Lịch cắt điện Điện lực Nam Định hôm nay ngày mai tuần này 19-25/6/2023

Lịch cắt điện Điện lực Nam Định

Quạt Nhật 2T trân trọng gửi tới quý khách Lịch cắt điện Điện lực Nam Định hôm nay ngày mai tuần này để tiện sắp xếp công việc.

Lịch cắt điện Điện lực Nam Định

1. Lịch cắt điện Điện lực Giao Thủy ngày 19-25/6/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 10:00:00.000 Một phần xã Giao Long.
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 06:30:00.000 2023-06-19 10:00:00.000 Một phần xã Hồng Thuận và một phần TT Ngô Đồng
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 1 phần xã Giao Nhân, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Bạch Long, Giao Yến
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 1 phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh, TT Quất Lâm
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Ngô Đồng, Xuân Phong, Xuân Phú, Xuân Tân, Xuân Đài, Xuân Thành
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 1 phần các xã Giao Tiến, Giao Châu, Giao Tân, Giao Thịnh và TT Quất Lâm
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 1 phần xã Giao Nhân,Giao Hà,Bình Hòa,Hồng Thuận,Giao thiện,Giao An,Giao Hương
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 1 phần TT Ngô Đồng, xã Hoành Sơn
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 1 phần xã Giao Nhân, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Bạch Long, Giao Yến
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 1 phần các xã Giao Tiến, Giao Châu, Giao Tân, Giao Thịnh và TT Quất Lâm
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 1 phần xã Giao Nhân,Giao Hà,Bình Hòa,Hồng Thuận,Giao thiện,Giao An,Giao Hương
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 06:00:00.000 2023-06-21 06:00:00.000 Khu vực công ty NicePower
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Xuân Phong, Xuân Phương, Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Thủy, Xuân Trung, Thọ Nghiệp
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 1 phần xã Giao Nhân, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Bạch Long, Giao Yến
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 1 phần các xã Giao Tiến, Giao Châu, Giao Tân, Giao Thịnh và TT Quất Lâm
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Ngô Đồng, Xuân Phong, Xuân Phú, Xuân Tân, Xuân Đài, Xuân Thành
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 1 phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh, TT Quất Lâm
Điện Lực Giao Thủy 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 1 phần xã Giao Nhân,Giao Hà,Bình Hòa,Hồng Thuận,Giao thiện,Giao An,Giao Hương

 

2. Lịch cắt điện Điện lực Hải Hậu ngày 19-25/6/2023

 • Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 TBA: Hùng Thắng 3,6,7,8 – xã Hải Anh; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8- Xã Hải Anh; TBA Hải Bắc 2,4,6- xã Hải Bắc; TBA Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 – xã Hải Trung; TBA Liên Minh 7 – xã Hải Minh. TBA Xuân Nghĩa 1,2,3,4, 5,6,8,9 xã Xuân Nghĩa- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 TBA Hải Tây 6 xã Hải Tây; TBA Hải Tân 4,7 xã Hải Tân; TBA Việt Tiến 5,6- TT Cồn; TBATrần Phú 3- Hải Triều; TBA Hải Cường 1,4,5,7 xã Hải Cường; TBA Thống Nhất 1,2,3,4-H.Hòa xã Hải Hòa; TBA Duyên Hải 1,2,3,4,5,6, TBA Hưng Thịnh, TBA Đại Thành 1,2,4,5; TBA Hải Thịnh 1,2,3,6; TBA Tân Phú 5 –TT Thịnh Long
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 TBA Hải Cường 2,3,9 xã Hải Cường; TBA Hải Sơn 4 xã Hải Sơn; TBA Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Xuân; TBA Hồng Phong 1,2,3,4 xã H.Triều; TBA Trần Phú 1,2 -xã Hải Triều; TBA Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Phú; TBA Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; TBA Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Châu; TBA Nam Hải 2,3 xã Hải Phong; TBA Hải Ninh 1,2,3,4,5,6 xã Hải Ninh; TBA Hải Giang 1,2,3,5,7 xã Hải Giang.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. TBA Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10- xã Hải Hưng, TBA Quyết Thắng 1,2,3 –xã Hải Hưng, TBA Hải Phương 7- xã Hải Phương, TBA Hải Bắc 7 xã Hải Bắc. TBA Xuân Lạc 3,7 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 TBA: Hồng Phong 1,3,4;TBA Hùng Sơn 1,2; TBATrà Trung 2,3,4 xã Hải Nam, TBA Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 xã Hải Vân; TBA Cống Hà Lạn xã Hải Phúc; TBA Hải Hà 1,2,3,4,5,6 xã Hải Hà; TBA Hải Thanh 1,3,8 xã Hải Thanh. TBA Xuân Lạc 10 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 TBA Hải Tây 7- xã Hải Tây; TBA Việt Tiến 1,2,3,4,7; TBAHồng Đông 1,2,3; Cống Ninh Mỹ- TT Cồn; TBA Tân Hưng 1,2,3; TBA Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6 – xã Hải Lý; TBA Tiến Thắng 1,2,3; TBA Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7 – xã Hải Chính.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 TBA Hải Tây 1,3,5,8 xã Hải Tây; TBA Đông Tiến 1,2,3,4,5; TBA Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; TBA Đông Hải 1,2- xã Hải Đông; TBA Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8, TBA Cống Ba Nõn; TBA Cống Phúc Hải -xã Hải Lộc, TBA Hưng Đạo 1, 2,3, TBA Phong Phú 1, 2, 3- xã Hải Phúc
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 TBA Hải Tây 6 xã Hải Tây; TBA Hải Tân 4,7 xã Hải Tân; TBA Việt Tiến 5,6- TT Cồn; TBATrần Phú 3- Hải Triều; TBA Hải Cường 1,4,5,7 xã Hải Cường; TBA Thống Nhất 1,2,3,4-H.Hòa xã Hải Hòa; TBA Duyên Hải 1,2,3,4,5,6, TBA Hưng Thịnh, TBA Đại Thành 1,2,4,5; TBA Hải Thịnh 1,2,3,6; TBA Tân Phú 5 –TT Thịnh Long
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. TBA Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10- xã Hải Hưng, TBA Quyết Thắng 1,2,3 –xã Hải Hưng, TBA Hải Phương 7- xã Hải Phương, TBA Hải Bắc 7 xã Hải Bắc. TBA Xuân Lạc 3,7 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 TBA: Hải Bắc 1,3,5,8,9- xã Hải Bắc, TBA Hải Trung 3,9 – xã Hải Trung; TBA Yên Định 2,3,4,5,6,7,8,9,10- TT Yên Định; TBA Kiên Trung 2 xã Hải Hưng, TBA Trà Trung 1 xã Hải Nam; TBA Hải Thanh 2,4,5,6,7,9 xã Hải Thanh; TBA-TT – VH – TT Hải Hậu;
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 TBA: Hồng Phong 1,3,4;TBA Hùng Sơn 1,2; TBATrà Trung 2,3,4 xã Hải Nam, TBA Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 xã Hải Vân; TBA Cống Hà Lạn xã Hải Phúc; TBA Hải Hà 1,2,3,4,5,6 xã Hải Hà; TBA Hải Thanh 1,3,8 xã Hải Thanh. TBA Xuân Lạc 10 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 TBA Hải Tây 7- xã Hải Tây; TBA Việt Tiến 1,2,3,4,7; TBAHồng Đông 1,2,3; Cống Ninh Mỹ- TT Cồn; TBA Tân Hưng 1,2,3; TBA Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6 – xã Hải Lý; TBA Tiến Thắng 1,2,3; TBA Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7 – xã Hải Chính.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 TBA Hải Tây 1,3,5,8 xã Hải Tây; TBA Đông Tiến 1,2,3,4,5; TBA Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; TBA Đông Hải 1,2- xã Hải Đông; TBA Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8, TBA Cống Ba Nõn; TBA Cống Phúc Hải -xã Hải Lộc, TBA Hưng Đạo 1, 2,3, TBA Phong Phú 1, 2, 3- xã Hải Phúc
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 TBA: Hùng Thắng 3,6,7,8 – xã Hải Anh; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8- Xã Hải Anh; TBA Hải Bắc 2,4,6- xã Hải Bắc; TBA Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 – xã Hải Trung; TBA Liên Minh 7 – xã Hải Minh. TBA Xuân Nghĩa 1,2,3,4, 5,6,8,9 xã Xuân Nghĩa- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 TBA Hải Tây 6 xã Hải Tây; TBA Hải Tân 4,7 xã Hải Tân; TBA Việt Tiến 5,6- TT Cồn; TBATrần Phú 3- Hải Triều; TBA Hải Cường 1,4,5,7 xã Hải Cường; TBA Thống Nhất 1,2,3,4-H.Hòa xã Hải Hòa; TBA Duyên Hải 1,2,3,4,5,6, TBA Hưng Thịnh, TBA Đại Thành 1,2,4,5; TBA Hải Thịnh 1,2,3,6; TBA Tân Phú 5 –TT Thịnh Long
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. TBA Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10- xã Hải Hưng, TBA Quyết Thắng 1,2,3 –xã Hải Hưng, TBA Hải Phương 7- xã Hải Phương, TBA Hải Bắc 7 xã Hải Bắc. TBA Xuân Lạc 3,7 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 TBA Hải Tây 1,3,5,8 xã Hải Tây; TBA Đông Tiến 1,2,3,4,5; TBA Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; TBA Đông Hải 1,2- xã Hải Đông; TBA Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8, TBA Cống Ba Nõn; TBA Cống Phúc Hải -xã Hải Lộc, TBA Hưng Đạo 1, 2,3, TBA Phong Phú 1, 2, 3- xã Hải Phúc
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 TBA: Hùng Thắng 3,6,7,8 – xã Hải Anh; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8- Xã Hải Anh; TBA Hải Bắc 2,4,6- xã Hải Bắc; TBA Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 – xã Hải Trung; TBA Liên Minh 7 – xã Hải Minh. TBA Xuân Nghĩa 1,2,3,4, 5,6,8,9 xã Xuân Nghĩa- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 TBA Hải Tây 6 xã Hải Tây; TBA Hải Tân 4,7 xã Hải Tân; TBA Việt Tiến 5,6- TT Cồn; TBATrần Phú 3- Hải Triều; TBA Hải Cường 1,4,5,7 xã Hải Cường; TBA Thống Nhất 1,2,3,4-H.Hòa xã Hải Hòa; TBA Duyên Hải 1,2,3,4,5,6, TBA Hưng Thịnh, TBA Đại Thành 1,2,4,5; TBA Hải Thịnh 1,2,3,6; TBA Tân Phú 5 –TT Thịnh Long
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 TBA Hải Cường 2,3,9 xã Hải Cường; TBA Hải Sơn 4 xã Hải Sơn; TBA Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Xuân; TBA Hồng Phong 1,2,3,4 xã H.Triều; TBA Trần Phú 1,2 -xã Hải Triều; TBA Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Phú; TBA Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; TBA Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Châu; TBA Nam Hải 2,3 xã Hải Phong; TBA Hải Ninh 1,2,3,4,5,6 xã Hải Ninh; TBA Hải Giang 1,2,3,5,7 xã Hải Giang
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. TBA Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10- xã Hải Hưng, TBA Quyết Thắng 1,2,3 –xã Hải Hưng, TBA Hải Phương 7- xã Hải Phương, TBA Hải Bắc 7 xã Hải Bắc. TBA Xuân Lạc 3,7 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. TBA Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10- xã Hải Hưng, TBA Quyết Thắng 1,2,3 –xã Hải Hưng, TBA Hải Phương 7- xã Hải Phương, TBA Hải Bắc 7 xã Hải Bắc. TBA Xuân Lạc 3,7 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 TBA: Hồng Phong 1,3,4;TBA Hùng Sơn 1,2; TBATrà Trung 2,3,4 xã Hải Nam, TBA Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 xã Hải Vân; TBA Cống Hà Lạn xã Hải Phúc; TBA Hải Hà 1,2,3,4,5,6 xã Hải Hà; TBA Hải Thanh 1,3,8 xã Hải Thanh. TBA Xuân Lạc 10 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 TBA Hải Tây 7- xã Hải Tây; TBA Việt Tiến 1,2,3,4,7; TBAHồng Đông 1,2,3; Cống Ninh Mỹ- TT Cồn; TBA Tân Hưng 1,2,3; TBA Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6 – xã Hải Lý; TBA Tiến Thắng 1,2,3; TBA Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7 – xã Hải Chính.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 TBA Hải Tây 1,3,5,8 xã Hải Tây; TBA Đông Tiến 1,2,3,4,5; TBA Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; TBA Đông Hải 1,2- xã Hải Đông; TBA Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8, TBA Cống Ba Nõn; TBA Cống Phúc Hải -xã Hải Lộc, TBA Hưng Đạo 1, 2,3, TBA Phong Phú 1, 2, 3- xã Hải Phúc
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 02:00:00.000 2023-06-22 07:00:00.000 TBA Hải Cường 2,3,9 xã Hải Cường; TBA Hải Sơn 4 xã Hải Sơn; TBA Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Xuân; TBA Hồng Phong 1,2,3,4 xã H.Triều; TBA Trần Phú 1,2 -xã Hải Triều; TBA Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Phú; TBA Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; TBA Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Châu; TBA Nam Hải 2,3 xã Hải Phong; TBA Hải Ninh 1,2,3,4,5,6 xã Hải Ninh; TBA Hải Giang 1,2,3,5,7 xã Hải Giang
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 TBA: Hồng Phong 1,3,4;TBA Hùng Sơn 1,2, TBA Trà Trung 2,3,4 – xã Hải Nam, TBA Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 xã Hải Vân; TBA Cống Hà Lạn xã Hải Phúc; TBA Hải Hà 1,2,3,4,5,6 xã Hải Hà; TBA Hải Thanh 1,3,8 xã Hải Thanh. TBA Xuân Lạc 10 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 TBA Hải Tây 7- xã Hải Tây; TBA Việt Tiến 1,2,3,4,7; TBAHồng Đông 1,2,3; Cống Ninh Mỹ- TT Cồn; TBA Tân Hưng 1,2,3; TBA Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6 – xã Hải Lý; TBA Tiến Thắng 1,2,3; TBA Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7 – xã Hải Chính.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 TBA Hải Tây 1,3,5,8 xã Hải Tây; TBA Đông Tiến 1,2,3,4,5; TBA Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; TBA Đông Hải 1,2- xã Hải Đông; TBA Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8, TBA Cống Ba Nõn; TBA Cống Phúc Hải -xã Hải Lộc, TBA Hưng Đạo 1, 2,3, TBA Phong Phú 1, 2, 3- xã Hải Phúc
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 TBA: Hùng Thắng 3,6,7,8 – xã Hải Anh; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8- Xã Hải Anh; TBA Hải Bắc 2,4,6- xã Hải Bắc; TBA Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 – xã Hải Trung; TBA Liên Minh 7 – xã Hải Minh. TBA Xuân Nghĩa 1,2,3,4, 5,6,8,9 xã Xuân Nghĩa- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 TBA Hải Tây 6 xã Hải Tây; TBA Hải Tân 4,7 xã Hải Tân; TBA Việt Tiến 5,6- TT Cồn; TBATrần Phú 3- Hải Triều; TBA Hải Cường 1,4,5,7 xã Hải Cường; TBA Thống Nhất 1,2,3,4-H.Hòa xã Hải Hòa; TBA Duyên Hải 1,2,3,4,5,6, TBA Hưng Thịnh, TBA Đại Thành 1,2,4,5; TBA Hải Thịnh 1,2,3,6; TBA Tân Phú 5 –TT Thịnh Long
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 TBA Hải Cường 2,3,9 xã Hải Cường; TBA Hải Sơn 4 xã Hải Sơn; TBA Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Xuân; TBA Hồng Phong 1,2,3,4 xã H.Triều; TBA Trần Phú 1,2 -xã Hải Triều; TBA Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Phú; TBA Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; TBA Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Châu; TBA Nam Hải 2,3 xã Hải Phong; TBA Hải Ninh 1,2,3,4,5,6 xã Hải Ninh; TBA Hải Giang 1,2,3,5,7 xã Hải Giang
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. TBA Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10- xã Hải Hưng, TBA Quyết Thắng 1,2,3 –xã Hải Hưng, TBA Hải Phương 7- xã Hải Phương, TBA Hải Bắc 7 xã Hải Bắc. TBA Xuân Lạc 3,7 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 02:00:00.000 2023-06-23 07:00:00.000 Hải Tây 7; Việt Tiến 1,2,3,4,7; Hồng Đông 1,2,3; Cống Ninh Mỹ; Tân Hưng 1,2,3; Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6; Tiến Thắng 1,2,3; Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 02:00:00.000 2023-06-23 07:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 TBA: Hùng Thắng 3,6,7,8 – xã Hải Anh; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8- Xã Hải Anh; Hải Bắc 2,4,6- xã Hải Bắc; Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 – xã Hải Trung; Liên Minh 3,4,5,7 – xã Hải Minh.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Hải Tây 6; Hải Tân 4,7; Việt Tiến 5,6; Trần Phú 3; Hải Cường 1,4,5,7; Thống Nhất 1,2,3,4-H.Hòa; Duyên Hải 1,2,3,4,5,6, Hưng Thịnh, Đại Thành 1,2,4,5; Hải Thịnh 1,2,3,6; Tân Phú 5
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Hải Tây 2,4,9,10; Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Kiên Trung 4; Hải Phương 5,6; Hải Tân 6; Hải Long 7; Vũ Đệ 9 Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10; Quyết Thắng 1,2,3 Cơ khí Hải Hậu Hải Phương 7, Hải Bắc 7,
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Hải Cường 2,3,9; Hải Sơn 4; Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7; Hồng Phong 1,2,3,4-H.Triều; Trần Phú 1,2; Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7; Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7; Nam Hải 2,3; Hải Ninh 1,2,3,4,5,6; Hải Giang 1,2,3,5,7
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Hải Tây 7; Việt Tiến 1,2,3,4,7; Hồng Đông 1,2,3; Cống Ninh Mỹ; Tân Hưng 1,2,3; Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6; Tiến Thắng 1,2,3; Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 TBA: Hồng Phong 1,3,4;TBA Hùng Sơn 1,2; TBATrà Trung 2,3,4 xã Hải Nam, TBA Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 xã Hải Vân; TBA Cống Hà Lạn xã Hải Phúc; TBA Hải Hà 1,2,3,4,5,6 xã Hải Hà; TBA Hải Thanh 1,3,8 xã Hải Thanh. TBA Xuân Lạc 10 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 TBA Hải Tây 1,3,5,8 xã Hải Tây; TBA Đông Tiến 1,2,3,4,5; TBA Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; TBA Đông Hải 1,2- xã Hải Đông; TBA Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8, TBA Cống Ba Nõn; TBA Cống Phúc Hải -xã Hải Lộc, TBA Hưng Đạo 1, 2,3, TBA Phong Phú 1, 2, 3- xã Hải Phúc
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 TBA: Hải Bắc 1,3,5,8,9 Hải Trung 3,9; Yên Định 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Kiên Trung 2 Trà Trung 1; Hải Thanh 2,4,5,6,7,9 ;TT – VH – TT Hải Hậu; Cây Xăng Minh Hiếu; Khu đô thị Yên Định
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-24 02:00:00.000 2023-06-24 07:00:00.000 TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. TBA Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10- xã Hải Hưng, TBA Quyết Thắng 1,2,3 –xã Hải Hưng, TBA Hải Phương 7- xã Hải Phương, TBA Hải Bắc 7 xã Hải Bắc. TBA Xuân Lạc 3,7 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 TBA Hải Tây 7- xã Hải Tây; TBA Việt Tiến 1,2,3,4,7; TBAHồng Đông 1,2,3; Cống Ninh Mỹ- TT Cồn; TBA Tân Hưng 1,2,3; TBA Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6 – xã Hải Lý; TBA Tiến Thắng 1,2,3; TBA Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7 – xã Hải Chính.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 TBA Hải Tây 1,3,5,8 xã Hải Tây; TBA Đông Tiến 1,2,3,4,5; TBA Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; TBA Đông Hải 1,2- xã Hải Đông; TBA Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8, TBA Cống Ba Nõn; TBA Cống Phúc Hải -xã Hải Lộc, TBA Hưng Đạo 1, 2,3, TBA Phong Phú 1, 2, 3- xã Hải Phúc
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long. 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 TBA: Hồng Phong 1,3,4;TBA Hùng Sơn 1,2; TBATrà Trung 2,3,4 xã Hải Nam, TBA Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 xã Hải Vân; TBA Cống Hà Lạn xã Hải Phúc; TBA Hải Hà 1,2,3,4,5,6 xã Hải Hà; TBA Hải Thanh 1,3,8 xã Hải Thanh. TBA Xuân Lạc 10 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 TBA: Hùng Thắng 3,6,7,8 – xã Hải Anh; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8- Xã Hải Anh; TBA Hải Bắc 2,4,6- xã Hải Bắc; TBA Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 – xã Hải Trung; TBA Liên Minh 7 – xã Hải Minh. TBA Xuân Nghĩa 1,2,3,4, 5,6,8,9 xã Xuân Nghĩa- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 TBA Hải Cường 2,3,9 xã Hải Cường; TBA Hải Sơn 4 xã Hải Sơn; TBA Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Xuân; TBA Hồng Phong 1,2,3,4 xã H.Triều; TBA Trần Phú 1,2 -xã Hải Triều; TBA Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Phú; TBA Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; TBA Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Châu; TBA Nam Hải 2,3 xã Hải Phong; TBA Hải Ninh 1,2,3,4,5,6 xã Hải Ninh; TBA Hải Giang 1,2,3,5,7 xã Hải Giang
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. TBA Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10- xã Hải Hưng, TBA Quyết Thắng 1,2,3 –xã Hải Hưng, TBA Hải Phương 7- xã Hải Phương, TBA Hải Bắc 7 xã Hải Bắc. TBA Xuân Lạc 3,7 xã Xuân Lạc- Xuân Trường. ng.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 TBA: Hùng Thắng 3,6,7,8 – xã Hải Anh; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8- Xã Hải Anh; TBA Hải Bắc 2,4,6- xã Hải Bắc; TBA Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 – xã Hải Trung; TBA Liên Minh 7 – xã Hải Minh. TBA Xuân Nghĩa 1,2,3,4, 5,6,8,9 xã Xuân Nghĩa- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 TBA Hải Cường 2,3,9 xã Hải Cường; TBA Hải Sơn 4 xã Hải Sơn; TBA Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Xuân; TBA Hồng Phong 1,2,3,4 xã H.Triều; TBA Trần Phú 1,2 -xã Hải Triều; TBA Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Phú; TBA Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; TBA Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Châu; TBA Nam Hải 2,3 xã Hải Phong; TBA Hải Ninh 1,2,3,4,5,6 xã Hải Ninh; TBA Hải Giang 1,2,3,5,7 xã Hải Giang
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 TBA Hải Tây 6 xã Hải Tây; TBA Hải Tân 4,7 xã Hải Tân; TBA Việt Tiến 5,6- TT Cồn; TBATrần Phú 3- Hải Triều; TBA Hải Cường 1,4,5,7 xã Hải Cường; TBA Thống Nhất 1,2,3,4-H.Hòa xã Hải Hòa; TBA Duyên Hải 1,2,3,4,5,6, TBA Hưng Thịnh, TBA Đại Thành 1,2,4,5; TBA Hải Thịnh 1,2,3,6; TBA Tân Phú 5 –TT Thịnh Long
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. TBA Kiên Trung 1,3,5,6,7,8,9,10- xã Hải Hưng, TBA Quyết Thắng 1,2,3 –xã Hải Hưng, TBA Hải Phương 7- xã Hải Phương, TBA Hải Bắc 7 xã Hải Bắc. TBA Xuân Lạc 3,7 xã Xuân Lạc- Xuân Trường.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 TBA Hải Tây 7- xã Hải Tây; TBA Việt Tiến 1,2,3,4,7; TBAHồng Đông 1,2,3; Cống Ninh Mỹ- TT Cồn; TBA Tân Hưng 1,2,3; TBA Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6 – xã Hải Lý; TBA Tiến Thắng 1,2,3; TBA Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7 – xã Hải Chính.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An.
  Điện Lực Hải Hậu 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long.

3. Lịch cắt điện TP Nam Định ngày 19-25/6/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 03:00:00.000 2023-06-19 06:00:00.000 Phụ tải đường dây 473 E3.7 gồm:TBA Dịch Tễ, TBA Lộc Hạ 1, 2, 3, 5, Đệ Tứ 1, 2, 3 – Phường Lộc Hạ; TBA Đông Đông Mạc- Phường Thống Nhất; TBA ĐHSP Kỹ Thuật NĐ máy 2, TBA BV Mắt Tỉnh Nam Dinh, TBA BV YHCT Nam Dinh, TBA BV Lao Phổi NĐ, TBA C/S Đường 10 , TBA Benh Vien Tam Than 1, TBA May Sông Hồng, TBA Benh Vien Tam Than 2, TBA ĐHSP Kỹ thuật NĐ máy 1, TBA Trường CĐ Kinh tế Công nghệ thuộc Phường Lộc Hạ, Hạ Long, Trần Tế Xương, Vị Xuyên, Vị Hoàng. TBA Ô 18-1, 18-2, 19-1, 2 , 3, Ô 20, Hạ Long 2 – Phường Hạ Long; TBA CHÙA PHÙ LONG- Phường Trần Tế Xương;
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 03:00:00.000 2023-06-19 06:00:00.000 Phụ tải đường dây 474 E3.9 gồm:TBA Cổng Hậu 1 Phường Cửa Bắc TBA Chùa Ỏn ( Tỉnh Đội 1), TBA Tỉnh Đội 2, TBA Cầu Ốc 1, 2, TBA Lộc Hòa 1, 2, TBA Hòa Vượng 1, 2, 15 – Phường Lộc Hòa; TBA Hòa Vương 3, 16 Phường Lộc Vượng TBA Ngân hàng Đại Chúng thuộc phường Cửa Bắc, Lộc Hòa, Hòa Vượng.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 10:00:00.000 Phụ tải đường dây 477 E3.7 gồm: TBA Kho Sở, TBA Kho Sở 1, TBA TT Sở ĐIỆN , TBA Đội Xe ,TBA Trạm C50, TBA Kho Vật Tư, TBA Dệt Kim 1, 2- Phường Trường Thi; TBA Văn Miếu 1, 2 , TBA Mỹ Trọng( Xây), TBA Mỹ Trọng 1, 3, 6 , TBA Trầm Cá 1, 2, TBA Tập Thể Tơ, TBA Nguyễn Tri Phương 1, TBA Ninh Bình – Phường Văn Miếu TBA Gia Hòa 1, 3, TBA Dự Trữ QG B0, TBA Lộng Đồng 1 – Xã Lộc An TBA TRƯỜNGTC Nghề 20 BQP, TBA Thủ Công Mỹ Nghệ , TBA May Nam Hà, TBA An Biên M1, TBA An Biên M2, TBA CTCP Xe Đạp Xe Máy, TBA May Nam An, TBA Bệnh Viện Y Đức, TBA Bia NADA ( Máy Giấy ), TBA CTY Bao Bì- TBA Vinfast Lộc An thuộc các phường Trường Thi, Văn Miếu, xã Lộc An.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 10:00:00.000 Phụ tải đường dây 373 E3.14 gồm TBA Mỹ Lộc 5+7+8+9 – Thị trấn Mỹ Lộc; TBA La Chợ,TBA Vị Việt,TBA La Đồng,TBA Nguyễn Huệ,TBA Nguyễn Xá 1+2+3- xã Mỹ Tiến;TBA Hà Danh Thảo,TBA Thu Nguyên,TBA xây dựng hạ tầng Đại Phong,TBA Gia Hưng M1+2,TBA Bell ĐỨC,TBA Nam Âu,TBA CTY Victory VN ,TBA Tấm Lợp M1+2,TBA Vinfast -160KVA,TBA Vũ V. Khiêm.TBA Bơm cống nẹp trên địa bàn xã Mỹ Thắng, Mỹ Hưng, Mỹ Tiến, Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh, TT Mỹ Lộc.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 10:00:00.000 Phụ tải đường dây 373 E3.14 gồm: TBA Mỹ Lộc 1 +2 TT Mỹ Lộc, TBA Bắc Hưng 2+3+4 xã Mỹ Hưng Cầu Thịnh 1+2 ,TBA Nam Thắng 6 xã Mỹ Thắng; TBA Mỹ Thịnh 1+2+4+5+6+7 xã Mỹ Thịnh; TBA Nhân Phú 1+2+3,TBA Khánh Đại 1 +2+3 ,TBA Xăng dầu dầu khí,TBA Sùng Hàn 1+2+3+4,TBA Ga Cầu Họ xã Mỹ Thuận
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 10:00:00.000 Phụ tải 375E3.14 sau Re Nam Hưng, Sau Re 90: TBA Mỹ Lộc 4b+3+6+11 Thị trấn Mỹ Lộc, TBA Nam Hưng 1+2+3+4+5+6+7+ Đo đếm Cầu Ốc 3 ,TBA Bắc Hưng 1 Xã Mỹ Hưng; TBA Mỹ Thành 1+2+3+4+5+6+7 Xã Mỹ Thành. TBA Ga Đặng Xá,TBA Đặng Đình Sơn,TBA Rác thải ( CTy Môi Trường ),TBA Đèn đường ND,TBA Dũng Thịnh VN,TBA Đức Anh 1 ,TBA Thủy Nông trên địa bàn phường Lộc An, xã Mỹ Thắng, Mỹ Hưng, TT Mỹ Lộc, Mỹ Thành.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 10:00:00.000 Phụ tải 375E3.14 đến Re Nam Hưng, đến Re 90: TBA Thượng Đình 1+2 ,; TBA Nam Hưng 8 xã Nam Hưng TBA T1+2 KĐT Mỹ Lộc,TBA Mỹ Lộc 10 +4+ Thị trấn Mỹ Lộc; TBA Mỹ Thành 1+2+3+4+5+6+7 Xã Mỹ Thành.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 10:00:00.000 Phụ Tải 375E3.14 sau LBS Bịc C: Tòa án, Big C, XN Ô to, Thượng Đình
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Phụ tải đường dây 471 E3.4 gồm: Cty may Sông Hồng đường Nguyễn Hiền và Cty Dệt Nam Định
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 12:00:00.000 Phụ tải đường dây 477 E3.9 gồm:TBA Mỹ Trọng 7 , – Phường Mỹ Xá; TBA CT Xây Lắp Điện NĐ ,TBA CTTNHH Minh Hồng M1,TBA Cty Minh Hồng -M2 ,TBA Cty Trường Phát TTP,TBA CTy Thanh Nguyên ,TBA CTCP DP Minh Dân ,TBA Dây lưới thép Quang Toàn,TBA CT Dây Lưới Thép,TBA Vĩnh Trường TBA BK Thành Hải M1,TBA BK Thành Hải M2 ,TBA CT PT&KT Hạ Tầng KCN TBA ĐÈN ĐƯỜNG – PNLao ,TBA NH NN& PTNT KCN HX ,TBA Cty Khí Viet Nam,TBA Dược Hoàng Liên,TBA Nhựa Vĩnh Ký ,TBA Len Thủy Bình ,TBA CT Dược Hoàng Liên ,TBA Cty Xuân Tùng,TBA CTCP May ND,TBA Cty Hồng Phát TBA Cty LOK WAH ,TBA Dược Nam Hà (KCN) ,TBA Cty Len Thủy Bình thuộc Khu CN Hoà Xá.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 08:15:00.000 Ngã sáu- 5- Tổ 1 P. Trần Đăng Ninh
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 08:15:00.000 2023-06-19 09:30:00.000 Ngã sáu 7- Tổ 1 P. Trần Đăng Ninh
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 09:30:00.000 2023-06-19 11:00:00.000 Ngã sáu 8 – Một phần tổ 1 P. Trần Đăng Ninh
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 14:00:00.000 2023-06-19 15:30:00.000 Liên Hà 2 – Một phần Đường Thái Bình, Ngô Thị Nhậm PHường Lộc Hạ
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 14:00:00.000 2023-06-19 18:00:00.000 Phụ tải đường dây 472 E3.14 gồm:TBA Phúc Tiến 5, TBA Phúc Tiến 3 xã mỹ Phúc ; TBA Tân Tiến 1+2+3+4+5+6+7 ,TBA Hồng Hà 1+2+3+4+5 ,TBA Hồng Long 4 +8,Đo đếm Hồng Long 5 +7 -xã Mỹ Tân; TBA Mỹ Trung 1+2+4+6+7+8+9 – xã Mỹ Trung. TBA Cty Royal ,TBA Toàn Cầu, TBA TT Giống Thủy Sản,TBA Hiệp Lực,TBA Thiên Trần Vũ 1+2, TBA Bùi Tiến Khoa,TBA Thắng Thịnh Vượng thuộc các xã Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ Tân huyện Mỹ Lộc.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 15:30:00.000 2023-06-19 17:00:00.000 Bột Dinh Dưỡng – Một phần đường Thanh Bình P. Hạ Long
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 18:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Phụ tải đường dây 477 E3.1 gồm: TBA Phúc Thái 2,TBA Phúc Thái 1,TBA Thuận Tường An,TBA Sợi Hợp Thành ,TBA Công Danh ,TBA Bao Bì CFC ,TBA Bạch Việt 5,TBA CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ ,TBA Cty UWANT ,TBA TS LengerVN ,TBA Tuấn Thành ,TBA LỘC THỊNH 2,TBA CTTNHH Thảo Long,,TBA Thảo Long TBA Vân Anh , TBA Lộc Thịnh 1 ,TBA Cty VINA KY GLOBA,TBA Mega Bright ,TBA Đại Thành ,TBA Cty Dược Fresh life ,TBA Đức Kiểm 3,TBA Day Luoi Thep 1 TBA Thắng Lợi x4,TBA Day Luoi Thep 2,TBA CS Đèn Đường T1,TBA CTy TNHH Độc lập ,TBA Cty Trí Năng ,TBA TNHH Ngọc Thịnh Globaill ,TBA Hưng Thịnh TBA CTy TNHH Nam Sơn-,T BA Yong Thái,TBA Hoàng Văn Mãi ,TBA DNTN Phúc Thanh ,TBA CÔNG TY XÂY LẮP thuộc cụm CN An Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 19:00:00.000 2023-06-19 23:00:00.000 Phụ tải đường dây 471 E3.1 gồm: TBA Cầu Vụ 1, TBA Lộng Đồng 3, TBA Lộng Đồng 2 , TBA Gia Hòa 2- Xã Lộc An TBA Bao Bì CFC , TBA CT TNHH Quang Trung , TBA ĐT Sông Đào,TBA Dược Đồng Hưng Đường, TBA VT Nam Thắng ,TBA Vận Tải Vân Cầu , TBA CS Cầu Lộ An ,TBA DẦU KHÍ MTV trên địa bàn xã Tân Thành – huyện Vụ Bản
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 19:00:00.000 2023-06-19 23:00:00.000 TBA Tiền Phong 3, 4 -250KVA Phường Năng Tĩnh; TBA Nam Vân 6, TBA Nam Vân 10, TBA Nam Vân 7 – Phường Cửa Nam TBA Tiền Phong 2, 5, 6,7, 8, TBA Trần Nhân Tông 1, TBA Mả chói 1, 2 , TBA Trần Bích San 1, TBA Dệt Kim 3, TBA Nguyen Van Troi 4-2 – Phường Trần Quang Khải; TBA Vấn Khẩu 1, 2, 3 , TBA Nam Vân 1, 3, 4-2, 4-3, 5-2, 8, 9 – 400KVA Xã Nam Vân; TBA Hoa Mai, TBA CTSX TheThao ( MAXPORT) , TBA Cty May NAM HẢI, TBA Vận Tải Trung Hải, TBA XN May 2- Cty Det , TBA Trung Nam 18 E&C , TBA Đóng Tàu Nam Ha , TBA CT Việt Cường , TBA Việt Nam Đại Cự , TBA Bom Kenh Gia , TBA ĐÈN ĐƯỜNG 55 -S1, TBA NÔNG SẢN NGHĨA THÀNH , TBA Cty VN Đại Cự , TBA Phạm Thị Hằng Nga , TBA CTCPSX Nhựa Nam Định , TBA Hải Long M2 , TBA HTX VT Mùa Xuân , TBA CT TNHH Hải Long, TBA ĐÈN ĐƯỜNG 55 – S2 Tram 2 , TBA Dệt Kim Thắng Lợi , TBA Vũ Văn Đam, TBA Nasaco, TBA Dệt Sơn Nam , TBA DÂY LƯỚI THÉP , TBA CTCP Truong Duy – TBA CTY An Thịnh , TBA Nam Hải Minh 1, TBA Cty Nam Hai Minh 2, TBA Công ty CP Nam Hải Minh (Hong Yuang), TBA Việt Nhật thuộc phường Trần Quang Khải, Cửa Nam, xã Nam Vân
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 22:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Phụ tải đường dây 475 E3.1 gồm: TBA Cầu Vụ 2 – xã Lộc An; TBA Mai Xá 7, TBA Mai Xá 2, TBA Mai Xá 1,TBA Mai Xá 4; GÒ BẮC – Phường Mỹ Xá; TBA BT. Thành Nam , TBA D.P. PQA, TBA Duy Trang ,TBA CTCP ZOKA , TBA Hoà Phú , TBA Hồng Phi ( Hưng Hà ), TBA Jong Chang, TBA Đúc Đỗ Gia M1, TBA VINA THÁI , TBA Minh Kết, TBA Cty NAM TIỆP, TBA Thiên Trường , TBA Đức Hiếu (Hồng Hải) , TBA Thuận Thành, TBA CTy In An KT ViNa, TBA Tuấn Linh , TBA An Lành M1 +M2 , TBA CT TÂM HƯNG THÀNH, TBA CT Thủy Hòa, TBA Bell Đức, TBA Thuận Hòa Phát ,TBA Bao Bì Thái Hà ,TBA KB Việt Nam, TBA Cty Lian Shuo VN M1+M2, TBA Nhựa Đỗ Gia ,TBA In Ấn KT VINA ,TBA CTTNHH TM VIC,TBA ViNa-HTC; TBA CT B. Kẹo HòaBình M1+M2 +M3, TBA Nhật Phương,TBA Đúc Tân Thành ,TBA Đúc Đỗ Gia Máy 2,TBA GAS Phúc Thái ,TBA Thanh Ngân M1 ,TBA Hoà Phát ,TBA DONCEA Việt Nam,TBA Tuệ & Tâm ,TBA Jodo,TBA CHÂU LONG,TBA Nam Anh ,TBA Nhựa HỒNG PHONG ,TBA Thắng Lợi ,TBA CTCP Năng Lượng Mặt Trời MDT,TBA NAM HÒA ,TBA VICO 475E3.1 TBA Thanh Ngân M2, TBA Dược All way,TBA Xử Lý Nước Thải ,TBA HOA THẮNG ,TBA PHƯƠNG NGỌC ,TBA CÔNG TY SAO SÁNG VIỆT HÀN TBA Tri Tôn,TBA Hiền Vượng,TBA NLX Thanh Thủy M2 thuộc cụm CN An Xá.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 22:00:00.000 2023-06-20 04:00:00.000 Phụ tải đường dây 479 E3.9 gồm TBA Đèn Đường ,TBA Mai Văn Đáng M2 ,TBA Mai Văn Đáng M1 ,TBA Lâm Sản,TBA Mai Văn Đáng ,TBA CTCP Việt Thuận,TBA TNHH YoungOne – 2,TBA TNHH YoungOne – 3,TBA CSKCN HoaXa T4 thuộc Khu CN Hoà Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 22:00:00.000 2023-06-20 04:00:00.000 Phụ tải đường dây 482 E3.9 gồm:TBA Mỹ Xá 2, TBA Mai Xá 6 – Phường Mỹ Xá; TBA Gạch Granit – 482E3.9 ,TBA Kinh doanh hàng CN,TBA Giầy Thành Bách , TBA CT Khí Hóa Lỏng LPG ,TBA Cty UNIVERSAL M4 ,TBA Cty Bảo Minh , TBA CT Đức Thông ,TBA PT ha tang KCN-KV 1,TBA Cty UNIVERSAL-M2, TBA Cty CP Nạjimex ,TBA CTCP DP Nam Ha ,TBA CTTNHH SX nhựa Ideal Lock ,TBA Cty Điện Thông ,TBA CT Trường Thành-( trần gia) ,TBA Dược Hoa Sen TBA Dân Sỹ ( Hương Giang),TBA Công Vinh Hương Giang),TBA Thanh Bình ,TBA CTTNHH Hồng Phát 2,TBA CTTNHH Hồng Phát ,TBA Anh Phát,TBA Dệt lụa NĐ 6 ,TBA Dệt Lụa NĐ 2,TBA Tam Huy Hoàng ,TBA TĐ Dệt May Việt Nam ,TBA Đức Chương TBA ĐH KTKT ,TBA NLX Thanh Thủy M1 thuộc khu CN Hoà Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 22:00:00.000 2023-06-20 04:00:00.000 Phụ tải đường dây 475 E3.14 gồm: TBA Cầu Ốc 5 , TBA Cầu Ốc 4, Lương Xá 5- Xã Lộc hòa; TBA Đồng Quan, TBA Mai Xá 5 – Phường Mỹ Xá; TBA Trường Hải , TBA TOYOTA , TBA Đại Lâm, TBA CTY Đại Lộc (Hồng Vân ) TBA CTSX Vạn Hào ,TBA Sing Yick, TBA VINA DENIM , TBA TCT Det May Nam Đinh 1, TBA Tổng công ty CP dệt may Nam Định, TBA VINA DENIN TBA CSKCN HoaXa T5, thuộc khu CN Hòa xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-19 22:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Phụ tải đường dây 471 E3.19 gồm:TBA Đông Ba -Xã xã Mỹ Thuận- huyện Mỹ Lộc TBA Nhôm Nam Sung VN ,TBA Bao bì NĐ ,TBA Nasaco, TBA Tân Phát- TBA Thành Vinh 1,TBA Enter B ,TBA Tấn Phát, thuộc Xã Hiển Khánh huyện vụ bản Khu vực Đông Ba; xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Lộc
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 03:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Phụ tải đường dây 371 E3.14 sau RE 371/47/14 gồm: TBA Cầu Vu 1+2 ,TBA Mỹ Hà 5 +6+7+8, TBA Nghĩa Lễ 1+2+3, TBA Bảo Long 1+2+3 ,TBA Chùa – xã Mỹ Hà; TBA Đông Thắng 1+2A+2B+3+4+5+6+7+8 xã mỹ Thắng,TBA Trại Gà 1+2+3,TBA Nam Thắng 1+2+3+4 – Xã Mỹ Thắng;TBA Nước Mỹ Hà,TBA Trần Trọng HÙng
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 03:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Phụ tải đường dây 476 E3.4 gồm: TBA Trần Đăng Ninh 4, 5 – Phường Trần Đăng Ninh; TBA Thanh Niên 1-1, 2-1, Hồ Truyền Thống, TBA Hanel , TBA Hàng Hầm – Phường Bà Triệu; TBA Hưng yên 1, 2 – (500 KVA ) Phường Quang Trung; TBA Trần Hưng Đạo 4,5,9,10, Hàng Cau 1, 2 – Phường Trần Hưng Đạo; TBA Sở Lao động ,TBA Kho Lạc, TBA Nhà trẻ Phan Đình Phùng, TBA Giá Nứa – Phường Pah Đình Phùng; TBA CV -Tức Mạc chiếu sáng , TBA NH NN& PTNT NĐ, TBA NH Cong Thuong TP, TBA ĐIỆN TỬ TIN HỌC, TBA CTCP Lương Thực thuộc phường Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 06:00:00.000 2023-06-20 10:00:00.000 Phụ tải đường dây 473 E3.9 gồm:TBA Dầu Khí 1, 2, TBA Phạm Ngũ Lão 1, 2, 3, TBA Hòa Xá 1, 2 – Phường Mỹ Xá; TBA Phán Chương 1, TBA Văn Miếu 3, 4, 5, 6 – 250KVA Phường Văn Miếu TBA Dệt Kim, TBA Nguyễn Văn Trỗi 5, TBA Tiền Phong 1- Phường Trần Quang Khải; TBA Nguyễn Văn Trỗi 2, 3, 9, 10, TBA Nguyễn Văn Trỗi 1, 4-1, 6, 7, 15- Phường Năng Tĩnh; TBA Trần Phú 2 – 250KVA Phường Trần Đăng Ninh; TBA Đinh Bộ Lĩnh , TBA Hàng Thao 2, TBA Bến Củi , TBA Ngô Quyền 2 , 3 , 4 -Phường Ngô Quyền; TBA Máy Chai 1, 2, 3 – Phường Trần Hưng Đạo TBA CTTNHH NABO M1+M2, TBA CTTNHH Hoàng Hoa , TBA DNTN Đại Thắng, TBA MAY Vĩnh Phúc M2, TBA May Vĩnh Phúc, TBA Trường KTKT Dệt May ,TBA CTCP May 9 ,TBA CT Hương Thảo ,TBA NH Agribank NĐ ( 36 Tô Hiệu), TBA XN May 1 – Cty Det thuộc các phường Mỹ Xá, Trần Quang Khải, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Năng Tĩnh.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 06:00:00.000 2023-06-20 12:00:00.000 Phụ tải đường dây 478 E3.9 gồm: TBA Cty Trần Hồng Quân, TBA Đại Long,TBA CT MAY ARKSUN VN (Phú Thanh), TBA CT Det may DHTEX ,TBA Đại Long 1500KVA ,TBA Cty Phú Hải 2 , TBA Cty Phú Hải 1,TBA CT Trường Phát, TBA CT Trường Phát 2 ,TBA Cty Mai Hương M1, TBA CT Mai Huong M2 ,TBA CT Tân Trường Phát ,TBA CTPT&KT hạ tầng KCN ( chiếu sáng khu vực 2),TBA CTCP Thủy Bình ,TBA CTCP Thuận Phát ( J pan- Việt Nhật),TBA CT Đức Trung , TBA DNTN Phú Thịnh , TBA CTTNHH Hải Nam ,TBA CT Viet Thái ( Đức Hà) ,TBA CT Max Window, TBA CT Thủy Bình,TBA Nhà Máy Nước( Bơm T/áp ) TBA CT KATOH ,TBA CT Phú Đức . TBA CT Hoàng Long, TBA CTCP Hùng Vương ,TBA CTCP HONEY ĐỨC HÀ,TBA CTTNHH Thái Quân ( Quân Minh),TBA CTTNHH Định Công ,TBA CT Vận Tải Duy Khánh,TBA CT TNHH Đoan Ket,TBA Mo Ha (sợi lục bảo) ,TBA CT Việt Triều,TBA Công ty TNHH Santerlon Travel GoodsT1,TBA Công ty TNHH Santerlon travel goods T2,TBA Bảo Lộc ,TBA Cty JIAYUE ,TBA Len Thủy Bình ,TBA Cty Lâm Sản,TBA Bia NADA khu CN,TBA Cty Lâm Sản – M4,TBA Sạc điện Vinfast,TBA Cty XINXIANG ( thúy đạt),TBA Chiếu sáng KCN T3,TBA Cty Nam Tân-M2 ,TBA Dược Trường Thọ 1 ,TBA Dược Trường Thọ ,TBA Cty Nam Tân ,TBA Ngũ Dương (Cty Thúy Đạt M2,TBA Khánh Phong,TBA Dược Trường Thọ 2,TBA Cty Viet Anh-May , Cty Nhật Linh ,TBA SỬ LÝ NƯỚC THẢI – KV2 ,TBA Cty Hồng Phú Gia 1,TBA CTCP ETC TBA Cty Hải Hoà , TBA Cty DONGYANG STVINA ,TBA CT Nam Duoc – KCN thuộc khu CN Hoà Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 14:00:00.000 2023-06-20 15:30:00.000 TBA Nam Phong 11: Thôn Vạn Diệp 2 xã Nam Phong
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 14:00:00.000 2023-06-20 22:00:00.000 Phụ tải ĐZ lộ 477E3.7 bao gồm TBA Trường Đại Lâm,TBA Đại Đoàn Kết,,TBA Nam Phương Hồng, TBA May Sông Hồng, TBA Head Work,TBA Nam Sơn,TBA YSS-M4- TBA Đức Lâm,TBA KS Bảo Sơn,TBA Việt Trung Hoa,TBA YSS M2+M31500KVA TBA CT Trung Đức,TBA YSS-M5,TBA VINFAST THUỘC KCN Mỹ Trung TBA Mỹ Trung 3-180 Xã xã Mỹ Trung;
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 14:00:00.000 2023-06-20 22:00:00.000 Phụ tải ĐZ lộ 484E3.9 bao gồm TBA THÁI MAI TBA VICO thuộc khu CN Hoà Xá, CCN An Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 14:00:00.000 2023-06-20 18:00:00.000 Phụ tải đường dây 484 E3.9 gồm:TBA Mỹ Xá 3 , TBA Uỷ Ban Mỹ Xá , TBA Mai Xá 3, TBA VÒ Bắc, Mỹ Trọng 2, TBA Mỹ Trọng 5 ,TBA Mỹ Trọng 4 , TBA Mỹ Trọng 10 ,TBA Mỹ Trọng 9 – Phường Mỹ Xá; TBA Gia Hòa 4 – Xã Lộc An; TBA CTDM Son Nam M3 ,TBA Vien thong My Xa TBA Trường TC Giao thông VT, TBA TT CNTT (C.A Tinh),
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 14:00:00.000 2023-06-20 18:00:00.000 Phụ tải đường dây 473 E3.7 gồm: TBA 38A-1, Thượng Lỗi – Phường Thống Nhất TBA Mạc Thị Bưởi 1 – Phường Quang Trung; TBA T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10 Thống Nhất- Phường Thống Nhất TBA Hàn Thuyên, TBA Bờ Hồ, Nguyễn Du 1, 2, Hàng Đồng 1, 2 – Phường Nguyễn Du; TBA Mạc Thị Bưởi 2, Nguyễn Trãi 1, 2 – 400 KVA Phường Vị Hoàng; TBA Bến Ngự, TBA Lê Hồng Phong 1, 2, Hoàng Ngân, TBA Tấm Lợp Bạch Đằng – Phường Phan Đình Phùng; TBA Sở Tài Nguyên-630KVA Phường Vị Hoàng TBA CT THUẬN THÀNH, TBA Xay Lap Cong Nghiep, TBA VP Tinh Uy-(475-E37) , TBA UBND Tinh-(475-E37, TBA Khach San Vi Hoang , TBA Nha Van Hoa 3/2 ( Điện ảnh và triển lãm) , TBA CTCP Du Lịch , TBA BQL Đầu tư Xây Dựng,TBA Ngân hàng (Quy HoTro Phat Trien), TBA Trường Nguyễn Khuyến, TBA Ngân Hàng ACB, TBA NH Nong Nghiep – BD thuộc các phường Thống Nhất, Quang Trung, Nguyễn Du, Vị Hoàng, Phan Đình Phùng
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 14:00:00.000 2023-06-20 18:00:00.000 Phụ tải đường dây 472 E3.9 gồm: TBA Tân An 2, TBA Cổng Hậu 2 , 3, TBA May Trường Xuân, TBA Bãi Vượt TBA T2-Nam Định Tower , TBA T1-Nam Định Tower, TBA Cổng Hậu – 630KVA Phường Cửa Bắc TBA CTCP CK Nam Định, TBA CTCP MICOM -T1 ,TBA CTCP MICOM- T2 thuộc phường Cửa Bắc
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 15:30:00.000 2023-06-20 17:00:00.000 TBA Vấn Khẩu 2: Thôn Vân Cát xã Nam Vân
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 19:00:00.000 2023-06-20 21:00:00.000 Phụ tải đường dây 472 E3.4 gồm: TBA Trần Đăng Ninh 1, 2, 3 , TBA Ga 1, 2 , TBA Phan Bội Châu 2, Ngã sáu 1, 4,5,6,7,8 – Phường Trần Đăng Ninh; TBA Nguyễn Văn Trỗi 11 , 12 – Phường Năng Tĩnh; TBA Hợp lực -Phường Văn Miếu
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 19:00:00.000 2023-06-20 23:00:00.000 Phụ tải đường dây 473 E3.14 gồm: TBA Trường Chinh 1 ,TBA Hạ Long 3 Phường Hạ Long; TBA Cầu Sắt 5 +3+1 + 2 Phường Lộc Vượng; TBA Mạc Thị Bưởi 3 Phường Quang Trung; TBA Đông Mạc 1+2 ,TBA Thanh Niên 3B,TBA Đông Mạc 3 ,TBA Tây Đông Mạc,TBA Tây Đông Mạc 1 ,TBA Đông Mạc 4+5 Phường Thống Nhất; TBA Chùa Cuối Phường Vị Xuyên. TBA Sở Y tế,TBA ĐH Điều Dưỡng,TBA Sở Nội Vụ Tỉnh ,TBA TNHH KD Đại Lâm ,TBA Công An TPNĐ ,TBA Bao Hiem Nhan Tho ,TBA Cục thuế tỉnh NĐ ,TBA Kiểm tra chất lượng,TBA Cục Thi Hanh An DS TBA Bảo hiểm xã hội tỉnh,TBA Toà án thành phố trên địa bàn phường Lộc Vượng, Thống Nhất, Hạ Long TP Nam Định
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 22:00:00.000 2023-06-21 04:00:00.000 Phụ tải đường dây 477 E3.9 gồm:TBA Mỹ Trọng 7 Phường Mỹ Xá; TBA CT Xây Lắp Điện NĐ ,TBA CTTNHH Minh Hồng M1,TBA Cty Minh Hồng -M2 ,TBA Cty Trường Phát TTP,TBA CTy Thanh Nguyên ,TBA CTCP DP Minh Dân ,TBA Dây lưới thép Quang Toàn,TBA CT Dây Lưới Thép,TBA Vĩnh Trường TBA BK Thành Hải M1,TBA BK Thành Hải M2 ,TBA CT PT&KT Hạ Tầng KCN TBA ĐÈN ĐƯỜNG – PNLao ,TBA NH NN& PTNT KCN HX ,TBA Cty Khí Viet Nam,TBA Dược Hoàng Liên,TBA Nhựa Vĩnh Ký ,TBA Len Thủy Bình ,TBA CT Dược Hoàng Liên ,TBA Cty Xuân Tùng,TBA CTCP May ND,TBA Cty Hồng Phát TBA Cty LOK WAH ,TBA Dược Nam Hà (KCN) ,TBA Cty Len Thủy Bình thuộc Khu CN Hoà Xá.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-20 22:00:00.000 2023-06-21 04:00:00.000 Phụ tải đường dây 476 E3.9 gồm: TBA Đồng Quan 1 – Phường Mỹ Xá TBA CT May Ganet ,TBA May Hoàng Dũng M1 ,TBA Cty Việt Hàn,TBA May Hoàng Dũng M3,TBA May Hoàng Dũng M2,TBA CT Huệ Hương ( AVANCE) TBA BAO BÌ NAM NINH ,TBA CTY DFZIN ,TBA CtyTân Long – M1, TBA CtyTân Long – M2, TBA CtyTân long – M3 , TBA VIỆT THÁI ( Tân Xương), TBA CT HD Đông Thành , TBA CP Phương Thúy , TBA Cty Dược Minh Dân, TBA Cty Minh Quang ,TBA DNTN Tuyết Thanh ,TBA Cty Spectre ( Hà Hưng ) ,TBA X20-KCN Hoa Xa ,TBA CTVL Không Nung 567(M1) (Đèn Fanyang),TBA CTVL Không Nung 567 (M2) -Đèn Fanyang ,TBA Nhà máy Việt Mỹ ,TBA YOUNGONE-M3 TBA YOUNGONE thuộc khu CN Hoà Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 03:00:00.000 2023-06-21 06:00:00.000 Phụ tải đường dây 473 E3.4 gồm: TBA Sa pan , TBA Nguyễn Văn Trỗi 8 – Phường Năng Tĩnh TBA Nam Vân 5-1 ,TBA Cửa Nam 2 ,TBA Đò Quan 1 , TBA Nam Vân 5-3 , TBA Nam Vân 4-1, TBA Đò Quan 2 , TBA Địch Lễ 1 – Phường Cửa Nam; TBA Công Ty Điện , TBA Địch Lễ 2 – Xã Nam Vân TBA Trường CĐ Xây Dựng , TBA Đông Phong , Nam Phong 1, 2, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 14 – xã Nam Phong; TBA Xăng Dầu HNN , TBA CT Sinh Hoá , TBA PKĐK Việt Mỹ (BV Viêt Mỹ ), TBA CT Nhựa Thảo Long, TBA Cty Minh Tùng , TBA TT Điều dưỡng người có công CM , TBA VICtory 1, TBA DNTT Thanh Tùng, TBA CTTNHH Victory VN 2, TBA Victory 3 , TBA Cty Trung Thái ( TBA Chiếu Sáng , TBA Trường TCN Số 8 , TBA TNHH ĐT Công nghệ-Nam Tiệp, TBA TT Dạy Nghề- HNDTND, TBA TRƯỜNG CĐKT công nghệ , TBA Trường CĐN 20-BQP thuôc phường Trần Quang Khải , Cửa Nam , xã Nam Phong, Nam Vân TP Nam Định
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 10:00:00.000 Phụ tải đường dây 473 E3.7 đến Re 473/9 gồm TBA Dịch Tễ, TBA Lộc Hạ 1, 2, 3, 5, Đệ Tứ 1, 2, 3 – Phường Lộc Hạ; TBA Đông Đông Mạc- Phường Thống Nhất; TBA Ô 18-1, 18-2, 19-1, 2 , 3, Ô 20, Hạ Long 2 – Phường Hạ Long; TBA CHÙA PHÙ LONG- Phường Trần Tế Xương; TBA ĐHSP Kỹ Thuật NĐ máy 2, TBA BV Mắt Tỉnh Nam Dinh, TBA BV YHCT Nam Dinh, TBA BV Lao Phổi NĐ, TBA C/S Đường 10 , TBA Benh Vien Tam Than 1, TBA May Sông Hồng, TBA Benh Vien Tam Than 2, TBA ĐHSP Kỹ thuật NĐ máy 1, TBA Trường CĐ Kinh tế Công nghệ thuộc Phường Lộc Hạ, Hạ Long, Trần Tế Xương, Vị Xuyên, Vị Hoàng.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 10:00:00.000 Phụ tải đường dây 473 E3.7 gồm: TBA Hoàng Văn Thụ 1- Phường Phan Đình Phùng; TBA Ô 14-1, 2, 3, 4, 5, TBA Thủy Lợi 1, 2 , TBA Bách Hoá, TBA Trường Đảng , TBA Đồng Tháp Mười-1 ( 400KVA) Phường Vị Xuyên; TBA Lê Hồng Phong 3, TBA HÙng Vương 1 – Phường Vị Hoàng;
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 10:00:00.000 Phụ tải đường dây 473 E3.9 gồm:TBA Dầu Khí 1, 2, TBA Phạm Ngũ Lão 1, 2, 3, TBA Hòa Xá 1, 2 – Phường Mỹ Xá; TBA Phán Chương 1, TBA Văn Miếu 3, 4, 5, 6 – 250KVA Phường Văn Miếu TBA Dệt Kim, TBA Nguyễn Văn Trỗi 5, TBA Tiền Phong 1- Phường Trần Quang Khải; TBA Nguyễn Văn Trỗi 2, 3, 9, 10, TBA Nguyễn Văn Trỗi 1, 4-1, 6, 7, 15- Phường Năng Tĩnh; TBA Trần Phú 2 – 250KVA Phường Trần Đăng Ninh; TBA Đinh Bộ Lĩnh , TBA Hàng Thao 2, TBA Bến Củi , TBA Ngô Quyền 2 , 3 , 4 -Phường Ngô Quyền; TBA Máy Chai 1, 2, 3 – Phường Trần Hưng Đạo TBA CTTNHH NABO M1+M2, TBA CTTNHH Hoàng Hoa , TBA DNTN Đại Thắng, TBA MAY Vĩnh Phúc M2, TBA May Vĩnh Phúc, TBA Trường KTKT Dệt May ,TBA CTCP May 9 ,TBA CT Hương Thảo ,TBA NH Agribank NĐ ( 36 Tô Hiệu), TBA XN May 1 – Cty Det thuộc các phường Mỹ Xá, Trần Quang Khải, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Năng Tĩnh.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 18:00:00.000 Phụ tải đường dây 477 E3.1 gồm: TBA Phúc Thái 2,TBA Phúc Thái 1,TBA Thuận Tường An,TBA Sợi Hợp Thành ,TBA Công Danh ,TBA Bao Bì CFC ,TBA Bạch Việt 5,TBA CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ ,TBA Cty UWANT ,TBA TS LengerVN ,TBA Tuấn Thành ,TBA LỘC THỊNH 2,TBA CTTNHH Thảo Long,,TBA Thảo Long TBA Vân Anh , TBA Lộc Thịnh 1 ,TBA Cty VINA KY GLOBA,TBA Mega Bright ,TBA Đại Thành ,TBA Cty Dược Fresh life ,TBA Đức Kiểm 3,TBA Day Luoi Thep 1 TBA Thắng Lợi x4,TBA Day Luoi Thep 2,TBA CS Đèn Đường T1,TBA CTy TNHH Độc lập ,TBA Cty Trí Năng ,TBA TNHH Ngọc Thịnh Globaill ,TBA Hưng Thịnh TBA CTy TNHH Nam Sơn-,T BA Yong Thái,TBA Hoàng Văn Mãi ,TBA DNTN Phúc Thanh ,TBA CÔNG TY XÂY LẮP thuộc cụm CN An Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 14:00:00.000 Phụ tải đường dây 471 E3.4 gồm: Cty may Sông Hồng đường Nguyễn Hiền và Cty Dệt Nam Định
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 12:00:00.000 Phụ tải đường dây 479 E3.9 gồm:TBA Dầu Khí 3 – phường Mỹ Xá TBA Đèn Phương Đông ,TBA CT Phúc Vinh,TBA Gạch Granit – 479E3.9,TBA Dân Phú ,TBA Đèn Đường ,TBA Mai Văn Đáng M2 ,TBA Mai Văn Đáng M1 ,TBA Lâm Sản,TBA Mai Văn Đáng ,TBA CTCP Việt Thuận,TBA TNHH YoungOne – 2,TBA TNHH YoungOne – 3,TBA CSKCN HoaXa T4 thuộc Khu CN Hoà Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 12:00:00.000 Phụ tải đường dây 482 E3.9 gồm:TBA Mỹ Xá 2, TBA Mai Xá 6 – Phường Mỹ Xá; TBA Gạch Granit – 482E3.9 ,TBA Kinh doanh hàng CN,TBA Giầy Thành Bách , TBA CT Khí Hóa Lỏng LPG ,TBA Cty UNIVERSAL M4 ,TBA Cty Bảo Minh , TBA CT Đức Thông ,TBA PT ha tang KCN-KV 1,TBA Cty UNIVERSAL-M2, TBA Cty CP Nạjimex ,TBA CTCP DP Nam Ha ,TBA CTTNHH SX nhựa Ideal Lock ,TBA Cty Điện Thông ,TBA CT Trường Thành-( trần gia) ,TBA Dược Hoa Sen TBA Dân Sỹ ( Hương Giang),TBA Công Vinh Hương Giang),TBA Thanh Bình ,TBA CTTNHH Hồng Phát 2,TBA CTTNHH Hồng Phát ,TBA Anh Phát,TBA Dệt lụa NĐ 6 ,TBA Dệt Lụa NĐ 2,TBA Tam Huy Hoàng ,TBA TĐ Dệt May Việt Nam ,TBA Đức Chương TBA ĐH KTKT ,TBA NLX Thanh Thủy M1 thuộc khu CN Hoà Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 12:00:00.000 Phụ tải đường dây 475 E3.14 gồm: Lương Xá 5- Xã Lộc hòa; TBA Đồng Quan, TBA Mai Xá 5 – Phường Mỹ Xá; TBA CTY Đại Lộc (Hồng Vân ) TBA CTSX Vạn Hào ,TBA Sing Yick, TBA VINA DENIM , TBA TCT Det May Nam Đinh 1, TBA Tổng công ty CP dệt may Nam Định, TBA VINA DENIN TBA CSKCN HoaXa T5, thuộc khu CN Hòa xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 12:00:00.000 Phụ tải đường dây 471 E3.19 gồm:TBA Đông Ba -Xã xã Mỹ Thuận- huyện Mỹ Lộc TBA Nhôm Nam Sung VN ,TBA Bao bì NĐ ,TBA Nasaco, TBA Tân Phát- TBA Thành Vinh 1,TBA Enter B ,TBA Tấn Phát, thuộc Xã Hiển Khánh huyện vụ bản Khu vực Đông Ba; xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Lộc
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 20:00:00.000 Phụ tải đường dây 475 E3.1 gồm: TBA Cầu Vụ 2 – xã Lộc An; TBA Mai Xá 7, TBA Mai Xá 2, TBA Mai Xá 1,TBA Mai Xá 4; GÒ BẮC – Phường Mỹ Xá; TBA BT. Thành Nam , TBA D.P. PQA, TBA Duy Trang ,TBA CTCP ZOKA , TBA Hoà Phú , TBA Hồng Phi ( Hưng Hà ), TBA Jong Chang, TBA Đúc Đỗ Gia M1, TBA VINA THÁI , TBA Minh Kết, TBA Cty NAM TIỆP, TBA Thiên Trường , TBA Đức Hiếu (Hồng Hải) , TBA Thuận Thành, TBA CTy In An KT ViNa, TBA Tuấn Linh , TBA An Lành M1 +M2 , TBA CT TÂM HƯNG THÀNH, TBA CT Thủy Hòa, TBA Bell Đức, TBA Thuận Hòa Phát ,TBA Bao Bì Thái Hà ,TBA KB Việt Nam, TBA Cty Lian Shuo VN M1+M2, TBA Nhựa Đỗ Gia ,TBA In Ấn KT VINA ,TBA CTTNHH TM VIC,TBA ViNa-HTC; TBA CT B. Kẹo HòaBình M1+M2 +M3, TBA Nhật Phương,TBA Đúc Tân Thành ,TBA Đúc Đỗ Gia Máy 2,TBA GAS Phúc Thái ,TBA Thanh Ngân M1 ,TBA Hoà Phát ,TBA DONCEA Việt Nam,TBA Tuệ & Tâm ,TBA Jodo,TBA CHÂU LONG,TBA Nam Anh ,TBA Nhựa HỒNG PHONG ,TBA Thắng Lợi ,TBA CTCP Năng Lượng Mặt Trời MDT,TBA NAM HÒA ,TBA VICO 475E3.1 TBA Thanh Ngân M2, TBA Dược All way,TBA Xử Lý Nước Thải ,TBA HOA THẮNG ,TBA PHƯƠNG NGỌC ,TBA CÔNG TY SAO SÁNG VIỆT HÀN TBA Tri Tôn,TBA Hiền Vượng,TBA NLX Thanh Thủy M2 thuộc cụm CN An Xá.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 20:00:00.000 Phụ tải đường dây 478 E3.9 gồm: TBA Cty Trần Hồng Quân, TBA Đại Long,TBA CT MAY ARKSUN VN (Phú Thanh), TBA CT Det may DHTEX ,TBA Đại Long 1500KVA ,TBA Cty Phú Hải 2 , TBA Cty Phú Hải 1,TBA CT Trường Phát, TBA CT Trường Phát 2 ,TBA Cty Mai Hương M1, TBA CT Mai Huong M2 ,TBA CT Tân Trường Phát ,TBA CTPT&KT hạ tầng KCN ( chiếu sáng khu vực 2),TBA CTCP Thủy Bình ,TBA CTCP Thuận Phát ( J pan- Việt Nhật),TBA CT Đức Trung , TBA DNTN Phú Thịnh , TBA CTTNHH Hải Nam ,TBA CT Viet Thái ( Đức Hà) ,TBA CT Max Window, TBA CT Thủy Bình,TBA Nhà Máy Nước( Bơm T/áp ) TBA CT KATOH ,TBA CT Phú Đức . TBA CT Hoàng Long, TBA CTCP Hùng Vương ,TBA CTCP HONEY ĐỨC HÀ,TBA CTTNHH Thái Quân ( Quân Minh),TBA CTTNHH Định Công ,TBA CT Vận Tải Duy Khánh,TBA CT TNHH Đoan Ket,TBA Mo Ha (sợi lục bảo) ,TBA CT Việt Triều,TBA Công ty TNHH Santerlon Travel GoodsT1,TBA Công ty TNHH Santerlon travel goods T2,TBA Bảo Lộc ,TBA Cty JIAYUE ,TBA Len Thủy Bình ,TBA Cty Lâm Sản,TBA Bia NADA khu CN,TBA Cty Lâm Sản – M4,TBA Sạc điện Vinfast,TBA Cty XINXIANG ( thúy đạt),TBA Chiếu sáng KCN T3,TBA Cty Nam Tân-M2 ,TBA Dược Trường Thọ 1 ,TBA Dược Trường Thọ ,TBA Cty Nam Tân ,TBA Ngũ Dương (Cty Thúy Đạt M2,TBA Khánh Phong,TBA Dược Trường Thọ 2,TBA Cty Viet Anh-May , Cty Nhật Linh ,TBA SỬ LÝ NƯỚC THẢI – KV2 ,TBA Cty Hồng Phú Gia 1,TBA CTCP ETC TBA Cty Hải Hoà , TBA Cty DONGYANG STVINA ,TBA CT Nam Duoc – KCN thuộc khu CN Hoà Xá
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 18:00:00.000 Phụ tải đường dây 373 E3.14 sau Re Mỹ Tiến và Sau Re 92 gồm: TBA Mỹ Lộc 5+7+8+9 – Thị trấn Mỹ Lộc; TBA La Chợ,TBA Vị Việt,TBA La Đồng,TBA Nguyễn Huệ,TBA Nguyễn Xá 1+2+3- xã Mỹ Tiến; TBA Mỹ Thịnh 1+2+4+5+6+7 xã Mỹ Thịnh; TBA Nhân Phú 1+2+3,TBA Khánh Đại 1 +2+3 ,TBA Xăng dầu dầu khí,TBA Sùng Hàn 1+2+3+4,TBA Ga Cầu Họ xã Mỹ Thuận. TBA Hà Danh Thảo,TBA Thu Nguyên,TBA xây dựng hạ tầng Đại Phong,TBA Gia Hưng M1+2,TBA Bell ĐỨC,TBA Nam Âu,TBA CTY Victory VN ,TBA Tấm Lợp M1+2,TBA Vinfast -160KVA,TBA Vũ V. Khiêm.TBA Bơm cống nẹp trên địa bàn xã Mỹ Thắng, Mỹ Hưng, Mỹ Tiến, Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh, TT Mỹ Lộc.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 18:00:00.000 Phụ tải đường dây 373-E3.14 đến Re 90 và đến Re Mỹ Tiếngồm: TBA Mỹ Lộc 1 Thị trấn Mỹ Lộc; Cầu Thịnh 1+2 ,TBA Nam Thắng 6 xã Mỹ Thắng TBA Bắc Hưng 2+3+4 xã Mỹ Hưng
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 18:00:00.000 Phụ tải 375E3.14 sau Re Nam Hưng, Sau Re 90, sau LBS Big C: TBA Thượng Đình Phường Lộc Hòa, TBA Mỹ Lộc 4b+3+6+11 Thị trấn Mỹ Lộc, TBA Nam Hưng 1+2+3+4+5+6+7+ Đo đếm Cầu Ốc 3 ,TBA Bắc Hưng 1 Xã Mỹ Hưng; TBA Mỹ Thành
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 18:00:00.000 Phụ tải 375E3.14 đến Re Nam Hưng, đến Re 90: TBA Thượng Đình 2 ,; TBA Nam Hưng 8 xã Nam Hưng TBA T1+2 KĐT Mỹ Lộc,TBA Mỹ Lộc 10 +4+ Thị trấn Mỹ Lộc
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 19:00:00.000 2023-06-21 23:00:00.000 Phụ tải đường dây 471 E3.14 sau RMU cột 8, sau RMU Vĩnh Mạc 4 gồm: TBA Hòa Vượng 4+5+7+8+9+10+11+12, TBA Vĩnh Mạc 1+3+4,TBA Văn Hóa Trần,TBA UB Lộc Vượng ,TBA Kênh 4,TBA Hàng Nan – Phường Lộc Vượng; TBA Trại Lợn- Phường Lộc Hòa; TBA Hồng Tiến 4 Xã Mỹ Phúc. ,TBA Cung Thể Thao (TT Đào tạo bóng đá) ,TBA Công ty CP Hưng Đạo ( KS Việt Đức); TBA Thế giới di động ( Trần Anh ),TBA CS Đường 10-số 3 ,TBA Mobifone,TBA Cao Dang Xay Dung ,TBA DHDL Luong The Vinh,TBA Nhà Nghỉ AiKo ( Ngô Tuấn),TBA BQL Các Khu CNNĐ; TBA Minh Thành Phát,TBA Cung thể thao ( TT đào tạo bóng đá),TBA Cum Nha O SV 1+2+3,TBA Hai Quan Nam Dinh ,TBA VÌNFAST; TBA Cục Thuế TỈNH ,TBA Sinh thái Lộc Vượng; TBA NH BIDV CN Thanh Nam ,TBA Viettel-TDVTQD; TBA Benh Vien SaiGon-ND ,TBA K.S Nam Cường trên địa bàn phường Lộc Hòa, Lộc Vượng.
Điện Lực TP Nam Định 2023-06-21 19:00:00.000 2023-06-21 23:00:00.000 Phụ tải đường dây 471 E3.14 đến RMU cột 8, đến RMU Vĩnh Mạc 4 gồm: TBA Đền Trần 2 ,TBA Minh Chung , TBA Hòa Vượng 6,17, TBA Vĩnh Mạc 2,- Phường Lộc Vượng; TBA Hồng Tiến 4 xã Mỹ Trung

 

4. Lịch cắt điện Điện lực Nghĩa Hưng ngày 19-25/6/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.17 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, TBA Cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng Trọng Mừng, TBA Nghĩa Châu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 xã Nghĩa Châu, TBA Nghĩa Thái 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 xã Nghĩa Thái, TBA Nghĩa Nam 1,2,3,4,6,7. Nghĩa Hoàng,1,2,3,4 Xã Hoàng Nam, TBA Nghĩa Trung 11,TBA TD NAM MINH CHÂU, TBA Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Nga
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần Thương mại Đức lâm1,2 , TBA Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Trung Nam, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Vũ Văn Sỹ, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung1,2, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Tuấn ,TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Trung , TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Châu Tía, TBA Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Tùng TBA Cơ sở sửa chữa, TBA đóng mới tàu thuyền Quý Mùi, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước)
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 05:30:00.000 2023-06-19 06:45:00.000 Đz 22 kV sau Si cấp điện cho TBA Đồng Lạc 6
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 14:00:00.000 Đz 22 kV lộ 475 E3.17 cấp điện cho các TBA Nam Phúc 1,2,3,4,5 xã Nam Phúc, TBA Đông Kỳ 4 xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4X2000KVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 08:15:00.000 Đz 22 kV sau Si cấp điện cho TBA Nghĩa Lợi 3
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 481 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 5,6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Bình 6,8 xã Nghĩa Bình , TBA Nghĩa Thắng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 , TBA Nghĩa Phúc 1,2 xã Phúc Thắng , TBA Nghĩa Tân 4 xã Nghĩa Tân, TBA Cơ sở hợp tác chăn nuôi Đỗ Quang Chí, TBA Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng Xanh Ecoland, TBA Công ty TNHH Đồng bằng, TBA Công ty TNHH Minh Quý, TBA Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại NH, TBA Công ty TNHH Thủy Nguyên 1,2, TBA Công ty TNHH Huy Hồng, TBA Công ty TNHH vận tải – Thương mại Nam Thắng , TBA Công ty TNHH xăng dầu Hồng Anh, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam, TBA Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam định , TBA Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt, TBA Cơ sở xay sát thóc gạo Chinh Hạnh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) TBA Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Đức Phát , TBA Công ty TNHH thủy sản Hải Thắng, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11), TBA Cửa hàng lương thực Ban Sáng
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 473 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, Cơ sở sản xuất hương nhang Huynh Hồng, Công ty TNHH Thương mại Lan Đức, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên ( 1250kva) , Cơ sở xay sát thóc gạo Tuấn Nụ, Công ty TNHH VAUDE Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất & thương mại XUXIANG, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải Anh, TBA Đồng Liêu 2,3, 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa hồng 3.6.7 xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú 1,2,4,6,7,10 xã Nghĩa Phú, TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 TT Quỹ Nhất , TBA Nghĩa Hùng1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 xã Nghĩa Hùng, TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, PhúThọ.1,2,3,4,5 xã Nghĩa Hải , TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 3,7,8 Nông Trường Rạng Đông, TBA Nghĩa Tân 6 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Thành 6 xã Nghĩa Thành
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 477 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Quần Liêu 2,3, 4,5,11,Thống Nhất 3,4 xã Nghĩa Sơn, TBA Cty TNHH may Nghĩa Hưng DAE YANG, TBA Công ty TNHH Phong Lý, TBA Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Đức Chiến1,2, TBA Chi nhánh Giống cây trồng Nghĩa Sơn, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Công ty TNHH Mai Thanh ( NM Nhựa), TBA Cty CP Cơ khí & Thương mại Nam hà T1, 2- 400 kva, T3-250 kva, TBA Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Chinh Dung, TBA Công tyTNHH Thương mại Vĩnh Trà, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Hợp Nga, TBA Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nam Thanh, TBa Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu Sáng số 9, TBA Tổng Công ty Thăng long – CTCP
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 08:30:00.000 2023-06-19 09:45:00.000 Đz 22 kV sau Si cấp điện cho TBA Nghĩa Lợi 8
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 14:30:00.000 2023-06-19 15:45:00.000 Đz 22 kV sau Si cấp điện cho TBA Nghĩa Lâm 6
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-19 17:15:00.000 Đz 22 kV sau Si cấp điện cho TBA Nghĩa Lâm 7
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 471 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 3 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa phong 4,5,6,8 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Tân 1,2,3, 8 xã Nghĩa Tân , TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9 xã Nghĩa Thành, TBA Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8 xã Nghĩa Lợi, TBA Nghĩa Lâm 2,3,5,8 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 2 Nông Trường Rạng Đông,TBA CC Đông Bình xã Nghĩa Bình, TBA San tải Nghĩa Thành xã Nghĩa Thành, TBA Ngân hàng No & PTNT Đông Bình, TBA Công ty cổ phần Y dược Tân Bình, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng(KT biển số 10).
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 475 E3.10 sau LBS475/151 cấp điện cho : các TBA Nam Điền 1.2.4.5.8.9.10 xã Nam Điền , TBA Nông trường 1.4.5 .9.10.11.12 Nông Trường Rạng Đông, Cồn Xanh 1. 2 xã Nam Điền, TBA Nghĩa Lợi 1.2.6 xã Nghĩa Lợi , TBA Sinh Thái, Thủy Sản, TBA Cơ sở kinh doanh ngao vạng giống- cá giống Thành Nụ,TBA Đồn Biên phòng Ngọc Lâm- Bộ CHBĐBP tỉnh Nam định, TBA Công ty TNHH Senda Việt Nam TBA Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Long 2.
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần Thương mại Đức lâm1,2 , TBA Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Trung Nam, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Vũ Văn Sỹ, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung1,2, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Tuấn ,TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Trung , TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Châu Tía, TBA Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Tùng TBA Cơ sở sửa chữa, TBA đóng mới tàu thuyền Quý Mùi, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước),Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng, TBA Quần Liêu1,6,7,8,9,10.Thống Nhất. 2,5,6 xã Nghĩa Sơn, TBA Đồng Liêu 6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa trung 1,4,5,6,7,9,10,12. san tải nghĩa trung xã Nghĩa Trung
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.17 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, TBA Cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng Trọng Mừng, TBA Nghĩa Châu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 xã Nghĩa Châu, TBA Nghĩa Thái 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 xã Nghĩa Thái, TBA Nghĩa Nam 1,2,3,4,6,7. Nghĩa Hoàng,1,2,3,4 Xã Hoàng Nam, TBA Nghĩa Trung 11,TBA TD NAM MINH CHÂU, TBA Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Nga
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng xã Nghĩa Đồng,TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định xã Nghĩa Thịnh , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong xã Nghĩa Minh, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng xã Nghĩa Minh, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) xã Nghĩa Minh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 Đz 22 KV lộ 477 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Quần Liêu 2,3, 4,5,11,Thống Nhất 3,4 xã Nghĩa Sơn, TBA Cty TNHH may Nghĩa Hưng DAE YANG, TBA Công ty TNHH Phong Lý, TBA Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Đức Chiến1,2, TBA Chi nhánh Giống cây trồng Nghĩa Sơn, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Công ty TNHH Mai Thanh ( NM Nhựa), TBA Cty CP Cơ khí & Thương mại Nam hà T1, 2- 400 kva, T3-250 kva, TBA Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Chinh Dung, TBA Công tyTNHH Thương mại Vĩnh Trà, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Hợp Nga, TBA Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nam Thanh, TBa Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu Sáng số 9, TBA Tổng Công ty Thăng long – CTCP
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 Đz 22 KV lộ 481 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 5,6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Bình 6,8 xã Nghĩa Bình , TBA Nghĩa Thắng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 , TBA Nghĩa Phúc 1,2 xã Phúc Thắng , TBA Nghĩa Tân 4 xã Nghĩa Tân, TBA Cơ sở hợp tác chăn nuôi Đỗ Quang Chí, TBA Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng Xanh Ecoland, TBA Công ty TNHH Đồng bằng, TBA Công ty TNHH Minh Quý, TBA Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại NH, TBA Công ty TNHH Thủy Nguyên 1,2, TBA Công ty TNHH Huy Hồng, TBA Công ty TNHH vận tải – Thương mại Nam Thắng , TBA Công ty TNHH xăng dầu Hồng Anh, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam, TBA Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam định , TBA Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt, TBA Cơ sở xay sát thóc gạo Chinh Hạnh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) TBA Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Đức Phát , TBA Công ty TNHH thủy sản Hải Thắng, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11), TBA Cửa hàng lương thực Ban Sáng
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 06:00:00.000 2023-06-20 14:00:00.000 Đz 22 kV lộ 477 E3.17 cấp điện cho các TBA Đại Hưng 1,2,3, TBA Đại Thành xã Nghĩa Thịnh, TBA Nghĩa Đồng 3 xã Nghĩa Đồng, TBA ,Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4×2500 KVA) khu vực xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Đầu tư Linh Giang -khu vực xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 471 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 3 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa phong 4,5,6,8 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Tân 1,2,3, 8 xã Nghĩa Tân , TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9 xã Nghĩa Thành, TBA Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8 xã Nghĩa Lợi, TBA Nghĩa Lâm 2,3,5,8 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 2 Nông Trường Rạng Đông, CC Đông Bình xã Nghĩa Bình, San tải Nghĩa Thành xã Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông Bình, Công ty cổ phần Y dược Tân Bình, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng(KT biển số 10).
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần Thương mại Đức lâm1,2 , TBA Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Trung Nam, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Vũ Văn Sỹ, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung1,2, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Tuấn ,TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Trung , TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Châu Tía, TBA Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Tùng TBA Cơ sở sửa chữa, TBA đóng mới tàu thuyền Quý Mùi, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước),Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng, TBA Quần Liêu1,6,7,8,9,10.Thống Nhất. 2,5,6 xã Nghĩa Sơn, TBA Đồng Liêu 6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa trung 1,4,5,6,7,9,10,12. san tải nghĩa trung xã Nghĩa Trung
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng xã Nghĩa Đồng,TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định xã Nghĩa Thịnh , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong xã Nghĩa Minh, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng xã Nghĩa Minh, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) xã Nghĩa Minh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.17 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, TBA Cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng Trọng Mừng, TBA Nghĩa Châu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 xã Nghĩa Châu, TBA Nghĩa Thái 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 xã Nghĩa Thái, TBA Nghĩa Nam 1,2,3,4,6,7. Nghĩa Hoàng,1,2,3,4 Xã Hoàng Nam, TBA Nghĩa Trung 11,TBA TD NAM MINH CHÂU, TBA Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Nga
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 477 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần Thương mại Đức lâm1,2 , TBA Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Trung Nam, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Vũ Văn Sỹ, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung1,2, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Tuấn ,TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Trung , TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Châu Tía, TBA Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Tùng TBA Cơ sở sửa chữa, TBA đóng mới tàu thuyền Quý Mùi, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước),Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng, TBA Quần Liêu1,6,7,8,9,10.Thống Nhất. 2,5,6 xã Nghĩa Sơn, TBA Đồng Liêu 6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa trung 1,4,5,6,7,9,10,12. san tải nghĩa trung xã Nghĩa Trung
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 473 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, Cơ sở sản xuất hương nhang Huynh Hồng, Công ty TNHH Thương mại Lan Đức, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên ( 1250kva) , Cơ sở xay sát thóc gạo Tuấn Nụ, Công ty TNHH VAUDE Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất & thương mại XUXIANG, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải Anh, TBA Đồng Liêu 2,3, 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa hồng 3.6.7 xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú 1,2,4,6,7,10 xã Nghĩa Phú, TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 TT Quỹ Nhất , TBA Nghĩa Hùng1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 xã Nghĩa Hùng, TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, PhúThọ.1,2,3,4,5 xã Nghĩa Hải , TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 3,7,8 Nông Trường Rạng Đông, TBA Nghĩa Tân 6 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Thành 6 xã Nghĩa Thành
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 481 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 5,6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Bình 6,8 xã Nghĩa Bình , TBA Nghĩa Thắng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 , TBA Nghĩa Phúc 1,2 xã Phúc Thắng , TBA Nghĩa Tân 4 xã Nghĩa Tân, TBA Cơ sở hợp tác chăn nuôi Đỗ Quang Chí, TBA Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng Xanh Ecoland, TBA Công ty TNHH Đồng bằng, TBA Công ty TNHH Minh Quý, TBA Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại NH, TBA Công ty TNHH Thủy Nguyên 1,2, TBA Công ty TNHH Huy Hồng, TBA Công ty TNHH vận tải – Thương mại Nam Thắng , TBA Công ty TNHH xăng dầu Hồng Anh, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam, TBA Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam định , TBA Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt, TBA Cơ sở xay sát thóc gạo Chinh Hạnh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) TBA Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Đức Phát , TBA Công ty TNHH thủy sản Hải Thắng, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11), TBA Cửa hàng lương thực Ban Sáng
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 481 E3.17 cấp điện cho TBA TT Liễu Đề 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,Bơm Cống Rõng TT Liễu Đề, TBA Xã Nghĩa Trung 3,8 xã Nghĩa Trung,TBA Thống Nhất 1,7 xã Nghĩa Sơn, TBA Trực Thuận 2,3,10 xã Trực Thuận, TBA Nghĩa Thái 7 xã Nghĩa Thái, Chi cục thuế Nghĩa Hưng,Phòng G.dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng- CN Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định.
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-20 22:00:00.000 2023-06-21 06:00:00.000 Đz 22 kV lộ 475 E3.17 cấp điện cho các TBA Nam Phúc 1,2,3,4,5 xã Nam Phúc, TBA Đông Kỳ 4 xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4X2000KVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 481 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 5,6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Bình 6,8 xã Nghĩa Bình , TBA Nghĩa Thắng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 , TBA Nghĩa Phúc 1,2 xã Phúc Thắng , TBA Nghĩa Tân 4 xã Nghĩa Tân, TBA Cơ sở hợp tác chăn nuôi Đỗ Quang Chí, TBA Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng Xanh Ecoland, TBA Công ty TNHH Đồng bằng, TBA Công ty TNHH Minh Quý, TBA Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại NH, TBA Công ty TNHH Thủy Nguyên 1,2, TBA Công ty TNHH Huy Hồng, TBA Công ty TNHH vận tải – Thương mại Nam Thắng , TBA Công ty TNHH xăng dầu Hồng Anh, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam, TBA Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam định , TBA Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt, TBA Cơ sở xay sát thóc gạo Chinh Hạnh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) TBA Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Đức Phát , TBA Công ty TNHH thủy sản Hải Thắng, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11), TBA Cửa hàng lương thực Ban Sáng
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 475 E3.10 cấp điện cho : các TBA Nam Điền 1.2.4.5.8.9.10 xã Nam Điền , TBA Nông trường 1.4.5 .9.10.11.12 Nông Trường Rạng Đông, Cồn Xanh 1. 2 xã Nam Điền, TBA Nghĩa Lợi 1.2.6 xã Nghĩa Lợi , TBA Sinh Thái, Thủy Sản, TBA Cơ sở kinh doanh ngao vạng giống- cá giống Thành Nụ,TBA Đồn Biên phòng Ngọc Lâm- Bộ CHBĐBP tỉnh Nam định, TBA Công ty TNHH Senda Việt Nam TBA Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Long 2, TBA Đồng Lạc 1,2 , TBA Đồng Liêu 1 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Phong1,2,3,7,9 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Phú 3,5,8,9 xã Nghĩa Phú, TBA Nghĩa Tân 5,7 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Bình 4 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Hồng 1,2,4,5,8,9,10 xã Nghĩa Hồng, Bệnh viện đa khoa Nghĩa bình, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, TBA Cơ sở sấy thóc gạo Hùng Hường, Công ty cổ phần may Sông Hồng – Nghĩa Hưng- Nghĩa Phong(2x1600kVA)
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 473 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, Cơ sở sản xuất hương nhang Huynh Hồng, Công ty TNHH Thương mại Lan Đức, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên ( 1250kva) , Cơ sở xay sát thóc gạo Tuấn Nụ, Công ty TNHH VAUDE Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất & thương mại XUXIANG, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải Anh, TBA Đồng Liêu 2,3, 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa hồng 3.6.7 xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú 1,2,4,6,7,10 xã Nghĩa Phú, TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 TT Quỹ Nhất , TBA Nghĩa Hùng1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 xã Nghĩa Hùng, TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, PhúThọ.1,2,3,4,5 xã Nghĩa Hải , TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 3,7,8 Nông Trường Rạng Đông, TBA Nghĩa Tân 6 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Thành 6 xã Nghĩa Thành
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 477 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Quần Liêu 2,3, 4,5,11,Thống Nhất 3,4 xã Nghĩa Sơn, TBA Cty TNHH may Nghĩa Hưng DAE YANG, TBA Công ty TNHH Phong Lý, TBA Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Đức Chiến1,2, TBA Chi nhánh Giống cây trồng Nghĩa Sơn, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Công ty TNHH Mai Thanh ( NM Nhựa), TBA Cty CP Cơ khí & Thương mại Nam hà T1, 2- 400 kva, T3-250 kva, TBA Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Chinh Dung, TBA Công tyTNHH Thương mại Vĩnh Trà, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Hợp Nga, TBA Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nam Thanh, TBa Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu Sáng số 9, TBA Tổng Công ty Thăng long – CTCP
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 10:00:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thắng 4
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần Thương mại Đức lâm1,2 , TBA Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Trung Nam, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Vũ Văn Sỹ, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung1,2, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Tuấn ,TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Trung , TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Châu Tía, TBA Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Tùng TBA Cơ sở sửa chữa, TBA đóng mới tàu thuyền Quý Mùi, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước),Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng, TBA Quần Liêu1,6,7,8,9,10.Thống Nhất. 2,5,6 xã Nghĩa Sơn, TBA Đồng Liêu 6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa trung 1,4,5,6,7,9,10,12. san tải nghĩa trung xã Nghĩa Trung
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.17 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, TBA Cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng Trọng Mừng, TBA Nghĩa Châu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 xã Nghĩa Châu, TBA Nghĩa Thái 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 xã Nghĩa Thái, TBA Nghĩa Nam 1,2,3,4,6,7. Nghĩa Hoàng,1,2,3,4 Xã Hoàng Nam, TBA Nghĩa Trung 11,TBA TD NAM MINH CHÂU, TBA Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Nga
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng xã Nghĩa Đồng,TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định xã Nghĩa Thịnh , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong xã Nghĩa Minh, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng xã Nghĩa Minh, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) xã Nghĩa Minh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 471 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 3 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa phong 4,5,6,8 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Tân 1,2,3, 8 xã Nghĩa Tân , TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9 xã Nghĩa Thành, TBA Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8 xã Nghĩa Lợi, TBA Nghĩa Lâm 2,3,5,8 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 2 Nông Trường Rạng Đông, CC Đông Bình xã Nghĩa Bình, San tải Nghĩa Thành xã Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông Bình, Công ty cổ phần Y dược Tân Bình, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng(KT biển số 10).
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-21 22:00:00.000 2023-06-22 06:00:00.000 Đz 22 kV lộ 477 E3.17 cấp điện cho các TBA Đại Hưng 1,2,3, TBA Đại Thành xã Nghĩa Thịnh, TBA Nghĩa Đồng 3 xã Nghĩa Đồng, TBA ,Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4×2500 KVA) khu vực xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Đầu tư Linh Giang -khu vực xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 471 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 3 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa phong 4,5,6,8 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Tân 1,2,3, 8 xã Nghĩa Tân , TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9 xã Nghĩa Thành, TBA Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8 xã Nghĩa Lợi, TBA Nghĩa Lâm 2,3,5,8 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 2 Nông Trường Rạng Đông, CC Đông Bình xã Nghĩa Bình, San tải Nghĩa Thành xã Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông Bình, Công ty cổ phần Y dược Tân Bình, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng(KT biển số 10).
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng xã Nghĩa Đồng,TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định xã Nghĩa Thịnh , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong xã Nghĩa Minh, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng xã Nghĩa Minh, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) xã Nghĩa Minh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.17 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, TBA Cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng Trọng Mừng, TBA Nghĩa Châu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 xã Nghĩa Châu, TBA Nghĩa Thái 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 xã Nghĩa Thái, TBA Nghĩa Nam 1,2,3,4,6,7. Nghĩa Hoàng,1,2,3,4 Xã Hoàng Nam, TBA Nghĩa Trung 11,TBA TD NAM MINH CHÂU, TBA Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Nga
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần Thương mại Đức lâm1,2 , TBA Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Trung Nam, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Vũ Văn Sỹ, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung1,2, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Tuấn ,TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Trung , TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Châu Tía, TBA Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Tùng TBA Cơ sở sửa chữa, TBA đóng mới tàu thuyền Quý Mùi, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước),Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng, TBA Quần Liêu1,6,7,8,9,10.Thống Nhất. 2,5,6 xã Nghĩa Sơn, TBA Đồng Liêu 6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa trung 1,4,5,6,7,9,10,12. san tải nghĩa trung xã Nghĩa Trung
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-22 14:00:00.000 2023-06-22 22:00:00.000 Đz 22 kV lộ 475 E3.17 cấp điện cho các TBA Nam Phúc 1,2,3,4,5 xã Nam Phúc, TBA Đông Kỳ 4 xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4X2000KVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 481 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 5,6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Bình 6,8 xã Nghĩa Bình , TBA Nghĩa Thắng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 , TBA Nghĩa Phúc 1,2 xã Phúc Thắng , TBA Nghĩa Tân 4 xã Nghĩa Tân, TBA Cơ sở hợp tác chăn nuôi Đỗ Quang Chí, TBA Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng Xanh Ecoland, TBA Công ty TNHH Đồng bằng, TBA Công ty TNHH Minh Quý, TBA Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại NH, TBA Công ty TNHH Thủy Nguyên 1,2, TBA Công ty TNHH Huy Hồng, TBA Công ty TNHH vận tải – Thương mại Nam Thắng , TBA Công ty TNHH xăng dầu Hồng Anh, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam, TBA Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam định , TBA Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt, TBA Cơ sở xay sát thóc gạo Chinh Hạnh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) TBA Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Đức Phát , TBA Công ty TNHH thủy sản Hải Thắng, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11), TBA Cửa hàng lương thực Ban Sáng
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 477 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Quần Liêu 2,3, 4,5,11,Thống Nhất 3,4 xã Nghĩa Sơn, TBA Cty TNHH may Nghĩa Hưng DAE YANG, TBA Công ty TNHH Phong Lý, TBA Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Đức Chiến1,2, TBA Chi nhánh Giống cây trồng Nghĩa Sơn, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Công ty TNHH Mai Thanh ( NM Nhựa), TBA Cty CP Cơ khí & Thương mại Nam hà T1, 2- 400 kva, T3-250 kva, TBA Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Chinh Dung, TBA Công tyTNHH Thương mại Vĩnh Trà, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Hợp Nga, TBA Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nam Thanh, TBa Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu Sáng số 9, TBA Tổng Công ty Thăng long – CTCP
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 473 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, Cơ sở sản xuất hương nhang Huynh Hồng, Công ty TNHH Thương mại Lan Đức, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên ( 1250kva) , Cơ sở xay sát thóc gạo Tuấn Nụ, Công ty TNHH VAUDE Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất & thương mại XUXIANG, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải Anh, TBA Đồng Liêu 2,3, 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa hồng 3.6.7 xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú 1,2,4,6,7,10 xã Nghĩa Phú, TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 TT Quỹ Nhất , TBA Nghĩa Hùng1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 xã Nghĩa Hùng, TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, PhúThọ.1,2,3,4,5 xã Nghĩa Hải , TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 3,7,8 Nông Trường Rạng Đông, TBA Nghĩa Tân 6 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Thành 6 xã Nghĩa Thành
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 02:00:00.000 2023-06-23 07:00:00.000 ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng xã Nghĩa Đồng,TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định xã Nghĩa Thịnh , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong xã Nghĩa Minh, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng xã Nghĩa Minh, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) xã Nghĩa Minh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 02:00:00.000 2023-06-23 07:00:00.000 Đz 22 kV lộ 471 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 3 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa phong 4,5,6,8 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Tân 1,2,3, 8 xã Nghĩa Tân , TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9 xã Nghĩa Thành, TBA Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8 xã Nghĩa Lợi, TBA Nghĩa Lâm 2,3,5,8 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 2 Nông Trường Rạng Đông, CC Đông Bình xã Nghĩa Bình, San tải Nghĩa Thành xã Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông Bình, Công ty cổ phần Y dược Tân Bình, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng(KT biển số 10).
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 06:00:00.000 2023-06-23 14:00:00.000 Đz 22 kV lộ 477 E3.17 cấp điện cho các TBA Đại Hưng 1,2,3, TBA Đại Thành xã Nghĩa Thịnh, TBA Nghĩa Đồng 3 xã Nghĩa Đồng, TBA ,Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4×2500 KVA) khu vực xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Đầu tư Linh Giang -khu vực xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 06:30:00.000 2023-06-23 07:45:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phú 6
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 481 E3.17 cấp điện cho TBA TT Liễu Đề 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,Bơm Cống Rõng TT Liễu Đề, TBA Xã Nghĩa Trung 3,8 xã Nghĩa Trung TBAThống Nhất 1,7 xã Nghĩa Sơn, TBA Trực Thuận 2,3,10 xã Trực Thuận, TBA Nghĩa Thái 7 xã Nghĩa Thái, Chi cục thuế Nghĩa Hưng,Phòng G.dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng- CN Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định.
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 481 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 5,6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Bình 6,8 xã Nghĩa Bình , TBA Nghĩa Thắng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 , TBA Nghĩa Phúc 1,2 xã Phúc Thắng , TBA Nghĩa Tân 4 xã Nghĩa Tân, TBA Cơ sở hợp tác chăn nuôi Đỗ Quang Chí, TBA Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng Xanh Ecoland, TBA Công ty TNHH Đồng bằng, TBA Công ty TNHH Minh Quý, TBA Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại NH, TBA Công ty TNHH Thủy Nguyên 1,2, TBA Công ty TNHH Huy Hồng, TBA Công ty TNHH vận tải – Thương mại Nam Thắng , TBA Công ty TNHH xăng dầu Hồng Anh, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam, TBA Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam định , TBA Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt, TBA Cơ sở xay sát thóc gạo Chinh Hạnh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) TBA Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Đức Phát , TBA Công ty TNHH thủy sản Hải Thắng, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11), TBA Cửa hàng lương thực Ban Sáng
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 473 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, Cơ sở sản xuất hương nhang Huynh Hồng, Công ty TNHH Thương mại Lan Đức, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên ( 1250kva) , Cơ sở xay sát thóc gạo Tuấn Nụ, Công ty TNHH VAUDE Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất & thương mại XUXIANG, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải Anh, TBA Đồng Liêu 2,3, 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa hồng 3.6.7 xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú 1,2,4,6,7,10 xã Nghĩa Phú, TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 TT Quỹ Nhất , TBA Nghĩa Hùng1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 xã Nghĩa Hùng, TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, PhúThọ.1,2,3,4,5 xã Nghĩa Hải , TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 3,7,8 Nông Trường Rạng Đông, TBA Nghĩa Tân 6 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Thành 6 xã Nghĩa Thành
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 477 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Quần Liêu 2,3, 4,5,11,Thống Nhất 3,4 xã Nghĩa Sơn, TBA Cty TNHH may Nghĩa Hưng DAE YANG, TBA Công ty TNHH Phong Lý, TBA Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Đức Chiến1,2, TBA Chi nhánh Giống cây trồng Nghĩa Sơn, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Công ty TNHH Mai Thanh ( NM Nhựa), TBA Cty CP Cơ khí & Thương mại Nam hà T1, 2- 400 kva, T3-250 kva, TBA Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Chinh Dung, TBA Công tyTNHH Thương mại Vĩnh Trà, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Hợp Nga, TBA Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nam Thanh, TBa Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu Sáng số 9, TBA Tổng Công ty Thăng long – CTCP
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 08:00:00.000 2023-06-23 09:15:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Nông Trường 1
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 09:30:00.000 2023-06-23 10:45:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Nông Trường 2
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 14:30:00.000 2023-06-23 15:45:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Phú Thọ 1
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-23 17:15:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Phú Thọ 2
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần Thương mại Đức lâm1,2 , TBA Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Trung Nam, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Vũ Văn Sỹ, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung1,2, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Tuấn ,TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Trung , TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Châu Tía, TBA Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Tùng TBA Cơ sở sửa chữa, TBA đóng mới tàu thuyền Quý Mùi, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước),Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng, TBA Quần Liêu1,6,7,8,9,10.Thống Nhất. 2,5,6 xã Nghĩa Sơn, TBA Đồng Liêu 6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa trung 1,4,5,6,7,9,10,12. san tải nghĩa trung xã Nghĩa Trung
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng xã Nghĩa Đồng,TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định xã Nghĩa Thịnh , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong xã Nghĩa Minh, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng xã Nghĩa Minh, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) xã Nghĩa Minh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.17 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, TBA Cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng Trọng Mừng, TBA Nghĩa Châu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 xã Nghĩa Châu, TBA Nghĩa Thái 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 xã Nghĩa Thái, TBA Nghĩa Nam 1,2,3,4,6,7. Nghĩa Hoàng,1,2,3,4 Xã Hoàng Nam, TBA Nghĩa Trung 11,TBA TD NAM MINH CHÂU, TBA Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Nga
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 475 E3.10 cấp điện cho : các TBA Nam Điền 1.2.4.5.8.9.10 xã Nam Điền , TBA Nông trường 1.4.5 .9.10.11.12 Nông Trường Rạng Đông, Cồn Xanh 1. 2 xã Nam Điền, TBA Nghĩa Lợi 1.2.6 xã Nghĩa Lợi , TBA Sinh Thái, Thủy Sản, TBA Cơ sở kinh doanh ngao vạng giống- cá giống Thành Nụ,TBA Đồn Biên phòng Ngọc Lâm- Bộ CHBĐBP tỉnh Nam định, TBA Công ty TNHH Senda Việt Nam TBA Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Long 2, TBA Đồng Lạc 1,2 , TBA Đồng Liêu 1 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Phong1,2,3,7,9 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Phú 3,5,8,9 xã Nghĩa Phú, TBA Nghĩa Tân 5,7 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Bình 4 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Hồng 1,2,4,5,8,9,10 xã Nghĩa Hồng, Bệnh viện đa khoa Nghĩa bình, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, TBA Cơ sở sấy thóc gạo Hùng Hường, Công ty cổ phần may Sông Hồng – Nghĩa Hưng- Nghĩa Phong(2x1600kVA)
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 471 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 3 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa phong 4,5,6,8 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Tân 1,2,3, 8 xã Nghĩa Tân , TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9 xã Nghĩa Thành, TBA Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8 xã Nghĩa Lợi, TBA Nghĩa Lâm 2,3,5,8 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 2 Nông Trường Rạng Đông, CC Đông Bình xã Nghĩa Bình, San tải Nghĩa Thành xã Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông Bình, Công ty cổ phần Y dược Tân Bình, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng(KT biển số 10).
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-24 02:00:00.000 2023-06-24 07:00:00.000 Đz 22 KV lộ 481 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 5,6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Bình 6,8 xã Nghĩa Bình , TBA Nghĩa Thắng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 , TBA Nghĩa Phúc 1,2 xã Phúc Thắng , TBA Nghĩa Tân 4 xã Nghĩa Tân, TBA Cơ sở hợp tác chăn nuôi Đỗ Quang Chí, TBA Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng Xanh Ecoland, TBA Công ty TNHH Đồng bằng, TBA Công ty TNHH Minh Quý, TBA Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại NH, TBA Công ty TNHH Thủy Nguyên 1,2, TBA Công ty TNHH Huy Hồng, TBA Công ty TNHH vận tải – Thương mại Nam Thắng , TBA Công ty TNHH xăng dầu Hồng Anh, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam, TBA Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam định , TBA Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt, TBA Cơ sở xay sát thóc gạo Chinh Hạnh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) TBA Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Đức Phát , TBA Công ty TNHH thủy sản Hải Thắng, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11), TBA Cửa hàng lương thực Ban Sáng
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 471 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 3 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa phong 4,5,6,8 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Tân 1,2,3, 8 xã Nghĩa Tân , TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9 xã Nghĩa Thành, TBA Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8 xã Nghĩa Lợi, TBA Nghĩa Lâm 2,3,5,8 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 2 Nông Trường Rạng Đông, CC Đông Bình xã Nghĩa Bình, San tải Nghĩa Thành xã Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông Bình, Công ty cổ phần Y dược Tân Bình, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng(KT biển số 10).
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.17 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, TBA Cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng Trọng Mừng, TBA Nghĩa Châu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 xã Nghĩa Châu, TBA Nghĩa Thái 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 xã Nghĩa Thái, TBA Nghĩa Nam 1,2,3,4,6,7. Nghĩa Hoàng,1,2,3,4 Xã Hoàng Nam, TBA Nghĩa Trung 11,TBA TD NAM MINH CHÂU, TBA Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Nga
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng xã Nghĩa Đồng,TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định xã Nghĩa Thịnh , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong xã Nghĩa Minh, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng xã Nghĩa Minh, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) xã Nghĩa Minh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần Thương mại Đức lâm1,2 , TBA Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Trung Nam, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Vũ Văn Sỹ, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung1,2, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Tuấn ,TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Trung , TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Châu Tía, TBA Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Tùng TBA Cơ sở sửa chữa, TBA đóng mới tàu thuyền Quý Mùi, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước),Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng, TBA Quần Liêu1,6,7,8,9,10.Thống Nhất. 2,5,6 xã Nghĩa Sơn, TBA Đồng Liêu 6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa trung 1,4,5,6,7,9,10,12. san tải nghĩa trung xã Nghĩa Trung
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-24 07:30:00.000 2023-06-24 09:00:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Công ty CP gạch Đức Lâm lộ 479 E3.10.
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 473 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, Cơ sở sản xuất hương nhang Huynh Hồng, Công ty TNHH Thương mại Lan Đức, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên ( 1250kva) , Cơ sở xay sát thóc gạo Tuấn Nụ, Công ty TNHH VAUDE Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất & thương mại XUXIANG, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải Anh, TBA Đồng Liêu 2,3, 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa hồng 3.6.7 xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú 1,2,4,6,7,10 xã Nghĩa Phú, TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 TT Quỹ Nhất , TBA Nghĩa Hùng1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 xã Nghĩa Hùng, TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, PhúThọ.1,2,3,4,5 xã Nghĩa Hải , TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 3,7,8 Nông Trường Rạng Đông, TBA Nghĩa Tân 6 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Thành 6 xã Nghĩa Thành
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 481 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 5,6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Bình 6,8 xã Nghĩa Bình , TBA Nghĩa Thắng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 , TBA Nghĩa Phúc 1,2 xã Phúc Thắng , TBA Nghĩa Tân 4 xã Nghĩa Tân, TBA Cơ sở hợp tác chăn nuôi Đỗ Quang Chí, TBA Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng Xanh Ecoland, TBA Công ty TNHH Đồng bằng, TBA Công ty TNHH Minh Quý, TBA Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại NH, TBA Công ty TNHH Thủy Nguyên 1,2, TBA Công ty TNHH Huy Hồng, TBA Công ty TNHH vận tải – Thương mại Nam Thắng , TBA Công ty TNHH xăng dầu Hồng Anh, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam, TBA Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam định , TBA Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt, TBA Cơ sở xay sát thóc gạo Chinh Hạnh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) TBA Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Đức Phát , TBA Công ty TNHH thủy sản Hải Thắng, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11), TBA Cửa hàng lương thực Ban Sáng
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-24 22:00:00.000 2023-06-25 06:00:00.000 Đz 22 kV lộ 475 E3.17 cấp điện cho các TBA Nam Phúc 1,2,3,4,5 xã Nam Phúc, TBA Đông Kỳ 4 xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4X2000KVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 06:30:00.000 2023-06-25 07:45:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Phú Thọ 3 lộ 473 E3.10
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 475 E3.10 cấp điện cho : các TBA Nam Điền 1.2.4.5.8.9.10 xã Nam Điền , TBA Nông trường 1.4.5 .9.10.11.12 Nông Trường Rạng Đông, Cồn Xanh 1. 2 xã Nam Điền, TBA Nghĩa Lợi 1.2.6 xã Nghĩa Lợi , TBA Sinh Thái, Thủy Sản, TBA Cơ sở kinh doanh ngao vạng giống- cá giống Thành Nụ,TBA Đồn Biên phòng Ngọc Lâm- Bộ CHBĐBP tỉnh Nam định, TBA Công ty TNHH Senda Việt Nam TBA Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Long 2, TBA Đồng Lạc 1,2 , Đồng Liêu 1 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa Phong1,2,3,7,9 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Phú 3,5,8,9 xã Nghĩa Phú, TBA Nghĩa Tân 5,7 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Bình 4 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Hồng 1,2,4,5,8,9,10 xã Nghĩa Hồng, Bệnh viện đa khoa Nghĩa bình, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, TBA Cơ sở sấy thóc gạo Hùng Hường, Công ty cổ phần may Sông Hồng – Nghĩa Hưng- Nghĩa Phong(2x1600kVA)
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 Đz 22 kV lộ 473 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, Cơ sở sản xuất hương nhang Huynh Hồng, Công ty TNHH Thương mại Lan Đức, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên ( 1250kva) , Cơ sở xay sát thóc gạo Tuấn Nụ, Công ty TNHH VAUDE Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất & thương mại XUXIANG, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông, TBA Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải Anh, TBA Đồng Liêu 2,3, 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa hồng 3.6.7 xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú 1,2,4,6,7,10 xã Nghĩa Phú, TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 TT Quỹ Nhất , TBA Nghĩa Hùng1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 xã Nghĩa Hùng, TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, PhúThọ.1,2,3,4,5 xã Nghĩa Hải , TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 3,7,8 Nông Trường Rạng Đông, TBA Nghĩa Tân 6 xã Nghĩa Tân, TBA Nghĩa Thành 6 xã Nghĩa Thành
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 08:00:00.000 2023-06-25 09:15:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Nam Hải 2 lộ 473 E3.10
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 09:30:00.000 2023-06-25 10:45:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Nam Hải 3 lộ 473 E3.10
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 14:30:00.000 2023-06-25 15:45:00.000 Đz 22 kV cấp điện cho TBA Nam Hải 7 lộ 473 E3.10
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 481 E3.17 cấp điện cho TBA TT Liễu Đề 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,Bơm Cống Rõng TT Liễu Đề, TBA Xã Nghĩa Trung 3,8 xã Nghĩa Trung TBAThống Nhất 1,7 xã Nghĩa Sơn, TBA Trực Thuận 2,3,10 xã Trực Thuận, TBA Nghĩa Thái 7 xã Nghĩa Thái, Chi cục thuế Nghĩa Hưng,Phòng G.dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng- CN Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định.
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 477 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 4 xã Nghĩa Lạc, TBA Quần Liêu 2,3, 4,5,11,Thống Nhất 3,4 xã Nghĩa Sơn, TBA Cty TNHH may Nghĩa Hưng DAE YANG, TBA Công ty TNHH Phong Lý, TBA Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Đức Chiến1,2, TBA Chi nhánh Giống cây trồng Nghĩa Sơn, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Công ty TNHH Mai Thanh ( NM Nhựa), TBA Cty CP Cơ khí & Thương mại Nam hà T1, 2- 400 kva, T3-250 kva, TBA Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Chinh Dung, TBA Công tyTNHH Thương mại Vĩnh Trà, TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Hợp Nga, TBA Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nam Thanh, TBa Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân, TBA Công ty TNHH may Vĩnh Phú, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu Sáng số 9, TBA Tổng Công ty Thăng long – CTCP
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.10 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần Thương mại Đức lâm1,2 , TBA Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Trung Nam, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Vũ Văn Sỹ, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung1,2, TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Tuấn ,TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Nguyễn Văn Trung , TBA Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền Châu Tía, TBA Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Tùng TBA Cơ sở sửa chữa, TBA đóng mới tàu thuyền Quý Mùi, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước),Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng, TBA Quần Liêu1,6,7,8,9,10.Thống Nhất. 2,5,6 xã Nghĩa Sơn, TBA Đồng Liêu 6 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa trung 1,4,5,6,7,9,10,12. san tải nghĩa trung xã Nghĩa Trung
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng xã Nghĩa Đồng,TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định xã Nghĩa Thịnh , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong xã Nghĩa Minh, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng xã Nghĩa Minh, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) xã Nghĩa Minh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) xã Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Đz 22 KV lộ 479 E3.17 cấp điện cho các TBA Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam định, TBA Cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng Trọng Mừng, TBA Nghĩa Châu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 xã Nghĩa Châu, TBA Nghĩa Thái 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 xã Nghĩa Thái, TBA Nghĩa Nam 1,2,3,4,6,7. Nghĩa Hoàng,1,2,3,4 Xã Hoàng Nam, TBA Nghĩa Trung 11,TBA TD NAM MINH CHÂU, TBA Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Nga
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Đz 22 kV lộ 471 E3.10 cấp điện cho các TBA Đồng Lạc 3 xã Nghĩa Lạc, TBA Nghĩa phong 4,5,6,8 xã Nghĩa Phong, TBA Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9 xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Tân 1,2,3, 8 xã Nghĩa Tân , TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9 xã Nghĩa Thành, TBA Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8 xã Nghĩa Lợi, TBA Nghĩa Lâm 2,3,5,8 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 2 Nông Trường Rạng Đông, CC Đông Bình xã Nghĩa Bình, San tải Nghĩa Thành xã Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông Bình, Công ty cổ phần Y dược Tân Bình, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng(KT biển số 10).
Điện lực Nghĩa Hưng 2023-06-25 22:00:00.000 2023-06-26 06:00:00.000 Đz 22 kV lộ 477 E3.17 cấp điện cho các TBA Đại Hưng 1,2,3, TBA Đại Thành xã Nghĩa Thịnh, TBA Nghĩa Đồng 3 xã Nghĩa Đồng, TBA ,Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4×2500 KVA) khu vực xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Đầu tư Linh Giang -khu vực xã Nghĩa Minh

5. Lịch cắt điện Điện lực Nam Trực ngày 19-25/6/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 * Các xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23+29, Nam Giang 6 máy 1+2, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – Cơ khí Minh Quang.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 14:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thái: TBA Nam Phúc 1+2+3+4+5.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 2+3+5+8+9+12+13; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 2+3; – Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 2+3, Đồng Quỹ 1+2; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nho Lâm.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; – Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; – Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; – Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: – XN Gà Châu Thành, C.ty CP Kinh Bắc, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn : – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 1+4+5+7, TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 2+5; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 1+3+4+5+6+7; * Các TBA chuyên dùng: – Trường Trần Văn Bảo (Trần Văn Bảo, Chi cục dự trữ Nam Ninh, Y tế xã Hồng Quang), Gạch Châu Thành, C.ty Tân Tiến, NS Hồng Quang, DN Hoàng Văn Trung, Đèn đường S3+6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 6; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 1+4; – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 1+2+3+4+6+7+8+9, Trạm Nam Thịnh 3; * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+4+8+14; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+19+20; * Các TBA chuyên dùng: – Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, Nước thô Nam Thanh (C.ty Việt Hà), YAMANI DYNASTY 1+2, Xăng dầu Nam Hồng, Bê tông Nam Hồng, NS Nam Hồng, Nhựa Thành Đạt, Vận tải Hưng Thành, Sạc xe điện Vinfast, C.ty Lộc Phát, CK Nam Ninh. – Xã Nam Hồng: Trạm Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty Longyu, C.ty Sygenta, NHNN Nam Hồng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 5+6; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 3+6; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 5+9+13.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Thịnh 1+2+4+5+6+7, Nam Tân 5; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4+5+6, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6+7. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nam Hà (máy 1+2), Gạch Nam Thắng, NS Nam Thắng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 * Các TBA chuyên dùng: – Nước sạch sông Đào; C.ty CPTM thép Minh Phúc (Minh Phúc, CK Hồng Ngân, CS Lê Thị Yến); C.ty Cơ khí Đăng Quang (Đăng Quang, Cơ khí Nam Định, Tiến Đạt); C.ty Chiến Thắng, Nguyễn Đại Thắng, CK Phương Dũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 1+4+7+8; – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 1+3.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 14:00:00.000 2023-06-19 22:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 13; *Các TBA chuyên dùng: – Nhôm Đức Thắng 3, CK Bình Dương, Nguyễn Văn Chiến (Nhôm Đức Thắng 2), CK Nam Định, C.ty TNHH MTV Nam Trực.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: 2+14+15+26+27; – Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; – Xã Nghĩa An:TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5+8, Nam An 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2. * Các TBA chuyên dùng: – May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá), Đèn đường S4, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), C.ty Đăng Quang, C.ty Muối, C.ty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), Môi trường xanh, C.ty CPVT KK Tùng Nam, DN Vũ Văn Trường, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 * Các xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23+29, Nam Giang 6 máy 1+2, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – Cơ khí Minh Quang.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 3+8+9+11+16+17+22+24+25+31, TBA Nam Trực 1; – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 1+7; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thượng 3. * Các TBA chuyên dùng: – TT Viễn Thông huyện Nam Trực, Kho Bạc huyện Nam Trực, NHNN huyện Nam Trực, Chi cục thuế Nam Trực, NS Nam Dương, C.ty Trường Nhất, C.ty Quyết Thắng, Bơm Kinh Lũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH VIET PAN – PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13; – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+11. * Các TBA chuyên dùng: – NHNN Cầu Vòi, C.ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc (C.ty TNHH SXTM T&D), Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: 2+14+15+26+27; – Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; – Xã Nghĩa An:TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5+8, Nam An 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2. * Các TBA chuyên dùng: – May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá), Đèn đường S4, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), C.ty Đăng Quang, C.ty Muối, C.ty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), Môi trường xanh, C.ty CPVT KK Tùng Nam, DN Vũ Văn Trường, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 * Các xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23+29, Nam Giang 6 máy 1+2, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – Cơ khí Minh Quang.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 3+8+9+11+16+17+22+24+25+31, TBA Nam Trực 1; – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 1+7; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thượng 3. * Các TBA chuyên dùng: – TT Viễn Thông huyện Nam Trực, Kho Bạc huyện Nam Trực, NHNN huyện Nam Trực, Chi cục thuế Nam Trực, NS Nam Dương, C.ty Trường Nhất, C.ty Quyết Thắng, Bơm Kinh Lũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH VIET PAN – PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13; – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+11. * Các TBA chuyên dùng: – NHNN Cầu Vòi, C.ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc (C.ty TNHH SXTM T&D), Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 2+3+5+8+9+12+13; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 2+3; – Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 2+3, Đồng Quỹ 1+2; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nho Lâm.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; – Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; – Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; – Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: – XN Gà Châu Thành, C.ty CP Kinh Bắc, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 1+4+7+8; – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 1+3.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn : – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 1+4+5+7, TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 2+5; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 1+3+4+5+6+7; * Các TBA chuyên dùng: – Trường Trần Văn Bảo (Trần Văn Bảo, Chi cục dự trữ Nam Ninh, Y tế xã Hồng Quang), Gạch Châu Thành, C.ty Tân Tiến, NS Hồng Quang, DN Hoàng Văn Trung, Đèn đường S3+6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 6; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 1+4; – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 1+2+3+4+6+7+8+9, Trạm Nam Thịnh 3; – Xã Nam Hồng: Trạm Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty Longyu, C.ty Sygenta, NHNN Nam Hồng. Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+4+8+14; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+19+20; * Các TBA chuyên dùng: – Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, Nước thô Nam Thanh (C.ty Việt Hà), YAMANI DYNASTY 1+2, Xăng dầu Nam Hồng, Bê tông Nam Hồng, NS Nam Hồng, Nhựa Thành Đạt, Vận tải Hưng Thành, Sạc xe điện Vinfast, C.ty Lộc Phát, CK Nam Ninh.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 5+6; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 3+6; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 5+9+13.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Thịnh 1+2+4+5+6+7, Nam Tân 5; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4+5+6, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6+7. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nam Hà (máy 1+2), Gạch Nam Thắng, NS Nam Thắng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Các TBA chuyên dùng: – Nước sạch sông Đào; C.ty CPTM thép Minh Phúc (Minh Phúc, CK Hồng Ngân, CS Lê Thị Yến); C.ty Cơ khí Đăng Quang (Đăng Quang, Cơ khí Nam Định, Tiến Đạt); C.ty Chiến Thắng, Nguyễn Đại Thắng, CK Phương Dũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 22:00:00.000 2023-06-21 06:00:00.000 *Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH KK Anh Tú.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 22:00:00.000 2023-06-21 06:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 13; *Các TBA chuyên dùng: – Nhôm Đức Thắng 3, CK Bình Dương, Nguyễn Văn Chiến (Nhôm Đức Thắng 2), CK Nam Định, C.ty TNHH MTV Nam Trực.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-20 22:00:00.000 2023-06-21 06:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thái: TBA Nam Phúc 1+2+3+4+5.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13; – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+11. * Các TBA chuyên dùng: – NHNN Cầu Vòi, C.ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc (C.ty TNHH SXTM T&D), Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 03:00:00.000 2023-06-21 06:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 5.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 2+3+5+8+9+12+13; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 2+3; – Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 2+3, Đồng Quỹ 1+2; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nho Lâm.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; – Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; – Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; – Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: – XN Gà Châu Thành, C.ty CP Kinh Bắc, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 1+4+7+8; – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 1+3.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn : – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 1+4+5+7, TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 2+5; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 1+3+4+5+6+7; * Các TBA chuyên dùng: – Trường Trần Văn Bảo (Trần Văn Bảo, Chi cục dự trữ Nam Ninh, Y tế xã Hồng Quang), Gạch Châu Thành, C.ty Tân Tiến, NS Hồng Quang, DN Hoàng Văn Trung, Đèn đường S3+6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 6; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 1+4; – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 1+2+3+4+6+7+8+9, Trạm Nam Thịnh 3; – Xã Nam Hồng: Trạm Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty Longyu, C.ty Sygenta, NHNN Nam Hồng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 5+6; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 3+6; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 5+9+13.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Thịnh 1+2+4+5+6+7, Nam Tân 5; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4+5+6, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6+7. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nam Hà (máy 1+2), Gạch Nam Thắng, NS Nam Thắng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: 2+14+15+26+27; – Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; – Xã Nghĩa An:TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5+8, Nam An 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2. * Các TBA chuyên dùng: – May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá), Đèn đường S4, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), C.ty Đăng Quang, C.ty Muối, C.ty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), Môi trường xanh, C.ty CPVT KK Tùng Nam, DN Vũ Văn Trường, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 * Các xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23+29, Nam Giang 6 máy 1+2, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – Cơ khí Minh Quang.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 3+8+9+11+16+17+22+24+25+31, TBA Nam Trực 1; – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 1+7; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thượng 3. * Các TBA chuyên dùng: – TT Viễn Thông huyện Nam Trực, Kho Bạc huyện Nam Trực, NHNN huyện Nam Trực, Chi cục thuế Nam Trực, NS Nam Dương, C.ty Trường Nhất, C.ty Quyết Thắng, Bơm Kinh Lũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH VIET PAN – PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13; – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+11. * Các TBA chuyên dùng: – NHNN Cầu Vòi, C.ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc (C.ty TNHH SXTM T&D), Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 02:00:00.000 2023-06-22 07:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 2+3+5+8+9+12+13; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 2+3; – Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 2+3, Đồng Quỹ 1+2; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nho Lâm.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 02:00:00.000 2023-06-22 07:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; – Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; – Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; – Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: – XN Gà Châu Thành, C.ty CP Kinh Bắc, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 02:00:00.000 2023-06-22 07:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 1+4+5+7, TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 2+5; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 1+3+4+5+6+7; * Các TBA chuyên dùng: – Trường Trần Văn Bảo (Trần Văn Bảo, Chi cục dự trữ Nam Ninh, Y tế xã Hồng Quang), Gạch Châu Thành, C.ty Tân Tiến, NS Hồng Quang, DN Hoàng Văn Trung, Đèn đường S3+6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 02:00:00.000 2023-06-22 07:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 6; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 1+4; – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 1+2+3+4+6+7+8+9, Trạm Nam Thịnh 3; – Xã Nam Hồng: Trạm Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty Longyu, C.ty Sygenta, NHNN Nam Hồng. * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+4+8+14; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+19+20; * Các TBA chuyên dùng: – Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, Nước thô Nam Thanh (C.ty Việt Hà), YAMANI DYNASTY 1+2, Xăng dầu Nam Hồng, Bê tông Nam Hồng, NS Nam Hồng, Nhựa Thành Đạt, Vận tải Hưng Thành, Sạc xe điện Vinfast, C.ty Lộc Phát, CK Nam Ninh.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 02:00:00.000 2023-06-22 07:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Thịnh 1+2+4+5+6+7, Nam Tân 5; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4+5+6, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6+7. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nam Hà (máy 1+2), Gạch Nam Thắng, NS Nam Thắng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 06:00:00.000 2023-06-22 14:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 13; *Các TBA chuyên dùng: – Nhôm Đức Thắng 3, CK Bình Dương, Nguyễn Văn Chiến (Nhôm Đức Thắng 2), CK Nam Định, C.ty TNHH MTV Nam Trực.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: 2+14+15+26+27; – Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; – Xã Nghĩa An:TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5+8, Nam An 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2. * Các TBA chuyên dùng: – May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá), Đèn đường S4, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), C.ty Đăng Quang, C.ty Muối, C.ty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), Môi trường xanh, C.ty CPVT KK Tùng Nam, DN Vũ Văn Trường, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Các xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23+29, Nam Giang 6 máy 1+2, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – Cơ khí Minh Quang.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 3+8+9+11+16+17+22+24+25+31, TBA Nam Trực 1; – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 1+7; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thượng 3. * Các TBA chuyên dùng: – TT Viễn Thông huyện Nam Trực, Kho Bạc huyện Nam Trực, NHNN huyện Nam Trực, Chi cục thuế Nam Trực, NS Nam Dương, C.ty Trường Nhất, C.ty Quyết Thắng, Bơm Kinh Lũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH VIET PAN – PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13; – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+11. * Các TBA chuyên dùng: – NHNN Cầu Vòi, C.ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc (C.ty TNHH SXTM T&D), Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 * Các TBA chuyên dùng: – Nước sạch sông Đào; C.ty CPTM thép Minh Phúc (Minh Phúc, CK Hồng Ngân, CS Lê Thị Yến); C.ty Cơ khí Đăng Quang (Đăng Quang, Cơ khí Nam Định, Tiến Đạt); C.ty Chiến Thắng, Nguyễn Đại Thắng, CK Phương Dũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 14:00:00.000 2023-06-22 22:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thái: TBA Nam Phúc 1+2+3+4+5.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 14:00:00.000 2023-06-22 20:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 30; *Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH KK Anh Tú, CK Đức Hiệp.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 2+3+5+8+9+12+13; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 2+3; – Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 2+3, Đồng Quỹ 1+2; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nho Lâm.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; – Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; – Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; – Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: – XN Gà Châu Thành, C.ty CP Kinh Bắc, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 1+4+7+8; – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 1+3.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn : – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 1+4+5+7, TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 2+5; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 1+3+4+5+6+7; * Các TBA chuyên dùng: – Trường Trần Văn Bảo (Trần Văn Bảo, Chi cục dự trữ Nam Ninh, Y tế xã Hồng Quang), Gạch Châu Thành, C.ty Tân Tiến, NS Hồng Quang, DN Hoàng Văn Trung, Đèn đường S3+6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 6; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 1+4; – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 1+2+3+4+6+7+8+9, Trạm Nam Thịnh 3; – Xã Nam Hồng: Trạm Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty Longyu, C.ty Sygenta, NHNN Nam Hồng. Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+4+8+14; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+19+20; * Các TBA chuyên dùng: – Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, Nước thô Nam Thanh (C.ty Việt Hà), YAMANI DYNASTY 1+2, Xăng dầu Nam Hồng, Bê tông Nam Hồng, NS Nam Hồng, Nhựa Thành Đạt, Vận tải Hưng Thành, Sạc xe điện Vinfast, C.ty Lộc Phát, CK Nam Ninh.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Thịnh 1+2+4+5+6+7, Nam Tân 5; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4+5+6, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6+7. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nam Hà (máy 1+2), Gạch Nam Thắng, NS Nam Thắng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 02:00:00.000 2023-06-23 07:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 3+8+9+11+16+17+22+24+25+31, TBA Nam Trực 1; – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 1+7; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thượng 3. * Các TBA chuyên dùng: – TT Viễn Thông huyện Nam Trực, Kho Bạc huyện Nam Trực, NHNN huyện Nam Trực, Chi cục thuế Nam Trực, NS Nam Dương, C.ty Trường Nhất, C.ty Quyết Thắng, Bơm Kinh Lũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 02:00:00.000 2023-06-23 07:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH VIET PAN – PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 2+3+5+8+9+12+13; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 2+3; – Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 2+3, Đồng Quỹ 1+2; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nho Lâm.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; – Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; – Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; – Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: – XN Gà Châu Thành, C.ty CP Kinh Bắc, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn : – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 1+4+5+7, TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 2+5; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 1+3+4+5+6+7; * Các TBA chuyên dùng: – Trường Trần Văn Bảo (Trần Văn Bảo, Chi cục dự trữ Nam Ninh, Y tế xã Hồng Quang), Gạch Châu Thành, C.ty Tân Tiến, NS Hồng Quang, DN Hoàng Văn Trung, Đèn đường S3+6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 6; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 1+4; – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 1+2+3+4+6+7+8+9, Trạm Nam Thịnh 3; – Xã Nam Hồng: Trạm Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty Longyu, C.ty Sygenta, NHNN Nam Hồng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Thịnh 1+2+4+5+6+7, Nam Tân 5; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4+5+6, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6+7. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nam Hà (máy 1+2), Gạch Nam Thắng, NS Nam Thắng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 15:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13; – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+11. * Các TBA chuyên dùng: – NHNN Cầu Vòi, C.ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc (C.ty TNHH SXTM T&D), Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Các TBA chuyên dùng: – Nước sạch sông Đào; C.ty CPTM thép Minh Phúc (Minh Phúc, CK Hồng Ngân, CS Lê Thị Yến); C.ty Cơ khí Đăng Quang (Đăng Quang, Cơ khí Nam Định, Tiến Đạt); C.ty Chiến Thắng, Nguyễn Đại Thắng, CK Phương Dũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: 2+14+15+26+27; – Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; – Xã Nghĩa An:TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5+8, Nam An 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2. * Các TBA chuyên dùng: – May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá), Đèn đường S4, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), C.ty Đăng Quang, C.ty Muối, C.ty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), Môi trường xanh, C.ty CPVT KK Tùng Nam, DN Vũ Văn Trường, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 * Các xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23+29, Nam Giang 6 máy 1+2, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – Cơ khí Minh Quang.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 * Các xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23+29, Nam Giang 6 máy 1+2, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – Cơ khí Minh Quang.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH VIET PAN – PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 22:00:00.000 2023-06-24 06:00:00.000 *Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH KK Anh Tú.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-23 22:00:00.000 2023-06-24 06:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 13; *Các TBA chuyên dùng: – Nhôm Đức Thắng 3, CK Bình Dương, Nguyễn Văn Chiến (Nhôm Đức Thắng 2), CK Nam Định, C.ty TNHH MTV Nam Trực.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 02:00:00.000 2023-06-24 07:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 1+4+7+8; – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 1+3.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 06:00:00.000 2023-06-24 14:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 30; *Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH KK Anh Tú, CK Đức Hiệp.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: 2+14+15+26+27; – Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; – Xã Nghĩa An:TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5+8, Nam An 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2. * Các TBA chuyên dùng: – May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá), Đèn đường S4, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), C.ty Đăng Quang, C.ty Muối, C.ty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), Môi trường xanh, C.ty CPVT KK Tùng Nam, DN Vũ Văn Trường, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Các xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+10+12+18+19+23+29, Nam Giang 6 máy 1+2, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – Cơ khí Minh Quang.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 3+8+9+11+16+17+22+24+25+31, TBA Nam Trực 1; – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 1+7; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thượng 3. * Các TBA chuyên dùng: – TT Viễn Thông huyện Nam Trực, Kho Bạc huyện Nam Trực, NHNN huyện Nam Trực, Chi cục thuế Nam Trực, NS Nam Dương, C.ty Trường Nhất, C.ty Quyết Thắng, Bơm Kinh Lũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH VIET PAN – PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13; – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+11. * Các TBA chuyên dùng: – NHNN Cầu Vòi, C.ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc (C.ty TNHH SXTM T&D), Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; – Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; – Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; – Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: – XN Gà Châu Thành, C.ty CP Kinh Bắc, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 1+4+7+8; – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 1+3.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn : – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 1+4+5+7, TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 2+5; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 1+3+4+5+6+7; * Các TBA chuyên dùng: – Trường Trần Văn Bảo (Trần Văn Bảo, Chi cục dự trữ Nam Ninh, Y tế xã Hồng Quang), Gạch Châu Thành, C.ty Tân Tiến, NS Hồng Quang, DN Hoàng Văn Trung, Đèn đường S3+6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 6; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 1+4; – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 1+2+3+4+6+7+8+9, Trạm Nam Thịnh 3; – Xã Nam Hồng: Trạm Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty Longyu, C.ty Sygenta, NHNN Nam Hồng. Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+4+8+14; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+19+20; * Các TBA chuyên dùng: – Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, Nước thô Nam Thanh (C.ty Việt Hà), YAMANI DYNASTY 1+2, Xăng dầu Nam Hồng, Bê tông Nam Hồng, NS Nam Hồng, Nhựa Thành Đạt, Vận tải Hưng Thành, Sạc xe điện Vinfast, C.ty Lộc Phát, CK Nam Ninh.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Thịnh 1+2+4+5+6+7, Nam Tân 5; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4+5+6, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6+7. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nam Hà (máy 1+2), Gạch Nam Thắng, NS Nam Thắng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-24 22:00:00.000 2023-06-25 06:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thái: TBA Nam Phúc 1+2+3+4+5.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13; – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+11. * Các TBA chuyên dùng: – NHNN Cầu Vòi, C.ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc (C.ty TNHH SXTM T&D), Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 06:00:00.000 2023-06-25 10:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 5.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 06:00:00.000 2023-06-25 14:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 13; *Các TBA chuyên dùng: – Nhôm Đức Thắng 3, CK Bình Dương, Nguyễn Văn Chiến (Nhôm Đức Thắng 2), CK Nam Định, C.ty TNHH MTV Nam Trực.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 1+4+7+8; – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 1+3.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn : – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 6; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 1+4; – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 1+2+3+4+6+7+8+9, Trạm Nam Thịnh 3; – Xã Nam Hồng: Trạm Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty Longyu, C.ty Sygenta, NHNN Nam Hồng. * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+4+8+14; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+19+20; * Các TBA chuyên dùng: – Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, Nước thô Nam Thanh (C.ty Việt Hà), YAMANI DYNASTY 1+2, Xăng dầu Nam Hồng, Bê tông Nam Hồng, NS Nam Hồng, Nhựa Thành Đạt, Vận tải Hưng Thành, Sạc xe điện Vinfast, C.ty Lộc Phát, CK Nam Ninh.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 5+6; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 3+6; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 5+9+13.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Tân Thịnh: TBA Nam Thịnh 1+2+4+5+6+7, Nam Tân 5; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4+5+6, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6+7. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nam Hà (máy 1+2), Gạch Nam Thắng, NS Nam Thắng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 2+3+5+8+9+12+13; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 2+3; – Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 2+3, Đồng Quỹ 1+2; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3. * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Nho Lâm. * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; – Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; – Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; – Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: – XN Gà Châu Thành, C.ty CP Kinh Bắc, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; – Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; – Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; – Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: – XN Gà Châu Thành, C.ty CP Kinh Bắc, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 * Các TBA chuyên dùng: – Nước sạch sông Đào; C.ty CPTM thép Minh Phúc (Minh Phúc, CK Hồng Ngân, CS Lê Thị Yến); C.ty Cơ khí Đăng Quang (Đăng Quang, Cơ khí Nam Định, Tiến Đạt); C.ty Chiến Thắng, Nguyễn Đại Thắng, CK Phương Dũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: 2+14+15+26+27; – Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; – Xã Nghĩa An:TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5+8, Nam An 1+2+3+4+5+6+7+8; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2. * Các TBA chuyên dùng: – May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá), Đèn đường S4, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), C.ty Đăng Quang, C.ty Muối, C.ty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), Môi trường xanh, C.ty CPVT KK Tùng Nam, DN Vũ Văn Trường, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 3+8+9+11+16+17+22+24+25+31, TBA Nam Trực 1; – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 1+7; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thượng 3. * Các TBA chuyên dùng: – TT Viễn Thông huyện Nam Trực, Kho Bạc huyện Nam Trực, NHNN huyện Nam Trực, Chi cục thuế Nam Trực, NS Nam Dương, C.ty Trường Nhất, C.ty Quyết Thắng, Bơm Kinh Lũng.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; – Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; – Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH VIET PAN – PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 6, Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: – C.ty XD Trung Nam (E&C18).
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; – Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13; – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+11. * Các TBA chuyên dùng: – NHNN Cầu Vòi, C.ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc (C.ty TNHH SXTM T&D), Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 6.
Điện Lực Nam Trực 2023-06-25 22:00:00.000 2023-06-26 06:00:00.000 *Các TBA chuyên dùng: – C.ty TNHH KK Anh Tú.

 

 

6. Lịch cắt điện Điện lực Trực Ninh ngày 19-25/6/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 Xã Trực Đại,Trực Thái – huyện Trực Ninh. Xã Hải Long, Hải Phương, Hải Đường, Hải Anh, Hải Minh_ huyện Hải Hậu
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 Thị trấn Cát Thành, một phần xã Trực Tuấn, Trực Đạo, khu CCN Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, Trực Hùng,TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-19 22:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Một phần xã Trung Đông, Công ty giày AMARA Việt Nam – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội – huyện Trực Ninh, xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc – huyện Nam Trực
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 06:00:00.000 2023-06-20 14:00:00.000 Một phần xã Trung Đông, Công ty giày AMARA Việt Nam, khu CN TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 10:30:00.000 Một phần xã Trực Thái – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 10:30:00.000 Một phần xã Trực Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, TT Ninh Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 14:30:00.000 2023-06-20 17:30:00.000 Một phần xã Trực Thái – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 14:30:00.000 2023-06-20 17:30:00.000 Một phần xã Trực Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Thị trấn Cát Thành, một phần xã Trực Tuấn, Trực Đạo, khu CCN Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Xã Trung Đông, một phần TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Xã Trung Đông, Trung tâm TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Một phần xã Trực Thuận – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội – huyện Trực Ninh, xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc – huyện Nam Trực
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái,Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CCN Trực Hùng – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 14:00:00.000 Một phần xã Trung Đông, TBA Công ty giày AMARA 1, 2, 4 – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Thị trấn Cát Thành, một phần xã Trực Tuấn, Trực Đạo, khu CCN Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội – huyện Trực Ninh, xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc – huyện Nam Trực
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái – huyện Trực Ninh. Xã Hải Long, Hải Phương, Hải Đường, Hải Anh, Hải Minh_Hải Hậu
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 22:00:00.000 Một phần xã Trung Đông, Công ty giày AMARA Việt Nam, khu CN TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái,Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CCN Trực Hùng – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 02:00:00.000 2023-06-22 07:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái – huyện Trực Ninh. Xã Hải Long, Hải Phương, Hải Đường, Hải Anh, Hải Minh_Hải Hậu
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Xã trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Xã trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Xã Trung Đông, một phần TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh Xã Nam Long – huyện Nam Trực
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Xã Trung Đông, trung tâm TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 14:00:00.000 2023-06-22 22:00:00.000 Một phần xã Trung Đông, KH Công nghiệp (Cty AMARA) – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội – huyện Trực Ninh Xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc – huyện Nam Trực
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái – huyện Trực Ninh. Xã Hải Long, Hải Phương, Hải Đường, Hải Anh, Hải Minh_Hải Hậu
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-22 22:00:00.000 2023-06-23 06:00:00.000 KH Công nghiệp (AMARA, Cường Thịnh…) + Sinh hoạt (1 phần xã Trung Đông, TT Cổ Lễ, khu CCN thị trấn Cổ Lễ – huyện Trực Ninh)
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 02:00:00.000 2023-06-23 07:00:00.000 Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 02:00:00.000 2023-06-23 07:00:00.000 Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Một phần xã Trực Thuận – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Thị trấn Cát Thành, một phần xã Trực Tuấn, Trực Đạo, khu CCN Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội – huyện Trực Ninh Xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc – huyện Nam Trực
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái – huyện Trực Ninh. Xã Hải Long, Hải Phương, Hải Đường, Hải Anh, Hải Minh_Hải Hậu
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CCN Trực Hùng – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-23 22:00:00.000 2023-06-24 06:00:00.000 Một phần xã Trung Đông, TBA Công ty giày AMARA 1, 2, 4 – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 02:00:00.000 2023-06-24 07:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 02:00:00.000 2023-06-24 07:00:00.000 Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội – huyện Trực Ninh Xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc – huyện Nam Trực
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 06:00:00.000 2023-06-24 14:00:00.000 Một phần xã Trung Đông, khu CN TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Thị trấn Cát Thành, một phần xã Trực Tuấn, Trực Đạo, khu CCN Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái – huyện Trực Ninh. Xã Hải Long, Hải Phương, Hải Đường, Hải Anh, Hải Minh – huyện Hải Hậu
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội – huyện Trực Ninh Xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc – huyện Nam Trực
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 06:00:00.000 2023-06-25 14:00:00.000 Một phần xã Trung Đông, TBA Công ty giày AMARA 1, 2, 4 – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 Cấp điện cho xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 Thị trấn Cát Thành, một phần xã Trực Tuấn, Trực Đạo, khu CCN Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội – huyện Trực Ninh Xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc – huyện Nam Trực
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái – huyện Trực Ninh. Xã Hải Long, Hải Phương, Hải Đường, Hải Anh, Hải Minh_Hải Hậu
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Xã Trung Đông, một phần TT Cổ Lẽ – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Xã Trung Đông, trung tâm TT Cổ Lẽ – huyện Trực Ninh.
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Xã Trực Thuận – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội – huyện Trực Ninh
Điện Lực Trực Ninh 2023-06-25 22:00:00.000 2023-06-26 06:00:00.000 Một phần xã Trung Đông, khu CN TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh

 

7. Lịch cắt điện Điện lực Vụ Bản ngày 19-25/6/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 02:00:00.000 2023-06-19 07:00:00.000 xã liên bảo , quang trung , đại an
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-19 10:00:00.000 Xã: Minh Thuận, Hiển Khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 06:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Khu công nghiệp Bảo Minh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 xã liên bảo , thị trấn gôi , xã tam thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 xã thành lợi , xã đại thắng
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 Thị trấn Gôi, xã: Tam Thanh, Kim Thái, Minh Tân, Cộng Hòa
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 xã: Cộng Hòa, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 14:00:00.000 2023-06-19 22:00:00.000 TBA Tập Thể E3.1 Trình Xuyên
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Trung Thành, Quang Trung
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 xã liên bảo , quang trung , đại an
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 xã: Tân Thành, Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 xã: Tam Thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 xã: Thành Lợi, Liên Bảo , Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 19:00:00.000 2023-06-19 23:00:00.000 xã: Tân Thành
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 22:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Khu công nghiệp Bảo Minh, xã: Liên Bảo, Kim Thái
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-19 22:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 Xã Tân Thành: TBA Tân Thành 4
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 xã: Cộng Hòa, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 xã liên bảo , quang trung , đại an
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 xã: Thành Lợi, Liên Bảo , Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 xã: Liên Minh, Vĩnh Hào, Thành Lợi, Tam Thanh, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 xã: Tam Thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 xã: Tân Thành, Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 09:00:00.000 TBA Minh thành 4 xã Minh Thuận
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 09:15:00.000 2023-06-20 11:30:00.000 TBA Ngọc Thành xã Cộng Hòa
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 14:00:00.000 2023-06-20 17:00:00.000 TBA Mỹ trung 3 xã Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 14:00:00.000 2023-06-20 20:00:00.000 Xã Tân Thành: TBA Tân Thành 4
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Tam Thanh, Kim Thái, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 xã liên bảo , thị trấn gôi , xã tam thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 xã: Cộng Hòa, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 xã thành lợi , xã đại thắng
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 19:00:00.000 2023-06-20 23:00:00.000 Thị trấn Gôi, xã Kim Thái
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-20 22:00:00.000 2023-06-21 06:00:00.000 Xã Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 xã: Liên Minh, Vĩnh Hào, Thành Lợi, Tam Thanh, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 06:00:00.000 2023-06-21 14:00:00.000 Khu công nghiệp Bảo Minh, xã: Liên Bảo, Kim Thái
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Tam Thanh, Kim Thái, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 xã liên bảo , thị trấn gôi , xã tam thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 xã thành lợi , xã đại thắng
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Trung Thành, Quang Trung
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 xã: Cộng Hòa, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 14:00:00.000 2023-06-21 18:00:00.000 Xã: Minh Thuận, Hiển Khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 xã liên bảo , quang trung , đại an
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 xã: Tam Thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 Xã: Liên Minh, Vĩnh Hào, Tam Thanh, Thành Lợi, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-21 22:00:00.000 2023-06-22 06:00:00.000 TBA Tập Thể E3.1 Trình Xuyên; Khu công nghiệp Bảo Minh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 06:00:00.000 2023-06-22 14:00:00.000 Xã Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 Xã: Liên Minh, Vĩnh Hào, Tam Thanh, Thành Lợi, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 xã: Thành Lợi, Liên Bảo , Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 xã: Tam Thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 xã: Tân Thành, Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 xã liên bảo , quang trung , đại an
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 14:00:00.000 2023-06-22 20:00:00.000 Điện Lực Nam Trực quản lý
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 xã liên bảo , thị trấn gôi , xã tam thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 xã: Cộng Hòa, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 xã thành lợi , xã đại thắng
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Tam Thanh, Kim Thái, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-22 22:00:00.000 2023-06-23 06:00:00.000 Khu công nghiệp Bảo Minh, xã: Liên Bảo, Kim Thái
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 06:00:00.000 2023-06-23 14:00:00.000 TBA Tập Thể E3.1 Trình Xuyên; Khu công nghiệp Bảo Minh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 06:00:00.000 2023-06-23 12:00:00.000 Xã Tân Thành: TBA Tân Thành 4
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Tam Thanh, Kim Thái, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 xã thành lợi , xã đại thắng
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 xã: Cộng Hòa, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 xã liên bảo , thị trấn gôi , xã tam thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 xã liên bảo , quang trung , đại an
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 xã: Tân Thành, Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 xã: Tam Thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 xã: Thành Lợi, Liên Bảo , Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 Xã: Liên Minh, Vĩnh Hào, Tam Thanh, Thành Lợi, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 19:00:00.000 2023-06-23 23:00:00.000 Thị trấn Gôi, xã Kim Thái
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-23 22:00:00.000 2023-06-24 06:00:00.000 Xã Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 02:00:00.000 2023-06-24 07:00:00.000 xã: Cộng Hòa, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 06:00:00.000 2023-06-24 10:00:00.000 xã: Tân Thành
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 06:00:00.000 2023-06-24 14:00:00.000 Khu công nghiệp Bảo Minh, xã: Liên Bảo, Kim Thái
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 06:00:00.000 2023-06-24 14:00:00.000 Điện Lực Nam Trực quản lý
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 Xã: Liên Minh, Vĩnh Hào, Tam Thanh, Thành Lợi, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 xã: Thành Lợi, Liên Bảo , Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 xã: Tam Thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 xã: Tân Thành, Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 xã liên bảo , quang trung , đại an
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 xã liên bảo , thị trấn gôi , xã tam thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 xã: Cộng Hòa, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Trung Thành, Quang Trung
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 22:00:00.000 2023-06-25 06:00:00.000 Xã Tân Thành: TBA Tân Thành 4
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-24 22:00:00.000 2023-06-25 06:00:00.000 Khu công nghiệp Bảo Minh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 xã thành lợi , xã đại thắng
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Tam Thanh, Kim Thái, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 xã: Tam Thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 06:00:00.000 2023-06-25 14:00:00.000 Xã Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 Thị trấn Gôi, xã Kim Thái
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 xã liên bảo , thị trấn gôi , xã tam thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 xã: Cộng Hòa, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 xã thành lợi , xã đại thắng
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 xã minh tân , hiển khánh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 xã: Thành Lợi, Liên Bảo , Đại An
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 Xã: Liên Minh, Vĩnh Hào, Tam Thanh, Thành Lợi, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 xã: Tam Thanh
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Tam Thanh, Kim Thái, thị trấn Gôi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 xã: Tân Thành, Thành Lợi
Điện Lực Vụ Bản 2023-06-25 22:00:00.000 2023-06-26 06:00:00.000 Khu công nghiệp Bảo Minh, xã: Liên Bảo, Kim Thái

8.Lịch cắt điện Điện lực Xuân Trường ngày 19-25/6/2023

 • Chưa có thông tin

9. Lịch cắt điện Điện lực Ý Yên ngày 19-25/6/2023

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 06:30:00.000 2023-06-19 07:45:00.000 TBA Tống Văn Trân 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 ***ĐZ 371-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Đồng – Xã Yên Trị – Xã Yên Tiến **** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Anh Đức, Bơm An Châu, Bơm Vĩnh Trị, C.ty TNHH SXTM dệt may Việt Thái, Cty CP Xuân Trường 18, Cty TNHH Thượng Đồng, Kim Giang, Nguyễn Trọng Tuệ, Phương Lan 1+2, Thượng Đồng, Trường Đại An, Vĩnh Oanh 1+2, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thắng – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, La Ngạn 9, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Đông Trị 5, Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 5, Bắc Trị 6, Bắc Trị 7, Bơm Gon, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4 – Xã Yên Tiến: TBA Thượng Văn 1, Thượng Văn 2, Thượng Văn 3, Thượng Văn 4, Thượng Văn 6, Thượng Văn 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 *** ĐZ 371-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Bình – Xã Yên Khánh – Xã Yên Phong – Xã Yên Hưng – Xã Yên Phú – Xã Yên Chính *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA An Lạc, Bắc Trung Nam, Bơm Cổ Đam, Bơm Đình Thượng, Đăng Khánh, Lạc Chính, May Yên Phú, Mỹ Đô, Nam Phát, NM nước Ý Yên 1, NM nước Ý Yên 2, NH Yên Chính, Phương Thịnh, Quỹ Độ, Santaclaza, Song long, Tổng c.ty Thăng Long, Tuấn Thành Công, Thành Hiếu, Thanh Tâm, Việt Phát, XN Con nuôi – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 1B – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 3, Yên Bình 6 – Xã Yên Khánh: TBA Yên Khánh 1, Yên Khánh 2, Yên Khánh 3, Yên Khánh 4, Yên Khánh 5, Yên Khánh 6, Yên Khánh 7, Yên Khánh 8, Yên Khánh 9 – Xã Yên Phong: TBA Bắc Phong, Bắc Phong 2, Nam Phong 1, Nam Phong 2, Nam Phong 3, Nam Phong 4, Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Phong 3 – Xã Yên Hưng: TBA Yên Hưng 1, Yên Hưng 2, Yên Hưng 3, Yên Hưng 4, Yên Hưng 5 – Xã Yên Phú: TBA Yên Phú 1, Yên Phú 2, Yên Phú 3, Yên Phú 4, Yên Phú 5, Yên Phú 6, Yên Phú 7, Yên Phú 8 – Xã Yên Chính: TBA Đại Lộc 1, Đại Lộc 2, Đại Lộc 3, Đại Lộc 4, Minh Thắng 1, Minh Thắng 2, Minh Thắng 3, Minh Thắng 4, Minh Thắng 5, Vạn Đoàn, Vạn Đoàn 1.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.1 gồm các xã: – Xã Yên Cường – Xã Yên Lộc – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Nhân – Xã Yên Đồng – Xã Yên Ninh * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cao Văn Trung, Cty CP xuân trường I (CS số 4), cty TNHH thương mại & sản xuất Vĩnh Tiến, Gạch Đại An, Mai Lan, Minh Tâm, NM nước Yên Lộc 1+2, Toản Xuân 1, Toản Xuân 2, Trần Văn Trung, Trần Xuân Quế, Victorry – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 2, Bắc Cường 4, Bắc Cường 5, Nam Cường 1, Nam Cường 2, Nam Cường 3, Nam Cường 4, Nam Cường 5 – Xã Yên Lộc: TBA Bơm Đống Cao, Yên Lộc 1, Yên Lộc 2, Yên Lộc 3, Yên Lộc 4, Yên Lộc 5, Yên Lộc 6, Yên Lộc 8, Yên Lộc 9 – Xã Yên Lương: TBA Thành Công 1, Thành Công 3 – Xã Yên Ninh: TBA Thành Công 4 – Xã Yên Nhân: TBA Yên Nhân 1, Yên Nhân 10, Yên Nhân 11, Yên Nhân 12, Yên Nhân 2, Yên Nhân 3, Yên Nhân 4, Yên Nhân 5, Yên Nhân 6, Yên Nhân 7, Yên Nhân 8, Yên Nhân 9 – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 8, Nấp 5 – Xã Yên Ninh: TBA Nấp 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 07:00:00.000 2023-06-19 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.15 gồm các xã: – Yên Lợi – Xã Yên Tân – Yên Trung * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Đúc Hà Đăng, Phương Ngọc – Yên Lợi: TBA Bình Điền, Đồng Quan, Đồng Thanh 1, Đồng Thanh 2, Đồng Thanh 3, Phương Xá 1, Phương Xá 2, Phương Xá 3 – Xã Yên Tân: TBA An Nhân, An Nhân 2, Mai Thanh 3, Nguyệt Thượng 1, Nguyệt Thượng 2, Nguyệt Trung 1, Nguyệt Trung 2 – Yên Trung: TBA Chu Lai 1, Chu Lai 2, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 3, Quang Trung 4, Quang Trung 5, Quang Trung 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 07:50:00.000 2023-06-19 09:05:00.000 TBA Tây Thắng 2
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 09:15:00.000 2023-06-19 10:30:00.000 TBA Phúc Thịnh 1
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 13:00:00.000 2023-06-19 20:00:00.000 ***375-E3.15 gồm các khu vực: – Khu đúc Tống Xá – Thị trấn Lâm – Xã Yên Dương *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty CP NEWTEC GROUP, C.Ty Đại Phong (Cấp nước Cụm CN Yên Dương), Công ty CP CKĐ thiết kế chế tạo máy & GCKM Bình Minh, Công ty TNHH cơ khí An Việt, Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh (KCN YD), Công ty TNHH PT Công nghệ REFTEC, Công ty TNHH XNK Mạnh Cường, CTY CKĐ Phúc Hân, Cty CP TBXD FANSIPAN, Chiến Thắng, Duy Quang, Đại Thắng, Hồng Ngọc, Huy Hùng, Minh Ngọc, Ngọc Hà, Phong Vân, Phú Thịnh, Phương Nam, Quốc Anh 3, Sơn Giang, Tân Phú, Tiến Đạt 2, Toàn Thắng, Thành Đồng, Thành Lương, Vân Long, Xuân Phong, Cty Tiến Đạt (KCN YD) – Thị trấn Lâm: TBA KCN 2 Yên Xá, Lâm 7, Yên Xá 4 – Yên Dương: TBA Yên Dương 7
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 14:30:00.000 2023-06-19 15:45:00.000 TBA Đông Thắng 1
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 15:55:00.000 2023-06-19 17:10:00.000 TBA Đông Thắng 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 ĐZ 471-E3.22 gồm: – Xã Yên Thắng – Xã Yên Cường * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường, NH Yên Thắng, Phạm Văn Nghị – Xã Yên Thắng: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 4, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 1, Bắc Cường 3, Bắc Cường 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 ĐZ 471-E3.15 gồm: – Xã Yên Bình – Xã Yên Tân – Xã Yên Chính – Xã Yên Nghĩa – Yên Phương – Yên Thành – Yên Thọ – Yên Trung * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty may 5, Công ty TNHH DT Ý Yên, Cty CP dược và thiệt bị y tế Phúc Hà, Gạch Yên Nghĩa, Nhật Quang, Thịnh Phát – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 1, Yên Bình 10, Yên Bình 2, Yên Bình 4, Yên Bình 5, Yên Bình 7, Yên Bình 8, Yên Bình 9 – Xã Yên Tân: TBA Hưng Long, Mai Độ, Mai Thanh 1, Mai Thanh 2 – Xã Yên Chính: TBA Minh Thắng 6 – Xã Yên Nghĩa: TBA Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Yên Nghĩa 3, Yên Nghĩa 4, Yên Nghĩa 5 – Yên Phương: TBA Yên Phương 4 – Yên Thành: TBA Yên Thành 1, Yên Thành 2, Yên Thành 3, Yên Thành 4, Yên Thành 5, Yên Thành 6, Yên Thành 7 – Yên Thọ: TBA Bình Thọ, Bình Thượng 2, Bơm Chợ Huyện, Đông Hưng – Yên Trung: TBA Tử Mạc 1, Tử Mạc 2, Tử Mạc 3, Tử Mạc 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 ***373-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Khang – Xã Yên Bằng – Xã Yên Hồng – Xã Yên Quang – Xã Yên Tiến *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Quang, C.Vượt Cao Bồ, Cao Bồ CSĐCT, CTy CP BALITEX Việt Nam, Chiếu sáng Việt Phát, Chùa Rừng, Đinh Thị Nhuận, NMN Yên Quang, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Thiên Trường An, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Vũ Văn Cường, Xuân Trường 12 – Xã Yên Khang: TBA Yên Khang 6 – Xã Yên Bằng: TBA Bơm Yên Bằng, Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 2, Cầu Cổ 4, Cầu Cổ 5, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 – Xã Yên Hồng: TBA Yên Hồng 1, Yên Hồng 2, Yên Hồng 6, Yên Hồng 7, Yên Hồng 9 – Xã Yên Quang: TBA Phong Xuyên 1, Phong Xuyên 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Thống Nhất 4 – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 * ĐZ 473E3.22 gồm các xã: – Xã Yên Khang – Xã Yên Thắng – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Quảng Nạp, Bơm Uy Nam, May 4, Ngọc Xuyên 1+2 – Xã Yên Khang: TBA Bơm Đồng Châu, Yên Khang 1, Yên Khang 2, Yên Khang 3, Yên Khang 4, Yên Khang 5, Yên Khang 7, Yên Khang 8 – Xã Yên Thắng: TBA Tây Thắng 1, Tây Thắng 2, Tây Thắng 3, Yên Khang 9 – Xã Yên Lương: TBA Bơm Hoàng Mẫu, Hoàng Mẫu, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, Quyết Thắng 3, Quyết Thắng 4, Thành Công 2 – Xã Yên Ninh: TBA La Xuyên 6 – Xã Yên Tiến: TBA Tống Văn Trân 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 16:00:00.000 2023-06-20 02:00:00.000 * ĐZ 477E3.15 gồm các xã: – Xã Yên Dương – Xã Yên Mỹ – Xã Yên Ninh * Cụ thể gồm các TBA: – Xã Yên Dương: TBA Yên Dương 1, Yên Dương 5, Yên Dương 8 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 4, Yên Mỹ 5, Yên Mỹ 6 – Xã Yên Ninh: TBA Trịnh Xá 1, Trịnh Xá 3.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-19 22:00:00.000 2023-06-20 06:00:00.000 ***372 E3.15 sau Re 372/119/2 Yên Hồng 5 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Hồng – Khu CN Nam thị trấn *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bưu Điện, Công ty Thắng Lợi, Dương Quang Hà, Hòa Bình, Hòa Phong, Long Phát, Lộc Phát Lộc, Nam Hải, Nhung Đức, Quốc Anh 1+2, Tân Đại Thắng, Tân Tiến, Thành Long 1+2, Thượng Hải, Trường Nghề 1+2 – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 10, Lâm 16, Lâm 6 – Yên Hồng: TBA Yên Hồng 4, Yên Hồng 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 * ĐZ 473E3.15 gồm các xã: – Yên Lợi – Xã Yên Tân – Yên Trung * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Đúc Hà Đăng, Phương Ngọc – Yên Lợi: TBA Bình Điền, Đồng Quan, Đồng Thanh 1, Đồng Thanh 2, Đồng Thanh 3, Phương Xá 1, Phương Xá 2, Phương Xá 3 – Xã Yên Tân: TBA An Nhân, An Nhân 2, Mai Thanh 3, Nguyệt Thượng 1, Nguyệt Thượng 2, Nguyệt Trung 1, Nguyệt Trung 2 – Yên Trung: TBA Chu Lai 1, Chu Lai 2, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 3, Quang Trung 4, Quang Trung 5, Quang Trung 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 02:00:00.000 2023-06-20 07:00:00.000 ***ĐZ 371-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Trị – Xã Yên Đồng – Xã Yên Tiến ***Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Anh Đức, Bơm An Châu, Bơm Vĩnh Trị, C.ty TNHH SXTM dệt may Việt Thái, Cty CP Xuân Trường 18, Cty TNHH Thượng Đồng, Kim Giang, Nguyễn Trọng Tuệ, Phương Lan 1+2, Thượng Đồng, Trường Đại An, Vĩnh Oanh 1+2, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thắng – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, La Ngạn 9, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Đông Trị 5, Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 5, Bắc Trị 6, Bắc Trị 7, Bơm Gon, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4 – Xã Yên Tiến: TBA Thượng Văn 1, Thượng Văn 2, Thượng Văn 3, Thượng Văn 4, Thượng Văn 6, Thượng Văn 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 05:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.22 sau RE 473/46 gồm các xã: – Xã Yên Tiến – Xã Yên Thắng – Yên Ninh – Yên Lương * Cụ thể gồm các TBA: – Yên Thắng: TBA Tây Thắng 1, Tây Thắng 2 – Khách hàng chuyên dùng: TBA May 4, Ngọc Xuyên 1+2 – Yên Lương: TBA Bơm Hoàng Mẫu, Hoàng Mẫu, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, Quyết Thắng 3, Quyết Thắng 4, Thành Công 2 – Yên Ninh: TBA La Xuyên 6 – Yên Tiến: TBA Tống Văn Trân 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 ***376 E3.1 gồm các khu vực: – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Xã Yên Lộc – Xã Yên Phúc – Xã Yên Thắng *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Dương Văn Phương, Hà Minh Lương – Xã Yên Ninh: TBA KCN La Xuyên 1, KCN La Xuyên 2, La Xuyên 1, La Xuyên 2, La Xuyên 3, La Xuyên 4, La Xuyên 5, La Xuyên 7, La Xuyên 8, Lũ Phong 2, Lũ Phong 3, Ninh Thượng 1, Ninh Thượng 2, Ninh Thượng 3, Ninh Xá – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 1, CS Cát Đằng 3, Tống Văn Trân 1, Tống Văn Trân 2, Tống Văn Trân 3, Tống Văn Trân 4, Tống Văn Trân 5, Tống Văn Trân 7, Tống Văn Trân 8 – Xã Yên Lộc: TBA Yên Lộc 7 – Xã Yên Phúc: TBA Yên Phúc 1, Yên Phúc 2, Yên Phúc 3, Yên Phúc 4, Yên Phúc 5, Yên Phúc 6, Yên Phúc 7, Yên Phúc 8, Yên Phúc 9 – Xã Yên Thắng: TBA Phúc Thịnh 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 * ĐZ 477E3.15 gồm các xã: – Xã Yên Dương – Xã Yên Mỹ – Xã Yên Ninh * Cụ thể gồm các TBA: – Xã Yên Dương: TBA Yên Dương 1, Yên Dương 5, Yên Dương 8 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 4, Yên Mỹ 5, Yên Mỹ 6 – Xã Yên Ninh: TBA Trịnh Xá 1, Trịnh Xá 3.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 ĐZ 475-E3.15 đang được cấp điện từ ĐZ 479E3.19: – Xã Yên Minh: TBA Bắc Minh, Bắc Minh 2, Tây Minh 1, Tây Minh 2, Tây Minh 3, Tây Minh 4, Tây Minh 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.22 đến RE 473/46 gồm các xã: – Xã Yên Khang – Xã Yên Thắng * Các TBA: – Yên Khang: TBA Bơm Đồng Châu, Yên Khang 1, Yên Khang 2, Yên Khang 3, Yên Khang 4, Yên Khang 5, Yên Khang 7, Yên Khang 8 – Yên Thắng: TBA Tây Thắng 3, Yên Khang 9 – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Quảng Nạp, Bơm Uy Nam
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 ĐZ 471-E3.15 gồm: – Xã Yên Bình – Xã Yên Tân – Xã Yên Chính – Xã Yên Nghĩa – Yên Phương – Yên Thành – Yên Thọ – Yên Trung * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty may 5, Công ty TNHH DT Ý Yên, Cty CP dược và thiệt bị y tế Phúc Hà, Gạch Yên Nghĩa, Nhật Quang, Thịnh Phát – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 1, Yên Bình 10, Yên Bình 2, Yên Bình 4, Yên Bình 5, Yên Bình 7, Yên Bình 8, Yên Bình 9 – Xã Yên Tân: TBA Hưng Long, Mai Độ, Mai Thanh 1, Mai Thanh 2 – Xã Yên Chính: TBA Minh Thắng 6 – Xã Yên Nghĩa: TBA Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Yên Nghĩa 3, Yên Nghĩa 4, Yên Nghĩa 5 – Yên Phương: TBA Yên Phương 4 – Yên Thành: TBA Yên Thành 1, Yên Thành 2, Yên Thành 3, Yên Thành 4, Yên Thành 5, Yên Thành 6, Yên Thành 7 – Yên Thọ: TBA Bình Thọ, Bình Thượng 2, Bơm Chợ Huyện, Đông Hưng – Yên Trung: TBA Tử Mạc 1, Tử Mạc 2, Tử Mạc 3, Tử Mạc 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 ĐZ 471-E3.22 gồm: – Xã Yên Thắng – Xã Yên Cường * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường, NH Yên Thắng, Phạm Văn Nghị – Xã Yên Thắng: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 4, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 1, Bắc Cường 3, Bắc Cường 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 07:00:00.000 2023-06-20 16:00:00.000 ***373-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Khang – Xã Yên Bằng – Xã Yên Hồng – Xã Yên Quang – Xã Yên Tiến *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Quang, C.Vượt Cao Bồ, Cao Bồ CSĐCT, CTy CP BALITEX Việt Nam, Chiếu sáng Việt Phát, Chùa Rừng, Đinh Thị Nhuận, NMN Yên Quang, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Thiên Trường An, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Vũ Văn Cường, Xuân Trường 12 – Xã Yên Khang: TBA Yên Khang 6 – Xã Yên Bằng: TBA Bơm Yên Bằng, Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 2, Cầu Cổ 4, Cầu Cổ 5, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 – Xã Yên Hồng: TBA Yên Hồng 1, Yên Hồng 2, Yên Hồng 6, Yên Hồng 7, Yên Hồng 9 – Xã Yên Quang: TBA Phong Xuyên 1, Phong Xuyên 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Thống Nhất 4 – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 13:00:00.000 2023-06-20 20:00:00.000 ***373-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Khu đúc Tống Xá *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cường Thái, Đại Thành Đạt, Đức Đạt, Đức Tín, Hà Đăng, Hưng Long X6, Lộc Cường 2, Minh Quang, Nam Ninh, Phú Cường 1+2, Phúc Anh, Tiến Đạt 1, Thành Công 1+2, Vũ Đại 1+2, Xuân Thi, Bảo Hiểm XH, Kho Bạc 2, Kho Bạc cũ, Ngân Hàng NN, NH Chính Sách, Thuế Ý Yên – Thị trấn Lâm: TBA KCN 1 Yên Xá, Yên Xá 2, Yên Xá 3, Đô Thị , Lâm 1, Lâm 13
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 * ĐZ 473E3.1 gồm các xã: – Xã Yên Cường – Xã Yên Lộc – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Nhân – Xã Yên Đồng – Xã Yên Ninh * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cao Văn Trung, Cty CP xuân trường I (CS số 4), cty TNHH thương mại & sản xuất Vĩnh Tiến, Gạch Đại An, Mai Lan, Minh Tâm, NM nước Yên Lộc 1+2, Toản Xuân 1, Toản Xuân 2, Trần Văn Trung, Trần Xuân Quế, Victorry – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 2, Bắc Cường 4, Bắc Cường 5, Nam Cường 1, Nam Cường 2, Nam Cường 3, Nam Cường 4, Nam Cường 5 – Xã Yên Lộc: TBA Bơm Đống Cao, Yên Lộc 1, Yên Lộc 2, Yên Lộc 3, Yên Lộc 4, Yên Lộc 5, Yên Lộc 6, Yên Lộc 8, Yên Lộc 9 – Xã Yên Lương: TBA Thành Công 1, Thành Công 3 – Xã Yên Ninh: TBA Thành Công 4 – Xã Yên Nhân: TBA Yên Nhân 1, Yên Nhân 10, Yên Nhân 11, Yên Nhân 12, Yên Nhân 2, Yên Nhân 3, Yên Nhân 4, Yên Nhân 5, Yên Nhân 6, Yên Nhân 7, Yên Nhân 8, Yên Nhân 9 – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 8, Nấp 5 – Xã Yên Ninh: TBA Nấp 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 ***ĐZ 371-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Đồng – Xã Yên Trị – Xã Yên Tiến **** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Anh Đức, Bơm An Châu, Bơm Vĩnh Trị, C.ty TNHH SXTM dệt may Việt Thái, Cty CP Xuân Trường 18, Cty TNHH Thượng Đồng, Kim Giang, Nguyễn Trọng Tuệ, Phương Lan 1+2, Thượng Đồng, Trường Đại An, Vĩnh Oanh 1+2, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thắng – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, La Ngạn 9, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Đông Trị 5, Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 5, Bắc Trị 6, Bắc Trị 7, Bơm Gon, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4 – Xã Yên Tiến: TBA Thượng Văn 1, Thượng Văn 2, Thượng Văn 3, Thượng Văn 4, Thượng Văn 6, Thượng Văn 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 * ĐZ 473E3.15 gồm các xã: – Yên Lợi – Xã Yên Tân – Yên Trung * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Đúc Hà Đăng, Phương Ngọc – Yên Lợi: TBA Bình Điền, Đồng Quan, Đồng Thanh 1, Đồng Thanh 2, Đồng Thanh 3, Phương Xá 1, Phương Xá 2, Phương Xá 3 – Xã Yên Tân: TBA An Nhân, An Nhân 2, Mai Thanh 3, Nguyệt Thượng 1, Nguyệt Thượng 2, Nguyệt Trung 1, Nguyệt Trung 2 – Yên Trung: TBA Chu Lai 1, Chu Lai 2, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 3, Quang Trung 4, Quang Trung 5, Quang Trung 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 16:00:00.000 2023-06-21 02:00:00.000 *** ĐZ 371-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Bình – Xã Yên Khánh – Xã Yên Phong – Xã Yên Hưng – Xã Yên Phú – Xã Yên Chính *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA An Lạc, Bắc Trung Nam, Bơm Cổ Đam, Bơm Đình Thượng, Đăng Khánh, Lạc Chính, May Yên Phú, Mỹ Đô, Nam Phát, NM nước Ý Yên 1, NM nước Ý Yên 2, NH Yên Chính, Phương Thịnh, Quỹ Độ, Santaclaza, Song long, Tổng c.ty Thăng Long, Tuấn Thành Công, Thành Hiếu, Thanh Tâm, Việt Phát, XN Con nuôi – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 1B – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 3, Yên Bình 6 – Xã Yên Khánh: TBA Yên Khánh 1, Yên Khánh 2, Yên Khánh 3, Yên Khánh 4, Yên Khánh 5, Yên Khánh 6, Yên Khánh 7, Yên Khánh 8, Yên Khánh 9 – Xã Yên Phong: TBA Bắc Phong, Bắc Phong 2, Nam Phong 1, Nam Phong 2, Nam Phong 3, Nam Phong 4, Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Phong 3 – Xã Yên Hưng: TBA Yên Hưng 1, Yên Hưng 2, Yên Hưng 3, Yên Hưng 4, Yên Hưng 5 – Xã Yên Phú: TBA Yên Phú 1, Yên Phú 2, Yên Phú 3, Yên Phú 4, Yên Phú 5, Yên Phú 6, Yên Phú 7, Yên Phú 8 – Xã Yên Chính: TBA Đại Lộc 1, Đại Lộc 2, Đại Lộc 3, Đại Lộc 4, Minh Thắng 1, Minh Thắng 2, Minh Thắng 3, Minh Thắng 4, Minh Thắng 5, Vạn Đoàn, Vạn Đoàn 1.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 19:00:00.000 2023-06-20 23:00:00.000 ***377-E3.15 gồm các khu vực: – Xã Yên Minh – Xã Yên Mỹ *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Trại gà Hà Quang – Xã Yên Minh: TBA Nam Minh 1, Nam Minh 2 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 2, Yên Mỹ 3, Yên Mỹ 7, Yên Mỹ 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-20 22:00:00.000 2023-06-21 06:00:00.000 ***375 E3.15 sau Re 375/55 gồm các khu vực: – Khu đúc Tống Xá – Thị trấn Lâm *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Chiến Thắng, Duy Quang, Đại Thắng, Hồng Ngọc, Huy Hùng, Minh Ngọc, Ngọc Hà, Phong Vân, Phú Thịnh, Phương Nam, Quốc Anh 3, Sơn Giang, Tân Phú, Tiến Đạt 2, Toàn Thắng, Thành Đồng, Thành Lương, Vân Long, Xuân Phong – Thị trấn Lâm: TBA KCN 2 Yên Xá
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 ĐZ 471-E3.15 gồm: – Xã Yên Bình – Xã Yên Tân – Xã Yên Chính – Xã Yên Nghĩa – Yên Phương – Yên Thành – Yên Thọ – Yên Trung * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty may 5, Công ty TNHH DT Ý Yên, Cty CP dược và thiệt bị y tế Phúc Hà, Gạch Yên Nghĩa, Nhật Quang, Thịnh Phát – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 1, Yên Bình 10, Yên Bình 2, Yên Bình 4, Yên Bình 5, Yên Bình 7, Yên Bình 8, Yên Bình 9 – Xã Yên Tân: TBA Hưng Long, Mai Độ, Mai Thanh 1, Mai Thanh 2 – Xã Yên Chính: TBA Minh Thắng 6 – Xã Yên Nghĩa: TBA Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Yên Nghĩa 3, Yên Nghĩa 4, Yên Nghĩa 5 – Yên Phương: TBA Yên Phương 4 – Yên Thành: TBA Yên Thành 1, Yên Thành 2, Yên Thành 3, Yên Thành 4, Yên Thành 5, Yên Thành 6, Yên Thành 7 – Yên Thọ: TBA Bình Thọ, Bình Thượng 2, Bơm Chợ Huyện, Đông Hưng – Yên Trung: TBA Tử Mạc 1, Tử Mạc 2, Tử Mạc 3, Tử Mạc 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 ĐZ 471-E3.22 gồm: – Xã Yên Thắng – Xã Yên Cường * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường, NH Yên Thắng, Phạm Văn Nghị – Xã Yên Thắng: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 4, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 1, Bắc Cường 3, Bắc Cường 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 ***376 E3.1 gồm các khu vực: – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Xã Yên Lộc – Xã Yên Phúc – Xã Yên Thắng *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Dương Văn Phương, Hà Minh Lương – Xã Yên Ninh: TBA KCN La Xuyên 1, KCN La Xuyên 2, La Xuyên 1, La Xuyên 2, La Xuyên 3, La Xuyên 4, La Xuyên 5, La Xuyên 7, La Xuyên 8, Lũ Phong 2, Lũ Phong 3, Ninh Thượng 1, Ninh Thượng 2, Ninh Thượng 3, Ninh Xá – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 1, CS Cát Đằng 3, Tống Văn Trân 1, Tống Văn Trân 2, Tống Văn Trân 3, Tống Văn Trân 4, Tống Văn Trân 5, Tống Văn Trân 7, Tống Văn Trân 8 – Xã Yên Lộc: TBA Yên Lộc 7 – Xã Yên Phúc: TBA Yên Phúc 1, Yên Phúc 2, Yên Phúc 3, Yên Phúc 4, Yên Phúc 5, Yên Phúc 6, Yên Phúc 7, Yên Phúc 8, Yên Phúc 9 – Xã Yên Thắng: TBA Phúc Thịnh 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 * ĐZ 473E3.22 gồm các xã: – Xã Yên Khang – Xã Yên Thắng – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Quảng Nạp, Bơm Uy Nam, May 4, Ngọc Xuyên 1+2 – Xã Yên Khang: TBA Bơm Đồng Châu, Yên Khang 1, Yên Khang 2, Yên Khang 3, Yên Khang 4, Yên Khang 5, Yên Khang 7, Yên Khang 8 – Xã Yên Thắng: TBA Tây Thắng 1, Tây Thắng 2, Tây Thắng 3, Yên Khang 9 – Xã Yên Lương: TBA Bơm Hoàng Mẫu, Hoàng Mẫu, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, Quyết Thắng 3, Quyết Thắng 4, Thành Công 2 – Xã Yên Ninh: TBA La Xuyên 6 – Xã Yên Tiến: TBA Tống Văn Trân 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 ĐZ 475-E3.15 đang được cấp điện từ ĐZ 479E3.19: – Xã Yên Minh: TBA Bắc Minh, Bắc Minh 2, Tây Minh 1, Tây Minh 2, Tây Minh 3, Tây Minh 4, Tây Minh 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 02:00:00.000 2023-06-21 07:00:00.000 * ĐZ 477E3.15 gồm các xã: – Xã Yên Dương – Xã Yên Mỹ – Xã Yên Ninh * Cụ thể gồm các TBA: – Xã Yên Dương: TBA Yên Dương 1, Yên Dương 5, Yên Dương 8 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 4, Yên Mỹ 5, Yên Mỹ 6 – Xã Yên Ninh: TBA Trịnh Xá 1, Trịnh Xá 3.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 ***ĐZ 371-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Đồng – Xã Yên Trị – Xã Yên Tiến ***Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Anh Đức, Bơm An Châu, Bơm Vĩnh Trị, C.ty TNHH SXTM dệt may Việt Thái, Cty CP Xuân Trường 18, Cty TNHH Thượng Đồng, Kim Giang, Nguyễn Trọng Tuệ, Phương Lan 1+2, Thượng Đồng, Trường Đại An, Vĩnh Oanh 1+2, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thắng – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, La Ngạn 9, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Đông Trị 5, Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 5, Bắc Trị 6, Bắc Trị 7, Bơm Gon, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4 – Xã Yên Tiến: TBA Thượng Văn 1, Thượng Văn 2, Thượng Văn 3, Thượng Văn 4, Thượng Văn 6, Thượng Văn 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 *** ĐZ 371-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Bình – Xã Yên Khánh – Xã Yên Phong – Xã Yên Hưng – Xã Yên Phú – Xã Yên Chính *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA An Lạc, Bắc Trung Nam, Bơm Cổ Đam, Bơm Đình Thượng, Đăng Khánh, Lạc Chính, May Yên Phú, Mỹ Đô, Nam Phát, NM nước Ý Yên 1, NM nước Ý Yên 2, NH Yên Chính, Phương Thịnh, Quỹ Độ, Santaclaza, Song long, Tổng c.ty Thăng Long, Tuấn Thành Công, Thành Hiếu, Thanh Tâm, Việt Phát, XN Con nuôi – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 1B – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 3, Yên Bình 6 – Xã Yên Khánh: TBA Yên Khánh 1, Yên Khánh 2, Yên Khánh 3, Yên Khánh 4, Yên Khánh 5, Yên Khánh 6, Yên Khánh 7, Yên Khánh 8, Yên Khánh 9 – Xã Yên Phong: TBA Bắc Phong, Bắc Phong 2, Nam Phong 1, Nam Phong 2, Nam Phong 3, Nam Phong 4, Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Phong 3 – Xã Yên Hưng: TBA Yên Hưng 1, Yên Hưng 2, Yên Hưng 3, Yên Hưng 4, Yên Hưng 5 – Xã Yên Phú: TBA Yên Phú 1, Yên Phú 2, Yên Phú 3, Yên Phú 4, Yên Phú 5, Yên Phú 6, Yên Phú 7, Yên Phú 8 – Xã Yên Chính: TBA Đại Lộc 1, Đại Lộc 2, Đại Lộc 3, Đại Lộc 4, Minh Thắng 1, Minh Thắng 2, Minh Thắng 3, Minh Thắng 4, Minh Thắng 5, Vạn Đoàn, Vạn Đoàn 1.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.15 gồm các xã: – Yên Lợi – Xã Yên Tân – Yên Trung * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Đúc Hà Đăng, Phương Ngọc – Yên Lợi: TBA Bình Điền, Đồng Quan, Đồng Thanh 1, Đồng Thanh 2, Đồng Thanh 3, Phương Xá 1, Phương Xá 2, Phương Xá 3 – Xã Yên Tân: TBA An Nhân, An Nhân 2, Mai Thanh 3, Nguyệt Thượng 1, Nguyệt Thượng 2, Nguyệt Trung 1, Nguyệt Trung 2 – Yên Trung: TBA Chu Lai 1, Chu Lai 2, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 3, Quang Trung 4, Quang Trung 5, Quang Trung 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 07:00:00.000 2023-06-21 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.1 gồm các xã: – Xã Yên Cường – Xã Yên Lộc – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Nhân – Xã Yên Đồng – Xã Yên Ninh * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cao Văn Trung, Cty CP xuân trường I (CS số 4), cty TNHH thương mại & sản xuất Vĩnh Tiến, Gạch Đại An, Mai Lan, Minh Tâm, NM nước Yên Lộc 1+2, Toản Xuân 1, Toản Xuân 2, Trần Văn Trung, Trần Xuân Quế, Victorry – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 2, Bắc Cường 4, Bắc Cường 5, Nam Cường 1, Nam Cường 2, Nam Cường 3, Nam Cường 4, Nam Cường 5 – Xã Yên Lộc: TBA Bơm Đống Cao, Yên Lộc 1, Yên Lộc 2, Yên Lộc 3, Yên Lộc 4, Yên Lộc 5, Yên Lộc 6, Yên Lộc 8, Yên Lộc 9 – Xã Yên Lương: TBA Thành Công 1, Thành Công 3 – Xã Yên Ninh: TBA Thành Công 4 – Xã Yên Nhân: TBA Yên Nhân 1, Yên Nhân 10, Yên Nhân 11, Yên Nhân 12, Yên Nhân 2, Yên Nhân 3, Yên Nhân 4, Yên Nhân 5, Yên Nhân 6, Yên Nhân 7, Yên Nhân 8, Yên Nhân 9 – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 8, Nấp 5 – Xã Yên Ninh: TBA Nấp 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 13:00:00.000 2023-06-21 20:00:00.000 ***ĐZ 372 E3.15 đến Re 372/119/2 Yên Hồng 5 gồm: – Xã Yên Hồng – Xã Yên Ninh – Xã Yên Dương ***Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bảo Linh C.ty TNHH CN THIRD ELEMENT, Công ty TNHH MGTEC Nam Định, Cơ Khí đúc Nông Nghiệp, Đại Đồng, Phương Bảo, Quang Minh, Thuấn Dung, Trường mầm non Hạnh Phúc, Vương Thành, XN 27/7, Yên Dương 6 – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 11, Lâm 12, Lâm 14, Lâm 15, Lâm 17, Lâm 2, Lâm 3, Lâm 4, Lâm 5, Lâm 8, Lâm 9 – Yên Hồng: TBA Yên Hồng 3, Yên Hồng 8 – Yên Ninh: TBA Lũ Phong 1 – Yên Dương: TBA Yên Dương 2, Yên Dương 3, Yên Dương 4, Yên Dương 6, Yên Dương 9
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 13:00:00.000 2023-06-21 20:00:00.000 ***372 E3.15 sau Re 372/119/2 Yên Hồng 5 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Hồng – Khu CN Nam thị trấn *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bưu Điện, Công ty Thắng Lợi, Dương Quang Hà, Hòa Bình, Hòa Phong, Long Phát, Lộc Phát Lộc, Nam Hải, Nhung Đức, Quốc Anh 1+2, Tân Đại Thắng, Tân Tiến, Thành Long 1+2, Thượng Hải, Trường Nghề 1+2 – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 10, Lâm 16, Lâm 6 – Yên Hồng: TBA Yên Hồng 4, Yên Hồng 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 ĐZ 471-E3.15 gồm: – Xã Yên Bình – Xã Yên Tân – Xã Yên Chính – Xã Yên Nghĩa – Yên Phương – Yên Thành – Yên Thọ – Yên Trung * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty may 5, Công ty TNHH DT Ý Yên, Cty CP dược và thiệt bị y tế Phúc Hà, Gạch Yên Nghĩa, Nhật Quang, Thịnh Phát – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 1, Yên Bình 10, Yên Bình 2, Yên Bình 4, Yên Bình 5, Yên Bình 7, Yên Bình 8, Yên Bình 9 – Xã Yên Tân: TBA Hưng Long, Mai Độ, Mai Thanh 1, Mai Thanh 2 – Xã Yên Chính: TBA Minh Thắng 6 – Xã Yên Nghĩa: TBA Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Yên Nghĩa 3, Yên Nghĩa 4, Yên Nghĩa 5 – Yên Phương: TBA Yên Phương 4 – Yên Thành: TBA Yên Thành 1, Yên Thành 2, Yên Thành 3, Yên Thành 4, Yên Thành 5, Yên Thành 6, Yên Thành 7 – Yên Thọ: TBA Bình Thọ, Bình Thượng 2, Bơm Chợ Huyện, Đông Hưng – Yên Trung: TBA Tử Mạc 1, Tử Mạc 2, Tử Mạc 3, Tử Mạc 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 ***373-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Khang – Xã Yên Bằng – Xã Yên Hồng – Xã Yên Quang – Xã Yên Tiến *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Quang, C.Vượt Cao Bồ, Cao Bồ CSĐCT, CTy CP BALITEX Việt Nam, Chiếu sáng Việt Phát, Chùa Rừng, Đinh Thị Nhuận, NMN Yên Quang, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Thiên Trường An, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Vũ Văn Cường, Xuân Trường 12 – Xã Yên Khang: TBA Yên Khang 6 – Xã Yên Bằng: TBA Bơm Yên Bằng, Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 2, Cầu Cổ 4, Cầu Cổ 5, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 – Xã Yên Hồng: TBA Yên Hồng 1, Yên Hồng 2, Yên Hồng 6, Yên Hồng 7, Yên Hồng 9 – Xã Yên Quang: TBA Phong Xuyên 1, Phong Xuyên 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Thống Nhất 4 – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 ĐZ 471-E3.22 gồm: – Xã Yên Thắng – Xã Yên Cường * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường, NH Yên Thắng, Phạm Văn Nghị – Xã Yên Thắng: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 4, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 1, Bắc Cường 3, Bắc Cường 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 * ĐZ 477E3.15 gồm các xã: – Xã Yên Dương – Xã Yên Mỹ – Xã Yên Ninh * Cụ thể gồm các TBA: – Xã Yên Dương: TBA Yên Dương 1, Yên Dương 5, Yên Dương 8 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 4, Yên Mỹ 5, Yên Mỹ 6 – Xã Yên Ninh: TBA Trịnh Xá 1, Trịnh Xá 3.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 ĐZ 475-E3.15 đang được cấp điện từ ĐZ 479E3.19: – Xã Yên Minh: TBA Bắc Minh, Bắc Minh 2, Tây Minh 1, Tây Minh 2, Tây Minh 3, Tây Minh 4, Tây Minh 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 * ĐZ 473E3.22 gồm các xã: – Xã Yên Khang – Xã Yên Thắng – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Quảng Nạp, Bơm Uy Nam, May 4, Ngọc Xuyên 1+2 – Xã Yên Khang: TBA Bơm Đồng Châu, Yên Khang 1, Yên Khang 2, Yên Khang 3, Yên Khang 4, Yên Khang 5, Yên Khang 7, Yên Khang 8 – Xã Yên Thắng: TBA Tây Thắng 1, Tây Thắng 2, Tây Thắng 3, Yên Khang 9 – Xã Yên Lương: TBA Bơm Hoàng Mẫu, Hoàng Mẫu, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, Quyết Thắng 3, Quyết Thắng 4, Thành Công 2 – Xã Yên Ninh: TBA La Xuyên 6 – Xã Yên Tiến: TBA Tống Văn Trân 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 16:00:00.000 2023-06-22 02:00:00.000 ***376 E3.1 gồm các khu vực: – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Xã Yên Lộc – Xã Yên Phúc – Xã Yên Thắng *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Dương Văn Phương, Hà Minh Lương – Xã Yên Ninh: TBA KCN La Xuyên 1, KCN La Xuyên 2, La Xuyên 1, La Xuyên 2, La Xuyên 3, La Xuyên 4, La Xuyên 5, La Xuyên 7, La Xuyên 8, Lũ Phong 2, Lũ Phong 3, Ninh Thượng 1, Ninh Thượng 2, Ninh Thượng 3, Ninh Xá – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 1, CS Cát Đằng 3, Tống Văn Trân 1, Tống Văn Trân 2, Tống Văn Trân 3, Tống Văn Trân 4, Tống Văn Trân 5, Tống Văn Trân 7, Tống Văn Trân 8 – Xã Yên Lộc: TBA Yên Lộc 7 – Xã Yên Phúc: TBA Yên Phúc 1, Yên Phúc 2, Yên Phúc 3, Yên Phúc 4, Yên Phúc 5, Yên Phúc 6, Yên Phúc 7, Yên Phúc 8, Yên Phúc 9 – Xã Yên Thắng: TBA Phúc Thịnh 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-21 22:00:00.000 2023-06-22 06:00:00.000 ***373-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm Khu đúc Tống Xá *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cường Thái, Đại Thành Đạt, Đức Đạt, Đức Tín, Hà Đăng, Hưng Long X6, Lộc Cường 2, Minh Quang, Nam Ninh, Phú Cường 1+2, Phúc Anh, Tiến Đạt 1, Thành Công 1+2, Vũ Đại 1+2, Xuân Thi, Bảo Hiểm XH, Kho Bạc 2, Kho Bạc cũ, Ngân Hàng NN, NH Chính Sách, Thuế Ý Yên – Thị trấn Lâm: TBA KCN 1 Yên Xá, Yên Xá 2, Yên Xá 3, Đô Thị , Lâm 1, Lâm 13
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 02:00:00.000 2023-06-22 07:00:00.000 *** ĐZ 371-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Bình – Xã Yên Khánh – Xã Yên Phong – Xã Yên Hưng – Xã Yên Phú – Xã Yên Chính *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA An Lạc, Bắc Trung Nam, Bơm Cổ Đam, Bơm Đình Thượng, Đăng Khánh, Lạc Chính, May Yên Phú, Mỹ Đô, Nam Phát, NM nước Ý Yên 1, NM nước Ý Yên 2, NH Yên Chính, Phương Thịnh, Quỹ Độ, Santaclaza, Song long, Tổng c.ty Thăng Long, Tuấn Thành Công, Thành Hiếu, Thanh Tâm, Việt Phát, XN Con nuôi – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 1B – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 3, Yên Bình 6 – Xã Yên Khánh: TBA Yên Khánh 1, Yên Khánh 2, Yên Khánh 3, Yên Khánh 4, Yên Khánh 5, Yên Khánh 6, Yên Khánh 7, Yên Khánh 8, Yên Khánh 9 – Xã Yên Phong: TBA Bắc Phong, Bắc Phong 2, Nam Phong 1, Nam Phong 2, Nam Phong 3, Nam Phong 4, Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Phong 3 – Xã Yên Hưng: TBA Yên Hưng 1, Yên Hưng 2, Yên Hưng 3, Yên Hưng 4, Yên Hưng 5 – Xã Yên Phú: TBA Yên Phú 1, Yên Phú 2, Yên Phú 3, Yên Phú 4, Yên Phú 5, Yên Phú 6, Yên Phú 7, Yên Phú 8 – Xã Yên Chính: TBA Đại Lộc 1, Đại Lộc 2, Đại Lộc 3, Đại Lộc 4, Minh Thắng 1, Minh Thắng 2, Minh Thắng 3, Minh Thắng 4, Minh Thắng 5, Vạn Đoàn, Vạn Đoàn 1.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 06:00:00.000 2023-06-22 14:00:00.000 ***375-E3.15 gồm các khu vực: – Khu đúc Tống Xá – Thị trấn Lâm – Xã Yên Dương *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty CP NEWTEC GROUP, C.Ty Đại Phong (Cấp nước Cụm CN Yên Dương), Công ty CP CKĐ thiết kế chế tạo máy & GCKM Bình Minh, Công ty TNHH cơ khí An Việt, Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh (KCN YD), Công ty TNHH PT Công nghệ REFTEC, Công ty TNHH XNK Mạnh Cường, CTY CKĐ Phúc Hân, Cty CP TBXD FANSIPAN, Chiến Thắng, Duy Quang, Đại Thắng, Hồng Ngọc, Huy Hùng, Minh Ngọc, Ngọc Hà, Phong Vân, Phú Thịnh, Phương Nam, Quốc Anh 3, Sơn Giang, Tân Phú, Tiến Đạt 2, Toàn Thắng, Thành Đồng, Thành Lương, Vân Long, Xuân Phong, Cty Tiến Đạt (KCN YD) – Thị trấn Lâm: TBA KCN 2 Yên Xá, Lâm 7, Yên Xá 4 – Yên Dương: TBA Yên Dương 7
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 ***373-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Khang – Xã Yên Bằng – Xã Yên Hồng – Xã Yên Quang – Xã Yên Tiến *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Quang, C.Vượt Cao Bồ, Cao Bồ CSĐCT, CTy CP BALITEX Việt Nam, Chiếu sáng Việt Phát, Chùa Rừng, Đinh Thị Nhuận, NMN Yên Quang, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Thiên Trường An, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Vũ Văn Cường, Xuân Trường 12 – Xã Yên Khang: TBA Yên Khang 6 – Xã Yên Bằng: TBA Bơm Yên Bằng, Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 2, Cầu Cổ 4, Cầu Cổ 5, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 – Xã Yên Hồng: TBA Yên Hồng 1, Yên Hồng 2, Yên Hồng 6, Yên Hồng 7, Yên Hồng 9 – Xã Yên Quang: TBA Phong Xuyên 1, Phong Xuyên 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Thống Nhất 4 – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 ĐZ 471-E3.22 gồm: – Xã Yên Thắng – Xã Yên Cường * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường, NH Yên Thắng, Phạm Văn Nghị – Xã Yên Thắng: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 4, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 1, Bắc Cường 3, Bắc Cường 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 ĐZ 471-E3.15 gồm: – Xã Yên Bình – Xã Yên Tân – Xã Yên Chính – Xã Yên Nghĩa – Yên Phương – Yên Thành – Yên Thọ – Yên Trung * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty may 5, Công ty TNHH DT Ý Yên, Cty CP dược và thiệt bị y tế Phúc Hà, Gạch Yên Nghĩa, Nhật Quang, Thịnh Phát – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 1, Yên Bình 10, Yên Bình 2, Yên Bình 4, Yên Bình 5, Yên Bình 7, Yên Bình 8, Yên Bình 9 – Xã Yên Tân: TBA Hưng Long, Mai Độ, Mai Thanh 1, Mai Thanh 2 – Xã Yên Chính: TBA Minh Thắng 6 – Xã Yên Nghĩa: TBA Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Yên Nghĩa 3, Yên Nghĩa 4, Yên Nghĩa 5 – Yên Phương: TBA Yên Phương 4 – Yên Thành: TBA Yên Thành 1, Yên Thành 2, Yên Thành 3, Yên Thành 4, Yên Thành 5, Yên Thành 6, Yên Thành 7 – Yên Thọ: TBA Bình Thọ, Bình Thượng 2, Bơm Chợ Huyện, Đông Hưng – Yên Trung: TBA Tử Mạc 1, Tử Mạc 2, Tử Mạc 3, Tử Mạc 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 ***376 E3.1 gồm các khu vực: – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Xã Yên Lộc – Xã Yên Phúc – Xã Yên Thắng *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Dương Văn Phương, Hà Minh Lương – Xã Yên Ninh: TBA KCN La Xuyên 1, KCN La Xuyên 2, La Xuyên 1, La Xuyên 2, La Xuyên 3, La Xuyên 4, La Xuyên 5, La Xuyên 7, La Xuyên 8, Lũ Phong 2, Lũ Phong 3, Ninh Thượng 1, Ninh Thượng 2, Ninh Thượng 3, Ninh Xá – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 1, CS Cát Đằng 3, Tống Văn Trân 1, Tống Văn Trân 2, Tống Văn Trân 3, Tống Văn Trân 4, Tống Văn Trân 5, Tống Văn Trân 7, Tống Văn Trân 8 – Xã Yên Lộc: TBA Yên Lộc 7 – Xã Yên Phúc: TBA Yên Phúc 1, Yên Phúc 2, Yên Phúc 3, Yên Phúc 4, Yên Phúc 5, Yên Phúc 6, Yên Phúc 7, Yên Phúc 8, Yên Phúc 9 – Xã Yên Thắng: TBA Phúc Thịnh 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 ĐZ 475-E3.15 đang được cấp điện từ ĐZ 479E3.19: – Xã Yên Minh: TBA Bắc Minh, Bắc Minh 2, Tây Minh 1, Tây Minh 2, Tây Minh 3, Tây Minh 4, Tây Minh 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 07:00:00.000 2023-06-22 16:00:00.000 * ĐZ 477E3.15 gồm các xã: – Xã Yên Dương – Xã Yên Mỹ – Xã Yên Ninh * Cụ thể gồm các TBA: – Xã Yên Dương: TBA Yên Dương 1, Yên Dương 5, Yên Dương 8 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 4, Yên Mỹ 5, Yên Mỹ 6 – Xã Yên Ninh: TBA Trịnh Xá 1, Trịnh Xá 3.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 ***ĐZ 371-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Đồng – Xã Yên Trị – Xã Yên Tiến ***Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Anh Đức, Bơm An Châu, Bơm Vĩnh Trị, C.ty TNHH SXTM dệt may Việt Thái, Cty CP Xuân Trường 18, Cty TNHH Thượng Đồng, Kim Giang, Nguyễn Trọng Tuệ, Phương Lan 1+2, Thượng Đồng, Trường Đại An, Vĩnh Oanh 1+2, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thắng – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, La Ngạn 9, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Đông Trị 5, Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 5, Bắc Trị 6, Bắc Trị 7, Bơm Gon, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4 – Xã Yên Đồng: TBA – Xã Yên Tiến: TBA Thượng Văn 1, Thượng Văn 2, Thượng Văn 3, Thượng Văn 4, Thượng Văn 6, Thượng Văn 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 *** ĐZ 371-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Bình – Xã Yên Khánh – Xã Yên Phong – Xã Yên Hưng – Xã Yên Phú – Xã Yên Chính *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA An Lạc, Bắc Trung Nam, Bơm Cổ Đam, Bơm Đình Thượng, Đăng Khánh, Lạc Chính, May Yên Phú, Mỹ Đô, Nam Phát, NM nước Ý Yên 1, NM nước Ý Yên 2, NH Yên Chính, Phương Thịnh, Quỹ Độ, Santaclaza, Song long, Tổng c.ty Thăng Long, Tuấn Thành Công, Thành Hiếu, Thanh Tâm, Việt Phát, XN Con nuôi – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 1B – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 3, Yên Bình 6 – Xã Yên Khánh: TBA Yên Khánh 1, Yên Khánh 2, Yên Khánh 3, Yên Khánh 4, Yên Khánh 5, Yên Khánh 6, Yên Khánh 7, Yên Khánh 8, Yên Khánh 9 – Xã Yên Phong: TBA Bắc Phong, Bắc Phong 2, Nam Phong 1, Nam Phong 2, Nam Phong 3, Nam Phong 4, Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Phong 3 – Xã Yên Hưng: TBA Yên Hưng 1, Yên Hưng 2, Yên Hưng 3, Yên Hưng 4, Yên Hưng 5 – Xã Yên Phú: TBA Yên Phú 1, Yên Phú 2, Yên Phú 3, Yên Phú 4, Yên Phú 5, Yên Phú 6, Yên Phú 7, Yên Phú 8 – Xã Yên Chính: TBA Đại Lộc 1, Đại Lộc 2, Đại Lộc 3, Đại Lộc 4, Minh Thắng 1, Minh Thắng 2, Minh Thắng 3, Minh Thắng 4, Minh Thắng 5, Vạn Đoàn, Vạn Đoàn 1.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 * ĐZ 473E3.15 gồm các xã: – Yên Lợi – Xã Yên Tân – Yên Trung * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Đúc Hà Đăng, Phương Ngọc – Yên Lợi: TBA Bình Điền, Đồng Quan, Đồng Thanh 1, Đồng Thanh 2, Đồng Thanh 3, Phương Xá 1, Phương Xá 2, Phương Xá 3 – Xã Yên Tân: TBA An Nhân, An Nhân 2, Mai Thanh 3, Nguyệt Thượng 1, Nguyệt Thượng 2, Nguyệt Trung 1, Nguyệt Trung 2 – Yên Trung: TBA Chu Lai 1, Chu Lai 2, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 3, Quang Trung 4, Quang Trung 5, Quang Trung 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-22 16:00:00.000 2023-06-23 02:00:00.000 * ĐZ 473E3.1 gồm các xã: – Xã Yên Cường – Xã Yên Lộc – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Nhân – Xã Yên Đồng – Xã Yên Ninh * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cao Văn Trung, Cty CP xuân trường I (CS số 4), cty TNHH thương mại & sản xuất Vĩnh Tiến, Gạch Đại An, Mai Lan, Minh Tâm, NM nước Yên Lộc 1+2, Toản Xuân 1, Toản Xuân 2, Trần Văn Trung, Trần Xuân Quế, Victorry – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 2, Bắc Cường 4, Bắc Cường 5, Nam Cường 1, Nam Cường 2, Nam Cường 3, Nam Cường 4, Nam Cường 5 – Xã Yên Lộc: TBA Bơm Đống Cao, Yên Lộc 1, Yên Lộc 2, Yên Lộc 3, Yên Lộc 4, Yên Lộc 5, Yên Lộc 6, Yên Lộc 8, Yên Lộc 9 – Xã Yên Lương: TBA Thành Công 1, Thành Công 3 – Xã Yên Ninh: TBA Thành Công 4 – Xã Yên Nhân: TBA Yên Nhân 1, Yên Nhân 10, Yên Nhân 11, Yên Nhân 12, Yên Nhân 2, Yên Nhân 3, Yên Nhân 4, Yên Nhân 5, Yên Nhân 6, Yên Nhân 7, Yên Nhân 8, Yên Nhân 9 – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 8, Nấp 5 – Xã Yên Ninh: TBA Nấp 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 02:00:00.000 2023-06-23 07:00:00.000 * ĐZ 473E3.22 gồm các xã: – Xã Yên Khang – Xã Yên Thắng – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Quảng Nạp, Bơm Uy Nam, May 4, Ngọc Xuyên 1+2 – Xã Yên Khang: TBA Bơm Đồng Châu, Yên Khang 1, Yên Khang 2, Yên Khang 3, Yên Khang 4, Yên Khang 5, Yên Khang 7, Yên Khang 8 – Xã Yên Thắng: TBA Tây Thắng 1, Tây Thắng 2, Tây Thắng 3, Yên Khang 9 – Xã Yên Lương: TBA Bơm Hoàng Mẫu, Hoàng Mẫu, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, Quyết Thắng 3, Quyết Thắng 4, Thành Công 2 – Xã Yên Ninh: TBA La Xuyên 6 – Xã Yên Tiến: TBA Tống Văn Trân 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 06:00:00.000 2023-06-23 14:00:00.000 ***373-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Khu đúc Tống Xá *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cường Thái, Đại Thành Đạt, Đức Đạt, Đức Tín, Hà Đăng, Hưng Long X6, Lộc Cường 2, Minh Quang, Nam Ninh, Phú Cường 1+2, Phúc Anh, Tiến Đạt 1, Thành Công 1+2, Vũ Đại 1+2, Xuân Thi, Bảo Hiểm XH, Kho Bạc 2, Kho Bạc cũ, Ngân Hàng NN, NH Chính Sách, Thuế Ý Yên – Thị trấn Lâm: TBA KCN 1 Yên Xá, Yên Xá 2, Yên Xá 3, Đô Thị , Lâm 1, Lâm 13
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 06:00:00.000 2023-06-23 14:00:00.000 ***ĐZ 372 E3.15 đến Re 372/119/2 Yên Hồng 5 gồm: – Xã Yên Hồng – Xã Yên Ninh – Xã Yên Dương ***Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bảo Linh C.ty TNHH CN THIRD ELEMENT, Công ty TNHH MGTEC Nam Định, Cơ Khí đúc Nông Nghiệp, Đại Đồng, Phương Bảo, Quang Minh, Thuấn Dung, Trường mầm non Hạnh Phúc, Vương Thành, XN 27/7, Yên Dương 6 – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 11, Lâm 12, Lâm 14, Lâm 15, Lâm 17, Lâm 2, Lâm 3, Lâm 4, Lâm 5, Lâm 8, Lâm 9 – Yên Hồng: TBA Yên Hồng 3, Yên Hồng 8 – Yên Ninh: TBA Lũ Phong 1 – Yên Dương: TBA Yên Dương 2, Yên Dương 3, Yên Dương 4, Yên Dương 6, Yên Dương 9
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 06:00:00.000 2023-06-23 14:00:00.000 ***372 E3.15 sau Re 372/119/2 Yên Hồng 5 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Hồng – Khu CN Nam thị trấn *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bưu Điện, Công ty Thắng Lợi, Dương Quang Hà, Hòa Bình, Hòa Phong, Long Phát, Lộc Phát Lộc, Nam Hải, Nhung Đức, Quốc Anh 1+2, Tân Đại Thắng, Tân Tiến, Thành Long 1+2, Thượng Hải, Trường Nghề 1+2 – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 10, Lâm 16, Lâm 6 – Yên Hồng: TBA Yên Hồng 4, Yên Hồng 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.1 gồm các xã: – Xã Yên Cường – Xã Yên Lộc – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Nhân – Xã Yên Đồng – Xã Yên Ninh * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cao Văn Trung, Cty CP xuân trường I (CS số 4), cty TNHH thương mại & sản xuất Vĩnh Tiến, Gạch Đại An, Mai Lan, Minh Tâm, NM nước Yên Lộc 1+2, Toản Xuân 1, Toản Xuân 2, Trần Văn Trung, Trần Xuân Quế, Victorry – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 2, Bắc Cường 4, Bắc Cường 5, Nam Cường 1, Nam Cường 2, Nam Cường 3, Nam Cường 4, Nam Cường 5 – Xã Yên Lộc: TBA Bơm Đống Cao, Yên Lộc 1, Yên Lộc 2, Yên Lộc 3, Yên Lộc 4, Yên Lộc 5, Yên Lộc 6, Yên Lộc 8, Yên Lộc 9 – Xã Yên Lương: TBA Thành Công 1, Thành Công 3 – Xã Yên Ninh: TBA Thành Công 4 – Xã Yên Nhân: TBA Yên Nhân 1, Yên Nhân 10, Yên Nhân 11, Yên Nhân 12, Yên Nhân 2, Yên Nhân 3, Yên Nhân 4, Yên Nhân 5, Yên Nhân 6, Yên Nhân 7, Yên Nhân 8, Yên Nhân 9 – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 8, Nấp 5 – Xã Yên Ninh: TBA Nấp 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.15 gồm các xã: – Yên Lợi – Xã Yên Tân – Yên Trung * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Đúc Hà Đăng, Phương Ngọc – Yên Lợi: TBA Bình Điền, Đồng Quan, Đồng Thanh 1, Đồng Thanh 2, Đồng Thanh 3, Phương Xá 1, Phương Xá 2, Phương Xá 3 – Xã Yên Tân: TBA An Nhân, An Nhân 2, Mai Thanh 3, Nguyệt Thượng 1, Nguyệt Thượng 2, Nguyệt Trung 1, Nguyệt Trung 2 – Yên Trung: TBA Chu Lai 1, Chu Lai 2, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 3, Quang Trung 4, Quang Trung 5, Quang Trung 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 *** ĐZ 371-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Bình – Xã Yên Khánh – Xã Yên Phong – Xã Yên Hưng – Xã Yên Phú – Xã Yên Chính *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA An Lạc, Bắc Trung Nam, Bơm Cổ Đam, Bơm Đình Thượng, Đăng Khánh, Lạc Chính, May Yên Phú, Mỹ Đô, Nam Phát, NM nước Ý Yên 1, NM nước Ý Yên 2, NH Yên Chính, Phương Thịnh, Quỹ Độ, Santaclaza, Song long, Tổng c.ty Thăng Long, Tuấn Thành Công, Thành Hiếu, Thanh Tâm, Việt Phát, XN Con nuôi – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 1B – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 3, Yên Bình 6 – Xã Yên Khánh: TBA Yên Khánh 1, Yên Khánh 2, Yên Khánh 3, Yên Khánh 4, Yên Khánh 5, Yên Khánh 6, Yên Khánh 7, Yên Khánh 8, Yên Khánh 9 – Xã Yên Phong: TBA Bắc Phong, Bắc Phong 2, Nam Phong 1, Nam Phong 2, Nam Phong 3, Nam Phong 4, Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Phong 3 – Xã Yên Hưng: TBA Yên Hưng 1, Yên Hưng 2, Yên Hưng 3, Yên Hưng 4, Yên Hưng 5 – Xã Yên Phú: TBA Yên Phú 1, Yên Phú 2, Yên Phú 3, Yên Phú 4, Yên Phú 5, Yên Phú 6, Yên Phú 7, Yên Phú 8 – Xã Yên Chính: TBA Đại Lộc 1, Đại Lộc 2, Đại Lộc 3, Đại Lộc 4, Minh Thắng 1, Minh Thắng 2, Minh Thắng 3, Minh Thắng 4, Minh Thắng 5, Vạn Đoàn, Vạn Đoàn 1.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 07:00:00.000 2023-06-23 16:00:00.000 ***ĐZ 371-E3.22 gồm các khu vực: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Anh Đức, Bơm An Châu, Bơm Vĩnh Trị, C.ty TNHH SXTM dệt may Việt Thái, Cty CP Xuân Trường 18, Cty TNHH Thượng Đồng, Kim Giang, Nguyễn Trọng Tuệ, Phương Lan 1+2, Thượng Đồng, Trường Đại An, Vĩnh Oanh 1+2, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thắng – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Đông Trị 5, Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 5, Bắc Trị 6, Bắc Trị 7, Bơm Gon, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4 – Xã Yên Đồng: TBA – Xã Yên Tiến: TBA Thượng Văn 1, Thượng Văn 2, Thượng Văn 3, Thượng Văn 4, Thượng Văn 6, Thượng Văn 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 13:00:00.000 2023-06-23 20:00:00.000 ***375-E3.15 gồm các khu vực: – Khu đúc Tống Xá – Thị trấn Lâm – Xã Yên Dương *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty CP NEWTEC GROUP, C.Ty Đại Phong (Cấp nước Cụm CN Yên Dương), Công ty CP CKĐ thiết kế chế tạo máy & GCKM Bình Minh, Công ty TNHH cơ khí An Việt, Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh (KCN YD), Công ty TNHH PT Công nghệ REFTEC, Công ty TNHH XNK Mạnh Cường, CTY CKĐ Phúc Hân, Cty CP TBXD FANSIPAN, Chiến Thắng, Duy Quang, Đại Thắng, Hồng Ngọc, Huy Hùng, Minh Ngọc, Ngọc Hà, Phong Vân, Phú Thịnh, Phương Nam, Quốc Anh 3, Sơn Giang, Tân Phú, Tiến Đạt 2, Toàn Thắng, Thành Đồng, Thành Lương, Vân Long, Xuân Phong, Cty Tiến Đạt (KCN YD) – Thị trấn Lâm: TBA KCN 2 Yên Xá, Lâm 7, Yên Xá 4 – Yên Dương: TBA Yên Dương 7
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 ***373-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Khang – Xã Yên Bằng – Xã Yên Hồng – Xã Yên Quang – Xã Yên Tiến *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Quang, C.Vượt Cao Bồ, Cao Bồ CSĐCT, CTy CP BALITEX Việt Nam, Chiếu sáng Việt Phát, Chùa Rừng, Đinh Thị Nhuận, NMN Yên Quang, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Thiên Trường An, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Vũ Văn Cường, Xuân Trường 12 – Xã Yên Khang: TBA Yên Khang 6 – Xã Yên Bằng: TBA Bơm Yên Bằng, Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 2, Cầu Cổ 4, Cầu Cổ 5, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 – Xã Yên Hồng: TBA Yên Hồng 1, Yên Hồng 2, Yên Hồng 6, Yên Hồng 7, Yên Hồng 9 – Xã Yên Quang: TBA Phong Xuyên 1, Phong Xuyên 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Thống Nhất 4 – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 ĐZ 471-E3.15 gồm: – Xã Yên Bình – Xã Yên Tân – Xã Yên Chính – Xã Yên Nghĩa – Yên Phương – Yên Thành – Yên Thọ – Yên Trung * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty may 5, Công ty TNHH DT Ý Yên, Cty CP dược và thiệt bị y tế Phúc Hà, Gạch Yên Nghĩa, Nhật Quang, Thịnh Phát – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 1, Yên Bình 10, Yên Bình 2, Yên Bình 4, Yên Bình 5, Yên Bình 7, Yên Bình 8, Yên Bình 9 – Xã Yên Tân: TBA Hưng Long, Mai Độ, Mai Thanh 1, Mai Thanh 2 – Xã Yên Chính: TBA Minh Thắng 6 – Xã Yên Nghĩa: TBA Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Yên Nghĩa 3, Yên Nghĩa 4, Yên Nghĩa 5 – Yên Phương: TBA Yên Phương 4 – Yên Thành: TBA Yên Thành 1, Yên Thành 2, Yên Thành 3, Yên Thành 4, Yên Thành 5, Yên Thành 6, Yên Thành 7 – Yên Thọ: TBA Bình Thọ, Bình Thượng 2, Bơm Chợ Huyện, Đông Hưng – Yên Trung: TBA Tử Mạc 1, Tử Mạc 2, Tử Mạc 3, Tử Mạc 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 ĐZ 471-E3.22 gồm: – Xã Yên Thắng – Xã Yên Cường * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường, NH Yên Thắng, Phạm Văn Nghị – Xã Yên Thắng: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 4, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 1, Bắc Cường 3, Bắc Cường 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 * ĐZ 473E3.22 gồm các xã: – Xã Yên Khang – Xã Yên Thắng – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Quảng Nạp, Bơm Uy Nam, May 4, Ngọc Xuyên 1+2 – Xã Yên Khang: TBA Bơm Đồng Châu, Yên Khang 1, Yên Khang 2, Yên Khang 3, Yên Khang 4, Yên Khang 5, Yên Khang 7, Yên Khang 8 – Xã Yên Thắng: TBA Tây Thắng 1, Tây Thắng 2, Tây Thắng 3, Yên Khang 9 – Xã Yên Lương: TBA Bơm Hoàng Mẫu, Hoàng Mẫu, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, Quyết Thắng 3, Quyết Thắng 4, Thành Công 2 – Xã Yên Ninh: TBA La Xuyên 6 – Xã Yên Tiến: TBA Tống Văn Trân 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 ***376 E3.1 gồm các khu vực: – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Xã Yên Lộc – Xã Yên Phúc – Xã Yên Thắng *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Dương Văn Phương, Hà Minh Lương – Xã Yên Ninh: TBA KCN La Xuyên 1, KCN La Xuyên 2, La Xuyên 1, La Xuyên 2, La Xuyên 3, La Xuyên 4, La Xuyên 5, La Xuyên 7, La Xuyên 8, Lũ Phong 2, Lũ Phong 3, Ninh Thượng 1, Ninh Thượng 2, Ninh Thượng 3, Ninh Xá – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 1, CS Cát Đằng 3, Tống Văn Trân 1, Tống Văn Trân 2, Tống Văn Trân 3, Tống Văn Trân 4, Tống Văn Trân 5, Tống Văn Trân 7, Tống Văn Trân 8 – Xã Yên Lộc: TBA Yên Lộc 7 – Xã Yên Phúc: TBA Yên Phúc 1, Yên Phúc 2, Yên Phúc 3, Yên Phúc 4, Yên Phúc 5, Yên Phúc 6, Yên Phúc 7, Yên Phúc 8, Yên Phúc 9 – Xã Yên Thắng: TBA Phúc Thịnh 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 * ĐZ 477E3.15 gồm các xã: – Xã Yên Dương – Xã Yên Mỹ – Xã Yên Ninh * Cụ thể gồm các TBA: – Xã Yên Dương: TBA Yên Dương 1, Yên Dương 5, Yên Dương 8 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 4, Yên Mỹ 5, Yên Mỹ 6 – Xã Yên Ninh: TBA Trịnh Xá 1, Trịnh Xá 3.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 16:00:00.000 2023-06-24 02:00:00.000 ĐZ 475-E3.15 đang được cấp điện từ ĐZ 479E3.19: – Xã Yên Minh: TBA Bắc Minh, Bắc Minh 2, Tây Minh 1, Tây Minh 2, Tây Minh 3, Tây Minh 4, Tây Minh 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-23 19:00:00.000 2023-06-23 23:00:00.000 ***377-E3.15 gồm các khu vực: – Xã Yên Minh – Xã Yên Mỹ *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Trại gà Hà Quang – Xã Yên Minh: TBA Nam Minh 1, Nam Minh 2 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 2, Yên Mỹ 3, Yên Mỹ 7, Yên Mỹ 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 02:00:00.000 2023-06-24 07:00:00.000 ***ĐZ 371-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Đồng – Xã Yên Trị – Xã Yên Tiến **** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Anh Đức, Bơm An Châu, Bơm Vĩnh Trị, C.ty TNHH SXTM dệt may Việt Thái, Cty CP Xuân Trường 18, Cty TNHH Thượng Đồng, Kim Giang, Nguyễn Trọng Tuệ, Phương Lan 1+2, Thượng Đồng, Trường Đại An, Vĩnh Oanh 1+2, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thắng – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, La Ngạn 9, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Đông Trị 5, Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 5, Bắc Trị 6, Bắc Trị 7, Bơm Gon, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4 – Xã Yên Tiến: TBA Thượng Văn 1, Thượng Văn 2, Thượng Văn 3, Thượng Văn 4, Thượng Văn 6, Thượng Văn 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 ĐZ 471-E3.15 gồm: – Xã Yên Bình – Xã Yên Tân – Xã Yên Chính – Xã Yên Nghĩa – Yên Phương – Yên Thành – Yên Thọ – Yên Trung * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty may 5, Công ty TNHH DT Ý Yên, Cty CP dược và thiệt bị y tế Phúc Hà, Gạch Yên Nghĩa, Nhật Quang, Thịnh Phát – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 1, Yên Bình 10, Yên Bình 2, Yên Bình 4, Yên Bình 5, Yên Bình 7, Yên Bình 8, Yên Bình 9 – Xã Yên Tân: TBA Hưng Long, Mai Độ, Mai Thanh 1, Mai Thanh 2 – Xã Yên Chính: TBA Minh Thắng 6 – Xã Yên Nghĩa: TBA Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Yên Nghĩa 3, Yên Nghĩa 4, Yên Nghĩa 5 – Yên Phương: TBA Yên Phương 4 – Yên Thành: TBA Yên Thành 1, Yên Thành 2, Yên Thành 3, Yên Thành 4, Yên Thành 5, Yên Thành 6, Yên Thành 7 – Yên Thọ: TBA Bình Thọ, Bình Thượng 2, Bơm Chợ Huyện, Đông Hưng – Yên Trung: TBA Tử Mạc 1, Tử Mạc 2, Tử Mạc 3, Tử Mạc 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 ĐZ 471-E3.22 gồm: – Xã Yên Thắng – Xã Yên Cường * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường, NH Yên Thắng, Phạm Văn Nghị – Xã Yên Thắng: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 4, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 1, Bắc Cường 3, Bắc Cường 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 ***373-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Khang – Xã Yên Bằng – Xã Yên Hồng – Xã Yên Quang – Xã Yên Tiến *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Quang, C.Vượt Cao Bồ, Cao Bồ CSĐCT, CTy CP BALITEX Việt Nam, Chiếu sáng Việt Phát, Chùa Rừng, Đinh Thị Nhuận, NMN Yên Quang, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Thiên Trường An, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Vũ Văn Cường, Xuân Trường 12 – Xã Yên Khang: TBA Yên Khang 6 – Xã Yên Bằng: TBA Bơm Yên Bằng, Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 2, Cầu Cổ 4, Cầu Cổ 5, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 – Xã Yên Hồng: TBA Yên Hồng 1, Yên Hồng 2, Yên Hồng 6, Yên Hồng 7, Yên Hồng 9 – Xã Yên Quang: TBA Phong Xuyên 1, Phong Xuyên 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Thống Nhất 4 – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 ***376 E3.1 gồm các khu vực: – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Xã Yên Lộc – Xã Yên Phúc – Xã Yên Thắng *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Dương Văn Phương, Hà Minh Lương – Xã Yên Ninh: TBA KCN La Xuyên 1, KCN La Xuyên 2, La Xuyên 1, La Xuyên 2, La Xuyên 3, La Xuyên 4, La Xuyên 5, La Xuyên 7, La Xuyên 8, Lũ Phong 2, Lũ Phong 3, Ninh Thượng 1, Ninh Thượng 2, Ninh Thượng 3, Ninh Xá – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 1, CS Cát Đằng 3, Tống Văn Trân 1, Tống Văn Trân 2, Tống Văn Trân 3, Tống Văn Trân 4, Tống Văn Trân 5, Tống Văn Trân 7, Tống Văn Trân 8 – Xã Yên Lộc: TBA Yên Lộc 7 – Xã Yên Phúc: TBA Yên Phúc 1, Yên Phúc 2, Yên Phúc 3, Yên Phúc 4, Yên Phúc 5, Yên Phúc 6, Yên Phúc 7, Yên Phúc 8, Yên Phúc 9 – Xã Yên Thắng: TBA Phúc Thịnh 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.22 gồm các xã: – Xã Yên Khang – Xã Yên Thắng – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Quảng Nạp, Bơm Uy Nam, May 4, Ngọc Xuyên 1+2 – Xã Yên Khang: TBA Bơm Đồng Châu, Yên Khang 1, Yên Khang 2, Yên Khang 3, Yên Khang 4, Yên Khang 5, Yên Khang 7, Yên Khang 8 – Xã Yên Thắng: TBA Tây Thắng 1, Tây Thắng 2, Tây Thắng 3, Yên Khang 9 – Xã Yên Lương: TBA Bơm Hoàng Mẫu, Hoàng Mẫu, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, Quyết Thắng 3, Quyết Thắng 4, Thành Công 2 – Xã Yên Ninh: TBA La Xuyên 6 – Xã Yên Tiến: TBA Tống Văn Trân 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 ĐZ 475-E3.15 đang được cấp điện từ ĐZ 479E3.19: – Xã Yên Minh: TBA Bắc Minh, Bắc Minh 2, Tây Minh 1, Tây Minh 2, Tây Minh 3, Tây Minh 4, Tây Minh 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 07:00:00.000 2023-06-24 16:00:00.000 * ĐZ 477E3.15 gồm các xã: – Xã Yên Dương – Xã Yên Mỹ – Xã Yên Ninh * Cụ thể gồm các TBA: – Xã Yên Dương: TBA Yên Dương 1, Yên Dương 5, Yên Dương 8 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 4, Yên Mỹ 5, Yên Mỹ 6 – Xã Yên Ninh: TBA Trịnh Xá 1, Trịnh Xá 3.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 * ĐZ 473E3.1 gồm các xã: – Xã Yên Cường – Xã Yên Lộc – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Nhân – Xã Yên Đồng – Xã Yên Ninh * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cao Văn Trung, Cty CP xuân trường I (CS số 4), cty TNHH thương mại & sản xuất Vĩnh Tiến, Gạch Đại An, Mai Lan, Minh Tâm, NM nước Yên Lộc 1+2, Toản Xuân 1, Toản Xuân 2, Trần Văn Trung, Trần Xuân Quế, Victorry – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 2, Bắc Cường 4, Bắc Cường 5, Nam Cường 1, Nam Cường 2, Nam Cường 3, Nam Cường 4, Nam Cường 5 – Xã Yên Lộc: TBA Bơm Đống Cao, Yên Lộc 1, Yên Lộc 2, Yên Lộc 3, Yên Lộc 4, Yên Lộc 5, Yên Lộc 6, Yên Lộc 8, Yên Lộc 9 – Xã Yên Lương: TBA Thành Công 1, Thành Công 3 – Xã Yên Ninh: TBA Thành Công 4 – Xã Yên Nhân: TBA Yên Nhân 1, Yên Nhân 10, Yên Nhân 11, Yên Nhân 12, Yên Nhân 2, Yên Nhân 3, Yên Nhân 4, Yên Nhân 5, Yên Nhân 6, Yên Nhân 7, Yên Nhân 8, Yên Nhân 9 – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 8, Nấp 5 – Xã Yên Ninh: TBA Nấp 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 ***ĐZ 371-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Đồng – Xã Yên Trị – Xã Yên Tiến **** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Anh Đức, Bơm An Châu, Bơm Vĩnh Trị, C.ty TNHH SXTM dệt may Việt Thái, Cty CP Xuân Trường 18, Cty TNHH Thượng Đồng, Kim Giang, Nguyễn Trọng Tuệ, Phương Lan 1+2, Thượng Đồng, Trường Đại An, Vĩnh Oanh 1+2, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thắng – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, La Ngạn 9, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Đông Trị 5, Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 5, Bắc Trị 6, Bắc Trị 7, Bơm Gon, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4 – Xã Yên Tiến: TBA Thượng Văn 1, Thượng Văn 2, Thượng Văn 3, Thượng Văn 4, Thượng Văn 6, Thượng Văn 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 16:00:00.000 2023-06-25 02:00:00.000 *** ĐZ 371-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Bình – Xã Yên Khánh – Xã Yên Phong – Xã Yên Hưng – Xã Yên Phú – Xã Yên Chính *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA An Lạc, Bắc Trung Nam, Bơm Cổ Đam, Bơm Đình Thượng, Đăng Khánh, Lạc Chính, May Yên Phú, Mỹ Đô, Nam Phát, NM nước Ý Yên 1, NM nước Ý Yên 2, NH Yên Chính, Phương Thịnh, Quỹ Độ, Santaclaza, Song long, Tổng c.ty Thăng Long, Tuấn Thành Công, Thành Hiếu, Thanh Tâm, Việt Phát, XN Con nuôi – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 1B – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 3, Yên Bình 6 – Xã Yên Khánh: TBA Yên Khánh 1, Yên Khánh 2, Yên Khánh 3, Yên Khánh 4, Yên Khánh 5, Yên Khánh 6, Yên Khánh 7, Yên Khánh 8, Yên Khánh 9 – Xã Yên Phong: TBA Bắc Phong, Bắc Phong 2, Nam Phong 1, Nam Phong 2, Nam Phong 3, Nam Phong 4, Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Phong 3 – Xã Yên Hưng: TBA Yên Hưng 1, Yên Hưng 2, Yên Hưng 3, Yên Hưng 4, Yên Hưng 5 – Xã Yên Phú: TBA Yên Phú 1, Yên Phú 2, Yên Phú 3, Yên Phú 4, Yên Phú 5, Yên Phú 6, Yên Phú 7, Yên Phú 8 – Xã Yên Chính: TBA Đại Lộc 1, Đại Lộc 2, Đại Lộc 3, Đại Lộc 4, Minh Thắng 1, Minh Thắng 2, Minh Thắng 3, Minh Thắng 4, Minh Thắng 5, Vạn Đoàn, Vạn Đoàn 1.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-24 22:00:00.000 2023-06-25 06:00:00.000 ***375 E3.15 sau Re 375/55 gồm các khu vực: – Khu đúc Tống Xá – Thị trấn Lâm *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Chiến Thắng, Duy Quang, Đại Thắng, Hồng Ngọc, Huy Hùng, Minh Ngọc, Ngọc Hà, Phong Vân, Phú Thịnh, Phương Nam, Quốc Anh 3, Sơn Giang, Tân Phú, Tiến Đạt 2, Toàn Thắng, Thành Đồng, Thành Lương, Vân Long, Xuân Phong – Thị trấn Lâm: TBA KCN 2 Yên Xá
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 ĐZ 471-E3.15 gồm: – Xã Yên Bình – Xã Yên Tân – Xã Yên Chính – Xã Yên Nghĩa – Yên Phương – Yên Thành – Yên Thọ – Yên Trung * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty may 5, Công ty TNHH DT Ý Yên, Cty CP dược và thiệt bị y tế Phúc Hà, Gạch Yên Nghĩa, Nhật Quang, Thịnh Phát – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 1, Yên Bình 10, Yên Bình 2, Yên Bình 4, Yên Bình 5, Yên Bình 7, Yên Bình 8, Yên Bình 9 – Xã Yên Tân: TBA Hưng Long, Mai Độ, Mai Thanh 1, Mai Thanh 2 – Xã Yên Chính: TBA Minh Thắng 6 – Xã Yên Nghĩa: TBA Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Yên Nghĩa 3, Yên Nghĩa 4, Yên Nghĩa 5 – Yên Phương: TBA Yên Phương 4 – Yên Thành: TBA Yên Thành 1, Yên Thành 2, Yên Thành 3, Yên Thành 4, Yên Thành 5, Yên Thành 6, Yên Thành 7 – Yên Thọ: TBA Bình Thọ, Bình Thượng 2, Bơm Chợ Huyện, Đông Hưng – Yên Trung: TBA Tử Mạc 1, Tử Mạc 2, Tử Mạc 3, Tử Mạc 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 ĐZ 471-E3.22 gồm: – Xã Yên Thắng – Xã Yên Cường * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường, NH Yên Thắng, Phạm Văn Nghị – Xã Yên Thắng: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 4, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 1, Bắc Cường 3, Bắc Cường 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 * ĐZ 477E3.15 gồm các xã: – Xã Yên Dương – Xã Yên Mỹ – Xã Yên Ninh * Cụ thể gồm các TBA: – Xã Yên Dương: TBA Yên Dương 1, Yên Dương 5, Yên Dương 8 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 4, Yên Mỹ 5, Yên Mỹ 6 – Xã Yên Ninh: TBA Trịnh Xá 1, Trịnh Xá 3.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 02:00:00.000 2023-06-25 07:00:00.000 ĐZ 475-E3.15 đang được cấp điện từ ĐZ 479E3.19: – Xã Yên Minh: TBA Bắc Minh, Bắc Minh 2, Tây Minh 1, Tây Minh 2, Tây Minh 3, Tây Minh 4, Tây Minh 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 ***377-E3.15 gồm các khu vực: – Xã Yên Minh – Xã Yên Mỹ *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Trại gà Hà Quang – Xã Yên Minh: TBA Nam Minh 1, Nam Minh 2 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 2, Yên Mỹ 3, Yên Mỹ 7, Yên Mỹ 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 ***ĐZ 371-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Đồng – Xã Yên Trị – Xã Yên Tiến **** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Anh Đức, Bơm An Châu, Bơm Vĩnh Trị, C.ty TNHH SXTM dệt may Việt Thái, Cty CP Xuân Trường 18, Cty TNHH Thượng Đồng, Kim Giang, Nguyễn Trọng Tuệ, Phương Lan 1+2, Thượng Đồng, Trường Đại An, Vĩnh Oanh 1+2, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thắng – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, La Ngạn 9, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Đông Trị 5, Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 5, Bắc Trị 6, Bắc Trị 7, Bơm Gon, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4 – Xã Yên Tiến: TBA Thượng Văn 1, Thượng Văn 2, Thượng Văn 3, Thượng Văn 4, Thượng Văn 6, Thượng Văn 8
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 *** ĐZ 371-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Bình – Xã Yên Khánh – Xã Yên Phong – Xã Yên Hưng – Xã Yên Phú – Xã Yên Chính *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA An Lạc, Bắc Trung Nam, Bơm Cổ Đam, Bơm Đình Thượng, Đăng Khánh, Lạc Chính, May Yên Phú, Mỹ Đô, Nam Phát, NM nước Ý Yên 1, NM nước Ý Yên 2, NH Yên Chính, Phương Thịnh, Quỹ Độ, Santaclaza, Song long, Tổng c.ty Thăng Long, Tuấn Thành Công, Thành Hiếu, Thanh Tâm, Việt Phát, XN Con nuôi – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 1B – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 3, Yên Bình 6 – Xã Yên Khánh: TBA Yên Khánh 1, Yên Khánh 2, Yên Khánh 3, Yên Khánh 4, Yên Khánh 5, Yên Khánh 6, Yên Khánh 7, Yên Khánh 8, Yên Khánh 9 – Xã Yên Phong: TBA Bắc Phong, Bắc Phong 2, Nam Phong 1, Nam Phong 2, Nam Phong 3, Nam Phong 4, Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Phong 3 – Xã Yên Hưng: TBA Yên Hưng 1, Yên Hưng 2, Yên Hưng 3, Yên Hưng 4, Yên Hưng 5 – Xã Yên Phú: TBA Yên Phú 1, Yên Phú 2, Yên Phú 3, Yên Phú 4, Yên Phú 5, Yên Phú 6, Yên Phú 7, Yên Phú 8 – Xã Yên Chính: TBA Đại Lộc 1, Đại Lộc 2, Đại Lộc 3, Đại Lộc 4, Minh Thắng 1, Minh Thắng 2, Minh Thắng 3, Minh Thắng 4, Minh Thắng 5, Vạn Đoàn, Vạn Đoàn 1.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.15 gồm các xã: – Yên Lợi – Xã Yên Tân – Yên Trung * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Đúc Hà Đăng, Phương Ngọc – Yên Lợi: TBA Bình Điền, Đồng Quan, Đồng Thanh 1, Đồng Thanh 2, Đồng Thanh 3, Phương Xá 1, Phương Xá 2, Phương Xá 3 – Xã Yên Tân: TBA An Nhân, An Nhân 2, Mai Thanh 3, Nguyệt Thượng 1, Nguyệt Thượng 2, Nguyệt Trung 1, Nguyệt Trung 2 – Yên Trung: TBA Chu Lai 1, Chu Lai 2, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 3, Quang Trung 4, Quang Trung 5, Quang Trung 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 07:00:00.000 2023-06-25 16:00:00.000 * ĐZ 473E3.1 gồm các xã: – Xã Yên Cường – Xã Yên Lộc – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Nhân – Xã Yên Đồng – Xã Yên Ninh * Cụ thể các trạm biến áp: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cao Văn Trung, Cty CP xuân trường I (CS số 4), cty TNHH thương mại & sản xuất Vĩnh Tiến, Gạch Đại An, Mai Lan, Minh Tâm, NM nước Yên Lộc 1+2, Toản Xuân 1, Toản Xuân 2, Trần Văn Trung, Trần Xuân Quế, Victorry – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 2, Bắc Cường 4, Bắc Cường 5, Nam Cường 1, Nam Cường 2, Nam Cường 3, Nam Cường 4, Nam Cường 5 – Xã Yên Lộc: TBA Bơm Đống Cao, Yên Lộc 1, Yên Lộc 2, Yên Lộc 3, Yên Lộc 4, Yên Lộc 5, Yên Lộc 6, Yên Lộc 8, Yên Lộc 9 – Xã Yên Lương: TBA Thành Công 1, Thành Công 3 – Xã Yên Ninh: TBA Thành Công 4 – Xã Yên Nhân: TBA Yên Nhân 1, Yên Nhân 10, Yên Nhân 11, Yên Nhân 12, Yên Nhân 2, Yên Nhân 3, Yên Nhân 4, Yên Nhân 5, Yên Nhân 6, Yên Nhân 7, Yên Nhân 8, Yên Nhân 9 – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 8, Nấp 5 – Xã Yên Ninh: TBA Nấp 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 ***373-E3.22 gồm các khu vực: – Xã Yên Khang – Xã Yên Bằng – Xã Yên Hồng – Xã Yên Quang – Xã Yên Tiến *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Quang, C.Vượt Cao Bồ, Cao Bồ CSĐCT, CTy CP BALITEX Việt Nam, Chiếu sáng Việt Phát, Chùa Rừng, Đinh Thị Nhuận, NMN Yên Quang, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Thiên Trường An, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Vũ Văn Cường, Xuân Trường 12 – Xã Yên Khang: TBA Yên Khang 6 – Xã Yên Bằng: TBA Bơm Yên Bằng, Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 2, Cầu Cổ 4, Cầu Cổ 5, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 – Xã Yên Hồng: TBA Yên Hồng 1, Yên Hồng 2, Yên Hồng 6, Yên Hồng 7, Yên Hồng 9 – Xã Yên Quang: TBA Phong Xuyên 1, Phong Xuyên 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Thống Nhất 4 – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 ĐZ 471-E3.15 gồm: – Xã Yên Bình – Xã Yên Tân – Xã Yên Chính – Xã Yên Nghĩa – Yên Phương – Yên Thành – Yên Thọ – Yên Trung * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA C.ty may 5, Công ty TNHH DT Ý Yên, Cty CP dược và thiệt bị y tế Phúc Hà, Gạch Yên Nghĩa, Nhật Quang, Thịnh Phát – Xã Yên Bình: TBA Yên Bình 1, Yên Bình 10, Yên Bình 2, Yên Bình 4, Yên Bình 5, Yên Bình 7, Yên Bình 8, Yên Bình 9 – Xã Yên Tân: TBA Hưng Long, Mai Độ, Mai Thanh 1, Mai Thanh 2 – Xã Yên Chính: TBA Minh Thắng 6 – Xã Yên Nghĩa: TBA Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Yên Nghĩa 3, Yên Nghĩa 4, Yên Nghĩa 5 – Yên Phương: TBA Yên Phương 4 – Yên Thành: TBA Yên Thành 1, Yên Thành 2, Yên Thành 3, Yên Thành 4, Yên Thành 5, Yên Thành 6, Yên Thành 7 – Yên Thọ: TBA Bình Thọ, Bình Thượng 2, Bơm Chợ Huyện, Đông Hưng – Yên Trung: TBA Tử Mạc 1, Tử Mạc 2, Tử Mạc 3, Tử Mạc 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 ĐZ 471-E3.22 gồm: – Xã Yên Thắng – Xã Yên Cường * Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường, NH Yên Thắng, Phạm Văn Nghị – Xã Yên Thắng: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 4, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng – Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 1, Bắc Cường 3, Bắc Cường 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 * ĐZ 473E3.22 gồm các xã: – Xã Yên Khang – Xã Yên Thắng – Xã Yên Lương – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Quảng Nạp, Bơm Uy Nam, May 4, Ngọc Xuyên 1+2 – Xã Yên Khang: TBA Bơm Đồng Châu, Yên Khang 1, Yên Khang 2, Yên Khang 3, Yên Khang 4, Yên Khang 5, Yên Khang 7, Yên Khang 8 – Xã Yên Thắng: TBA Tây Thắng 1, Tây Thắng 2, Tây Thắng 3, Yên Khang 9 – Xã Yên Lương: TBA Bơm Hoàng Mẫu, Hoàng Mẫu, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, Quyết Thắng 3, Quyết Thắng 4, Thành Công 2 – Xã Yên Ninh: TBA La Xuyên 6 – Xã Yên Tiến: TBA Tống Văn Trân 6
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 ĐZ 475-E3.15 đang được cấp điện từ ĐZ 479E3.19: – Xã Yên Minh: TBA Bắc Minh, Bắc Minh 2, Tây Minh 1, Tây Minh 2, Tây Minh 3, Tây Minh 4, Tây Minh 5
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 * ĐZ 477E3.15 gồm các xã: – Xã Yên Dương – Xã Yên Mỹ – Xã Yên Ninh * Cụ thể gồm các TBA: – Xã Yên Dương: TBA Yên Dương 1, Yên Dương 5, Yên Dương 8 – Xã Yên Mỹ: TBA Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 4, Yên Mỹ 5, Yên Mỹ 6 – Xã Yên Ninh: TBA Trịnh Xá 1, Trịnh Xá 3.
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 16:00:00.000 2023-06-26 02:00:00.000 ***376 E3.1 gồm các khu vực: – Xã Yên Ninh – Xã Yên Tiến – Xã Yên Lộc – Xã Yên Phúc – Xã Yên Thắng *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Dương Văn Phương, Hà Minh Lương – Xã Yên Ninh: TBA KCN La Xuyên 1, KCN La Xuyên 2, La Xuyên 1, La Xuyên 2, La Xuyên 3, La Xuyên 4, La Xuyên 5, La Xuyên 7, La Xuyên 8, Lũ Phong 2, Lũ Phong 3, Ninh Thượng 1, Ninh Thượng 2, Ninh Thượng 3, Ninh Xá – Xã Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 1, CS Cát Đằng 3, Tống Văn Trân 1, Tống Văn Trân 2, Tống Văn Trân 3, Tống Văn Trân 4, Tống Văn Trân 5, Tống Văn Trân 7, Tống Văn Trân 8 – Xã Yên Lộc: TBA Yên Lộc 7 – Xã Yên Phúc: TBA Yên Phúc 1, Yên Phúc 2, Yên Phúc 3, Yên Phúc 4, Yên Phúc 5, Yên Phúc 6, Yên Phúc 7, Yên Phúc 8, Yên Phúc 9 – Xã Yên Thắng: TBA Phúc Thịnh 4
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 22:00:00.000 2023-06-26 06:00:00.000 ***373-E3.15 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm Khu đúc Tống Xá *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Cường Thái, Đại Thành Đạt, Đức Đạt, Đức Tín, Hà Đăng, Hưng Long X6, Lộc Cường 2, Minh Quang, Nam Ninh, Phú Cường 1+2, Phúc Anh, Tiến Đạt 1, Thành Công 1+2, Vũ Đại 1+2, Xuân Thi, Bảo Hiểm XH, Kho Bạc 2, Kho Bạc cũ, Ngân Hàng NN, NH Chính Sách, Thuế Ý Yên – Thị trấn Lâm: TBA KCN 1 Yên Xá, Yên Xá 2, Yên Xá 3, Đô Thị , Lâm 1, Lâm 13
Điện Lực Ý Yên 2023-06-25 22:00:00.000 2023-06-26 06:00:00.000 ***372 E3.15 sau Re 372/119/2 Yên Hồng 5 gồm các khu vực: – Thị trấn Lâm – Xã Yên Hồng – Khu CN Nam thị trấn *** Các TBA cụ thể: – Khách hàng chuyên dùng: TBA Bưu Điện, Công ty Thắng Lợi, Dương Quang Hà, Hòa Bình, Hòa Phong, Long Phát, Lộc Phát Lộc, Nam Hải, Nhung Đức, Quốc Anh 1+2, Tân Đại Thắng, Tân Tiến, Thành Long 1+2, Thượng Hải, Trường Nghề 1+2 – Thị trấn Lâm: TBA Lâm 10, Lâm 16, Lâm 6 – Yên Hồng: TBA Yên Hồng 4, Yên Hồng 5

 

10. Một số mẹo tránh hư hại thiết bị điện khi bị cắt điện đột ngột

 • Khi đã nắm được lịch cắt điện Nam Định hôm nay ngày mai tuần này thì các quý khách nên hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn như điều hòa.
 • Cần có máy phát điện dự phòng.
 • Khi mất điện nên rút nguồn điện cho các thiết bị như tủ ướp rượu vang , quạt trần , quạt hộp
 • Sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời như Quạt năng lượng mặt trời
Công suất: 25w Tấm pin Poly: 9v -20w Dung lượng Pin: 18000 mAh Bộ sạc:  thiết bị điện thích ứng… 1.790.000
Kích thước:45x120cm Chất liệu: Hợp Kim Nhôm, Lõi Đồng Công suất quạt: 9V25W Pin: 18000mAh Thời gian sạc: 4-6 giờ… 1.690.000
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm, Lõi Đồng Công suất quạt: 9V15W Pin: 12000mAh Thời gian sạc: 4-6 giờ Thời gian… 1.590.000
Công suất: 15w Bảng điện: 6V/20W Thời gian sạc: 3-5h Khả năng chống nước: Có Thời gian sử dụng: 10… 1.490.000

Xem thêm:

Hi vọng với Lịch cắt điện Điện lực Nam Định hôm nay ngày mai tuần này 19-25/6/2023: , khách hàng sẽ có sự chủ động hơn trong các kế hoạch của mình.

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)