vũ Tiến
Điện lực Vũ Thư 2023-06-15 07:00:00.000 2023-06-15 11:30:00.000 1 phần xã Song An
Điện lực Vũ Thư 2023-06-15 07:00:00.000 2023-06-15 11:30:00.000 1 phần xã Việt Thuận
Điện lực Vũ Thư 2023-06-15 07:00:00.000 2023-06-15 10:00:00.000 1 phần xã Tân Hòa
Điện lực Vũ Thư 2023-06-16 07:00:00.000 2023-06-16 11:30:00.000 1 phần xã Vũ Tiến
Điện lực Vũ Thư 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 11:00:00.000 1 phần xã Xuân Hoà

2. Lịch cắt điện Điện lực huyện Tiền Hải ngày 12-13/6:

Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Giang, An Ninh, Phương Công, Vân Trường
Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Lương
Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Ninh, Đông Quý, Đông Long, Đông Xuyên, Đông Trà, Đông Hải, Đông Hoàng
Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Các TBA khu vực xã Vũ Lăng, Thượng Hiền, An Ninh
Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Phong, Bắc Hải, Vân Trường
Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Các TBA khu vực xã Đông Trung, Đông Phong
Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Các TBA khu vực xã Đông Cơ, Đông Lâm, Đông Minh, Nam Thắng, Nam Cường
Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-13 00:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây An
Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-13 00:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Tiến, Nam Thắng, Nam Chính, Nam Thịnh
Điện lực Tiền Hải 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-13 00:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Phong, Nam Hà, Nam Hồng, Nam Hải, Nam Trung
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 07:00:00.000 2023-06-13 10:30:00.000 TBA 8 Đông Trung xã Đông Trung
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Giang, An Ninh, Phương Công, Vân Trường
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Lương
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Ninh, Đông Quý, Đông Long, Đông Xuyên, Đông Trà, Đông Hải, Đông Hoàng
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Tiến, Nam Thanh, Nam Hưng, Nam Trung 5, Nam Phú
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 14:00:00.000 2023-06-13 16:30:00.000 TBA 5 Đông Phong xã Đông Phong
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Các TBA khu vực xã Vũ Lăng, Thượng Hiền, An Ninh
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Phong, Bắc Hải, Vân Trường
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-14 00:00:00.000 Các TBA khu vực xã Đông Trung, Đông Phong
Điện lực Tiền Hải 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-14 00:00:00.000 Các TBA khu vực xã Tây Phong, Nam Hà, Nam Hồng, Nam Hải, Nam Trung

3. Lịch cắt điện Điện lực huyện Kiến Xương ngày 12-13/6:

Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 05:00:00.000 2023-06-12 06:00:00.000 Xã Vũ Ninh, Cụm Công Nghiệp Vũ ninh, 1 phần xã Vũ Hội
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 06:00:00.000 2023-06-12 07:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Ninh 1
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 07:00:00.000 2023-06-12 11:30:00.000 Khách hàng MBA Vũ Trung 5
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 07:15:00.000 2023-06-12 08:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Ninh 13
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 Xã Vũ Quý, Quang Lịch, Hòa Bình, Bình Minh, Đình Phùng, MC01 BM-ĐP: xã Bình Minh, Đình Phùng
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 1 phần xã Vũ Thắng
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 1 phần xã Vũ Bình
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 1 phần xã Vũ Vân
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 08:15:00.000 2023-06-12 09:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Tây 8
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 09:15:00.000 2023-06-12 10:00:00.000 Khách hàng MBA Bình Nguyên 13
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Xã Thanh Tân, Bình Nguyên, Nam Cao, Quyết Tiến, Hồng Thái, Lê Lợi và một phần xã Quang Lịch, Quốc Tuấn, ĐÌnh Phùng
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 13:30:00.000 2023-06-12 17:00:00.000 Khách hàng ĐZ 400V lộ 2 TBA Vũ Trung 5
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Xã Quang Lịch, Hòa Bình, Bình Minh, Đình Phùng.
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 xã Quang Trung, Quang Hưng, Minh Hưng, Bình Thanh và một phần xã Hồng Tiến
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Xã Vũ Quý, Quang Bình, Vũ Công, Quang Minh
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-12 23:59:00.000 xã Vũ An, Vũ lễ, Vũ Sơn, Bình Nguyên, An Bình,Trà Giang, Quốc Tuấn, Vũ Tây
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-12 23:59:00.000 Xã Quang Trung, Thị Trấn Kiến Xương, Minh Hưng, Minh Tân
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 06:00:00.000 2023-06-13 07:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Hội 5
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 06:00:00.000 2023-06-13 11:30:00.000 Khách hàng ĐZ 400V lộ 2 TBA Trung Tâm
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 07:00:00.000 2023-06-13 11:30:00.000 Khách hàng MBA Vũ trung 7
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 07:15:00.000 2023-06-13 08:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Hội 10
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 Xã Vũ Quý, Vũ Ninh ,Vũ trung, Vũ vinh, Vũ Vân, Vũ Hội Hòa
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 08:15:00.000 2023-06-13 09:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Hội 11
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 09:15:00.000 2023-06-13 10:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Hội 12
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Xã Vũ Quý, Quang Lịch, Hòa Bình, Bình Minh, Đình Phùng
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 13:30:00.000 2023-06-13 17:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ trung 7
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 : Xã Thanh Tân, Bình Nguyên, Nam Cao, Quyết Tiến, Hồng Thái
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 xã Vũ An, Vũ lễ, Vũ Sơn, Bình Nguyên, An Bình,Trà Giang, Quốc Tuấn, Vũ Tây
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Một phần các xã (Vũ Ninh, Vũ An, Bình Nguyên, Thanh Tân, Quốc Tuấn) và khu Công Nghiệp Thanh Tân, khu Công Nghiệp Vũ Ninh
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-13 23:59:00.000 Xã Quang Lịch, Hòa Bình, Bình Minh, Đình Phùng
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-13 23:59:00.000 xã Quang Trung, Quang Hưng, Minh Hưng, Bình Thanh và một phần xã Hồng Tiến.
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-13 23:59:00.000 Xã Vũ Quý, Quang Bình, Vũ Công, Quang Minh
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-13 23:59:00.000 Khu Công Nghiệp Vũ Quý, Xã Vũ Quý, xã Hòa Bình, xã Quang Bình
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-14 06:00:00.000 2023-06-14 11:30:00.000 Khách hàng TBA Quang Minh 4 lộ 477E11.7
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-14 06:00:00.000 2023-06-14 07:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Hội 1
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-14 06:00:00.000 2023-06-14 07:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Hội 1
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-14 07:15:00.000 2023-06-14 08:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Hội 3
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-14 08:15:00.000 2023-06-14 09:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Hội 4
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-14 09:15:00.000 2023-06-14 10:30:00.000 Khách hàng MBA Vũ Hội 2
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-15 06:00:00.000 2023-06-15 07:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Quý 5
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-15 06:00:00.000 2023-06-15 11:30:00.000 Khách hàng TBA Quang Minh 1 lộ 477E11.7
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-15 07:15:00.000 2023-06-15 08:15:00.000 Khách hàng MBA Vũ Quý 2
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-15 08:20:00.000 2023-06-15 09:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Ninh 8
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-15 09:15:00.000 2023-06-15 10:00:00.000 Khách hàng MBA Vũ Vinh 4
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-16 06:00:00.000 2023-06-16 07:00:00.000 Khách hàng MBA Thanh Tân 1
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-16 07:15:00.000 2023-06-16 08:00:00.000 Khách hàng MBA Quang Lịch 2
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-16 08:15:00.000 2023-06-16 09:00:00.000 Khách hàng MBA Quang Lịch 3
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-16 09:15:00.000 2023-06-16 10:00:00.000 Khách hàng MBA Quang Lịch 5
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-16 14:00:00.000 2023-06-16 17:00:00.000 Khách hàng TBA Quang Minh 1 lộ 477E11.7
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-17 06:00:00.000 2023-06-17 11:30:00.000 Khách hàng TBA Quang Minh 3 lộ 477E11.7
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-17 06:00:00.000 2023-06-17 07:00:00.000 Khách hàng MBA Thanh Tân 3
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-17 07:15:00.000 2023-06-17 08:00:00.000 Khách hàng MBA Nam Cao 1
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-17 08:15:00.000 2023-06-17 09:00:00.000 Khách hàng MBA Nam Cao 2
Điện Lực Kiến Xương 2023-06-17 09:15:00.000 2023-06-17 10:00:00.000 Khách hàng MBA Nam Cao 3

4. Lịch cắt điện Điện lực huyện Đông Hưng ngày 12-13/6:

Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 xã đông dương, đông thọ, đông mỹ , đông xuân
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 xã đông quan, trọng quan
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 xã nguyên xá, phong châu, phú châu , hợp tiến, mê linh
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 xã chương dương đông hợp
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 xã Minh Phú, chương dương một phần xã thăng long
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 xã Đông Quan, Đông tân đông á
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 xã Đông các , đông la, đông sơn, liên giang,
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 xã Đông Vinh, Hà giang
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 xã Đông phương, đông xá, đông tân, đông kinh
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-13 00:00:00.000 xã Đông hà, đông vinh, đông á, đông hoàng
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-13 00:00:00.000 xã hồng việt, liên hoa, hồng bạch
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 xã đông các xã đông động
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 xã trọng quan đông quang
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 xã đông xuân đông mỹ đông dương đông thọ
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 xã phong châu phú châu nguyên xá hợp tiến
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 xã đông hợp chương dương
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 xã thăng longhoa lư chương dương minh châu đồng phú
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 xã đông tân đông phong đông huy đông lĩnh
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-14 00:00:00.000 xã đông cường đông la đông sơn đông xá
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-14 00:00:00.000 xã đông các đông hợp thị trấn đông la đông sơn liên giang
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-14 00:00:00.000 xã đông tân đông kinh đông xá đông phương đông sơn
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-14 00:00:00.000 xã đông vinh đông giang đông hà đông động
Điện Lực Đông Hưng 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-14 00:00:00.000 xã đông cường

5. Lịch cắt điện Điện lực huyện Hưng Hà ngày 12-13/6:

Điện Lực Hưng Hà 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 Xã Chí Hòa, Minh Hòa, Độc Lập, Minh Tân, một phần xã Minh Khai, Hồng Lĩnh
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 Xã Chi Lăng, Hòa Bình, Tây Đô, Đông Đô, một phần xã Văn Cẩm
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 xã Đoan Hùng,một phần xã Tân Tiến
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 xã Tân Lễ, TT Hưng Nhân
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 một phần huyện vũ thư
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 xã Điệp Nông, Duyên Hải, Dân Chủ, Hùng Dũng
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Một phần xã Hồng Lĩnh, một phần Huyện Đông Hưng
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-12 23:59:00.000 xã Thống Nhất, một phần xã Minh Khai, văn cẩm
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-12 23:59:00.000 xã Liên Hiệp, Phúc Khánh, Tân Hòa, một phần xã Cộng Hòa, Canh Tân, Hòa Tiến
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-14 07:00:00.000 2023-06-14 11:30:00.000 Thôn Bùi Minh xã Duyên Hải
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-14 07:00:00.000 2023-06-14 11:30:00.000 Thôn Việt Yên 1 xã Điệp Nông
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-14 07:00:00.000 2023-06-14 09:30:00.000 Thôn Nhân Phú xã Hùng Dũng
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-14 09:30:00.000 2023-06-14 11:30:00.000 Thôn Hà Tiến Xã Dân Chủ
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-15 07:00:00.000 2023-06-15 09:00:00.000 Thôn Thanh Lãng xã Minh Hòa
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-15 07:00:00.000 2023-06-15 09:00:00.000 Thôn Đồng Lạc xã Minh Khai
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-15 09:30:00.000 2023-06-15 11:30:00.000 Thôn Lộc Thọ xã Độc Lập
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-15 09:30:00.000 2023-06-15 11:30:00.000 Thôn Việt Thắng xã Hồng An
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-16 07:00:00.000 2023-06-16 11:30:00.000 Thôn Ba Làng xã Văn Lang
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-16 09:30:00.000 2023-06-16 11:30:00.000 Thôn Hồng Hợp 2 xã Hồng Lĩnh
Điện Lực Hưng Hà 2023-06-16 09:30:00.000 2023-06-16 11:30:00.000 Thôn Vân Đài xã Chí Hòa

6. Lịch cắt điện Điện lực huyện Quỳnh Phụ ngày 12-13/6:

Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 06:00:00.000 2023-06-12 07:30:00.000 1 phần thôn Dụ Đại
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 07:00:00.000 2023-06-12 09:00:00.000 1 phần thôn Dụ Đại
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 Các TBA xã An Cầu,An Ấp,Quỳnh Hội, May Toàn Anh,Hùng Tho
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 08:30:00.000 2023-06-12 10:00:00.000 TBA Cầu Đợi
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 10:00:00.000 2023-06-12 11:30:00.000 TBA Xanh Hát
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Khu vực các xã An Vũ; thị trấn An Bài; An Ninh; An Cầu; An Thái; An Đồng; An Khê; An Hiệp; Quỳnh Thọ,Quỳnh Minh
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Các TBA xã Quỳnh Sơn,Quỳnh Ngọc,Quỳnh Khê và Bái Lân 2 và Quỳnh Hồng
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Các TBA xã An Mỹ,An Dục,An Tràng,Đồng Tiến,và 1 phần xã An Vũ
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-12 23:59:00.000 Các TBA xã An Lễ,Ngã Tư Kênh,Đồng Lệ 2,Đồng Lệ 3
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-12 23:59:00.000 Các TBA xã Quỳnh Hoàng Quỳnh Lâm,Quỳnh Giao
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 06:00:00.000 2023-06-13 07:30:00.000 TBA Cầu Vật
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 07:30:00.000 2023-06-13 09:00:00.000 TBA Cầu Vật 2
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 Các TBA 1 phần xã An Ninh,thị trấn An Bài An Đồng,Quỳnh Hoa,Quỳnh Hải
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 Các TBA xã An Lễ,Quỳnh Trang,Quỳnh Xá,Quỳnh Bảo,Quỳnh Nguyên,Quỳnh Hưng,và 1 phần Quỳnh Hải
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 Các TBA xã An Mỹ,An Dục,An Tràng,Đồng Tiến,và 1 phần xã An Vũ
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 08:30:00.000 2023-06-13 10:00:00.000 TBA An Vinh 10
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 10:00:00.000 2023-06-13 11:30:00.000 TBA Hưng Đạo
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Các TBA xã An Cầu,An Ấp,Quỳnh Hội, May Toàn Anh,Hùng Tho
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Khu vực các xã An Vũ; thị trấn An Bài; An Ninh; An Cầu; An Thái; An Đồng; An Khê; An Hiệp; Quỳnh Thọ,Quỳnh Minh
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Các TBA xã Quỳnh Sơn,Quỳnh Ngọc,Quỳnh Khê và Bái Lân 2 và Quỳnh Hồng
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-14 06:00:00.000 2023-06-14 07:30:00.000 TBA Vũ Hạ
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-14 07:30:00.000 2023-06-14 09:00:00.000 TBA Đồng Lệ
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-14 08:30:00.000 2023-06-14 10:00:00.000 TBA Đồng Cừ
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-14 10:00:00.000 2023-06-14 11:30:00.000 TBA Cầu Xộp
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-15 06:00:00.000 2023-06-15 07:30:00.000 TBA Xanh Hát 3
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-15 06:00:00.000 2023-06-15 12:00:00.000 TBA An Lạc xã An Vinh
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-15 07:30:00.000 2023-06-15 09:00:00.000 TBA Xanh Hát 2
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-15 08:30:00.000 2023-06-15 10:00:00.000 TBA Khang Ninh
Điện Lực Quỳnh Phụ 2023-06-15 10:00:00.000 2023-06-15 11:30:00.000 TBA Khang Ninh 2

 

7. Lịch cắt điện Điện lực huyện Quỳnh Phụ ngày 12-13/6:

Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 07:00:00.000 2023-06-12 08:00:00.000 Xưởng CK Phạm Văn Tường
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 Diêm Điền, Thái Xuyên, Thái Thịnh
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 08:00:00.000 2023-06-12 12:00:00.000 Diêm Điền, Thụy Liên, Thụy Sơn Thụy Phúc, Thụy Duyên, Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Dân, Thụy Phong
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 09:00:00.000 2023-06-12 10:00:00.000 Cty Thiên Thuận
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Thụy Lương, An Tân, Hồng Dũng
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Thái Hưng, Thái An
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 12:00:00.000 2023-06-12 16:00:00.000 Thái Hưng, Thái An , thái tân, thái đô, thái mỹ
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Diêm Điền, Khu CN Liên Hà Thái
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Diêm Điền, Thụy trình, Thụy Quỳnh, Thụy văn, Thụy Hưng, Thụy Việt, Thụy Dương
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Thái Hưng, Thái Thủy
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 16:00:00.000 2023-06-12 20:00:00.000 Thái Hồng, Thái Thủy, Thái Dương,
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-13 00:00:00.000 Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy trường
Điện lực Thái Thụy 2023-06-12 20:00:00.000 2023-06-13 00:00:00.000 Thái Thượng, Thái Nguyên, Thái Hòa
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 06:30:00.000 2023-06-13 11:00:00.000 Xóm 6 Hồng Quỳnh
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 07:00:00.000 2023-06-13 09:00:00.000 Gạch Thái Thủy
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 Thụy Liên, Thụy Dương, Thụy Sơn
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 08:00:00.000 2023-06-13 12:00:00.000 Thái Thuần, Thái Học, Thái Thịnh
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 09:00:00.000 2023-06-13 11:00:00.000 Thái Học 3
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Diêm Điền, Thái Xuyên, Thái Thịnh
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Diêm Điền, Thụy Sơn
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Thái Hồng, Thái Phúc, Thái Hà
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 12:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Thụy Phúc, Thụy Duyên, Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Dân, Thụy Phong
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 14:00:00.000 2023-06-13 16:00:00.000 Nhà máy nước Amonitorat
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 14:00:00.000 2023-06-13 17:00:00.000 Bơm DC Vạn Đồn
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 18:00:00.000 Vạn Năng
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Thụy Lương, AN Tân, Hồng Dũng
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Thái Hưng, Thái An
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 16:00:00.000 2023-06-13 20:00:00.000 Thái Hưng, Thái An, Thái XUyên, Thái Đô, Thái Mỹ
Điện lực Thái Thụy 2023-06-13 20:00:00.000 2023-06-14 00:00:00.000 Diêm Điền, Thụy trình, Thụy Quỳnh, Thụy văn, Thụy Hưng, Thụy Việt, Thụy Dương
Điện lực Thái Thụy 2023-06-14 06:30:00.000 2023-06-14 17:00:00.000 Cao Dương Hạ
Điện lực Thái Thụy 2023-06-14 06:30:00.000 2023-06-14 11:30:00.000 Thái Thọ 5
Điện lực Thái Thụy 2023-06-15 06:00:00.000 2023-06-15 11:00:00.000 Thụy Văn 7
Điện lực Thái Thụy 2023-06-15 07:00:00.000 2023-06-15 09:00:00.000 Hưng Thịnh 1
Điện lực Thái Thụy 2023-06-15 09:00:00.000 2023-06-15 11:00:00.000 Hưng Thịnh 2
Điện lực Thái Thụy 2023-06-16 06:00:00.000 2023-06-16 11:00:00.000 Thôn Gang
Điện lực Thái Thụy 2023-06-16 06:30:00.000 2023-06-16 11:30:00.000 Quán Táo
Điện lực Thái Thụy 2023-06-16 14:00:00.000 2023-06-16 17:00:00.000 Quán Táo

8,. Một số mẹo tránh hư hại thiết bị điện khi bị cắt điện đột ngột

  • Hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn như điều hòa.
  • Cần có máy phát điện dự phòng.
  • Khi mất điện nên rút nguồn điện cho các thiết bị như quạt trần , quạt để bàn
  • Sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời như Quạt năng lượng mặt trời

Sản phẩm bán chạy!

Hi vọng với Lịch cắt điện Điện lực Thái Bình hôm nay ngày mai 12-13/6/2023 các quý khách sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch. Trân trọng!

5/5 (1 Review)
0/5 (0 Reviews)